Šilutės muziejaus privatizacijos konflikte – prošvaistė visuomenei

muziejus-lietuvininku-36-retNaujosios valdančiosios koalicijos sprendimas privatizuoti kultūros paveldo objekto statusą turintį senąjį Šilutės muziejų ant kojų sukėlė daugelį miesto draugijų, bendruomeninių organizacijų, visuomenės veikėjų.

Šis savivaldos valdžios veiksmas paskatino miesto organizacijas burtis į asociaciją. Naujai įkurta asociacija vadinasi „Šilutės bendruomenės namai“.

Dešimties nevyriausybinių organizacijų prašymas neprivatizuoti Šilutės muziejaus pastatų, bet perduoti juos naudoti miesto visuomenei nepaveikė valdančiųjų.

Opozicijos lyderis Arvydas Jakas, atsižvelgęs į šilutiškių prašymą, parengė sprendimo projektą muziejaus pastatus išbraukti iš privatizuojamo turto sąrašo, bet Savivaldybės administracija į A.Jako iniciatyvą atsakė priešingu sprendimu – minėtą turtą palikti privatizuojamųjų sąraše. Apie tai išsamiai „Šilutės  naujienos“ rašė balandžio 15 dieną straipsnyje „Kodėl valdantieji diskriminuoja Šilutės miesto bendruomenes?“.

Kelis mėnesius valdančiųjų politikų ignoruota visuomenės kova dėl muziejaus pastatų likimo pagaliau persikėlė į rajono Tarybos komitetus. Sprendimas išbraukti Šilutės muziejų iš privatizuojamo turto sąrašų ketvirtadienį bus svarstomas rajono Taryboje – taip nutarta tik Socialinių reikalų komitete, kuriam vadovauja „darbietis“ Juozas Sauspreškis.

Lobistams rūpi pinigai

Muziejaus pastatų privatizavimu labiausiai rūpinasi politikai – statybinių organizacijų vadovai. Jie tikisi, pardavus muziejų, iš Savivaldybės atgauti bent dalį pinigų už įvykdytus darbus. Suinteresuotieji akivaizdžiai atsivėrė Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje, bet privatus interesas jiems nebuvo kliūtis dalyvauti balsavime dėl muziejaus likimo.

A.Jakui pristačius sprendimo projektą išbraukti muziejų iš privatizacijos sąrašų, pirmasis nuomonę apie privatizaciją pareiškė bene stambiausios rajono statybinės organizacijos vadovas, formaliai opozicijai priklausantis politikas Steponas Kazlauskas

Jis pareiškė, kad nebalsuos už šį siūlymą, kol miesto bendruomenės nepateiks projekto ir nenurodys finansinių šaltinių, kaip senąjį muziejų remontuos ir prižiūrės. Tačiau tokias sąlygas nurodęs politikas vis dėlto balsavo už tai, kad sprendimo projektas dėl muziejaus pastatų išbraukimo iš privatizacijos sąrašo būtų svarstomas Taryboje.

„Tvarkietis“, komiteto pirmininkas Vaidas Pavilonis stebėjosi, ar ne per skambiai pasivadino asociacija „Šilutės bendruomenės namai“, nes tarp steigėjų jis matantis tik tris asmenis. Jam taip pat rūpėjo šios asociacijos finansiniai pajėgumai prižiūrėti ir remontuoti muziejaus pastatus.

Bene svarbiausias muziejaus privatizavimo iniciatorius „darbietis“ Saulius Stankevičius galima sakyti užviršavo  sprendimo lemtį, teigdamas, kad jis ir jo frakcija niekad nepritars išbraukti muziejaus pastatą iš privatizuojamųjų sąrašo, nes jokia susikūrusi organizacijų grupė neduos tiek pajamų Savivaldybės biudžetui, kad Savivaldybė galėtų grąžinti skolas.

Be to, S.Stankevičius netiki, kad susibūrusios nevyriausybinės organizacijos sugebės gauti tiek lėšų, kad prikeltų muziejaus pastatus. Politiko nuomone, jeigu Savivaldybės pastatas neduoda pajamų, tai jis turi būti privatizuotas, kad netaptų nuostoliu.

Neįtikėtini reikalavimai

Sprendimo projekto rengėjas A.Jakas stebėjosi tokiais politikų pareiškimais. Neįtikėtinais reikalavimais jis pavadino  politikų keliamas sąlygas: parengti muziejaus pastatų renovacijos projektus, nurodyti finansavimo šaltinius, uždirbti Savivaldybei lėšų, kad būtų sugrąžintos skolos ir t.t.

A.Jakas kalbėjo, kad Savivaldybės valdančioji dauguma ir administracija tiesiog diskriminuoja miesto bendruomenę ir nevyriausybines organizacijas. Juk nieko panašaus nereikalaujama iš kaimo vietovėse susibūrusių bendruomenių ir draugijų.

