Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves

2018 m. kovo mėnesį Šilutės rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves“ įgyvendinimo.

Projektas finansuojamas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“.

Projekto vertė 549 896,63 Eur, iki 388 452,00 Eur buvo skiriama iš Europos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų bei 161 444,63 Eur iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto.

Projekto tikslas – skatinti palankesnes sąlygas paslaugų sektoriui, prisidėti prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo, kompleksiškai sutvarkant miesto infrastruktūros objektus. Projekto įgyvendinimo metu H. Zudermano skvere buvo įrengti pėsčiųjų takai, įrengti šviestuvai, mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai), atnaujinti želdiniai. Skvere, esančiame prie Šilutės muziejaus pastato Lietuvininkų g. 36 (šeimos skvero), buvo įrengti pėsčiųjų takai, įrengti šviestuvai, mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai), žaidimų ir sporto įrenginiai (lauko treniruokliai, lauko žaidimo aikštelės, sūpuoklės), atnaujinti želdiniai. Šilutės rajono savivaldybės aikštėje pakeista aikštės danga ir sutvarkyti laiptai į aikštę, įrengti šviestuvai, mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai), sutvarkytos aikštės atraminės sienos ir gėlynai.

Įgyvendintas investicijų projektas prisideda prie Šilutės miesto viešosios infrastruktūros objektų atnaujinimo, sudaro geresnes sąlygas gyventojų užimtumui, pagerina laisvalaikio praleidimo sąlygas bei padidina verslo galimybes Šilutės mieste.