Liberalų frakcijos pirmininkas Edvardas Vitkauskas ragino Savivaldybės administraciją ir politikus prisiminti, kiek yra remiamos kaimo bendruomenės: pastatais, patalpomis, pastatams renovuoti skiriamos lėšos, projektus rengti ir įgyvendinti padeda Savivaldybės darbuotojai. Jo manymu, miesto nevyriausybinės organizacijos, susibūrusios į asociaciją ir gavusios senojo muziejaus patalpas, galės pretenduoti į paramos fondus, pastatus suremontuoti ir išlaikyti.

Socialdemokratas Alfonsas Vanagas stebėjosi kai kurių politikų fantazijomis, kad privatizavus muziejų, pastatai bus skubiai renovuoti ir puoš centrinę gatvę. Jis priminė, kad mieste yra nemažai privatizuotų pastatų, kurie daug metų stovi nenaudojami ir daugeliu atvejų tiesiog nyksta.

Vienas iš asociacijos „Šilutės bendruomenės namai“ steigėjų, šilutiškis verslininkas Adolfas Nausėda patikino politikus, kad muziejaus pastatai, perduoti šilutiškiams, bus tinkamai prižiūrėti ir taps miestiečių traukos vieta. Jau dabar dešimtyje organizacijų, kurios nori savo reikmėms naudoti pastatus, yra apie 800 narių. Todėl kalbėti apie tai, jog pastatas taps Savivaldybei našta ar nuostoliu, nevertėtų.

Įvykus balsavimui, paaiškėjo, kad Ekonomikos ir finansų komiteto, valdančiosios koalicijos politikai buvo vieningi ir pasistengė, kad muziejus būtų paliktas privatizuojamų objektų sąraše.

Kur dingo įsipareigojimai rinkėjams?

Verslininkai lobistai, kuriems labiausiai rūpi, kaip iš Savivaldybės išspausti skolas, nebūtų tokie užtikrinti savo iniciatyvų sėkme, jei ne paklusnūs jų kolegos iš valdančiosios koalicijos.

Socialdemokratas Algirdas Balčytis, tarsi pašiepdamas klausė Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų atstovės Vincentos Bubilienės, kodėl ji balsavo už muziejaus pastatų privatizavimą ir nepaiso šilutiškių prašymo perleisti pastatus jiems. Anot A.Balčyčio, juk konservatoriai savo rinkimų programose visuomet akcentuoja bendruomenių ir savivaldos stiprinimą.
Į tokią repliką ilgametė politikė konservatorė tegalėjo atsakyti tik tyla.

Bebaimis tarp valdančiųjų

Tačiau ir tarp valdančiųjų koalicijos atsirado vienas bebaimis politikas – „darbietis“ Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas. Jis, kaip pirmininkas, savo dvigubu balsu nulėmė, kad „Šilutės bendruomenių namų“ prašymas neprivatizuoti pastatų pasiektų Savivaldybės tarybos posėdį.

Lemiamu momentu, kai Socialinių reikalų komitete buvo balsuojama, įtraukti į Tarybos posėdžio darbotvarkę klausimą dėl muziejaus išbraukimo iš privatizacijos sąrašų ar ne, jis vienintelis iš valdančiosios koalicijos politikų pareiškė, kad šiuo klausimu yra su jais, t.y. su opozicija ir šilutiškiais.

O juokaujantiems politikams, kad dabar J.Sauspreškiui klius už nepaklusnumą nuo frakcijos pirmininko S.Stankevičiaus, komiteto pirmininkas atsakė nieko nebijantis ir balsuojantis pagal savo sąžinę.

Be kita ko, Socialinių reikalų komitete įvyko platesnė diskusija apie galimas miesto bendruomenių asociacijos pajamas. A.Jakas  teigė, kad naujame ES finansinės paramos etape miestų bendruomenės bus pakviestos burtis į panašias vietos veiklos grupes, kaip prieš 5 metus susikūrė kaimų vietos veiklos grupės (VVG). Apie tokią perspektyvą nuo 2015 m. patvirtino ir mero pavaduotojas V.Pozingis, kuris sakė, kad pagal Vyriausybės kuriamus planus, Šilutės miesto VVG galėtų  pretenduoti į apie 2 mln. Lt finansavimą.

Taigi informacija, kad miesto bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms kuriasi palanki finansinė perspektyva, ko gero, ir nulėmė komiteto pirmininko J.Sauspreškio apsisprendimą paremti bendruomenes.

Kaip muziejaus pastatų privatizacijos klausimas spręsis Savivaldybės Tarybos posėdyje, ir kiek lobistams – verslininkams atsparių bebaimių politikų yra valdančiojoje koalicijoje, paaiškės šiandien, balandžio 24 dieną.