Šilutės muziejuje – tradicinė paroda „Eksponatai – laikmečio liudininkai“

Į kasmetinį naujų eksponatų pristatymo renginį susirinko ne tik muziejaus darbuotojai, bet ir juos dovanojusieji šilutiškiai.

Tai jau tradicija tapusi paroda, kurioje visuomenei pristatomi nauji eksponatai, per praėjusius metus papildę muziejaus fondus.

2021 m. dėl pandemijos ši paroda buvo virtuali. Iš karto po jos sulaukėme laiško nuo Reginos Genkovienės: „Pasižiūrėjau virtualią Šilutės muziejaus parodą „Eksponatai laikmečio liudininkai“. Ji labai šiltai ir smagiai nuteikė. Gyvai išvydau savo viziją – graži moteris prabangioje dvaro aplinkoje geria kafiją, skaito knygą… Greit prabėgo kadrai, neprailgo pasakojimas. Po poros dienų dar sykį peržiūrėjau parodą ir atsigręžiau į savo spintas… Esu gimusi sovietmečiu, tada prabėgo mano vaikystė, jaunystė. Metai eina, o daiktų lieka vis mažiau… Todėl perduodu, dovanoju savo sukauptą turtą Šilutės muziejui“.

Šiuo metu Šilutės H. Šojaus muziejuje saugoma virš 62 000 eksponatų. 2021 m. metais muziejaus fondai pasipildė 1063 eksponatais, iš kurių 920 – dovanoti, 64 – iš neinventorinto fondo, 20 – pirktų, 59 – iš archeologinių kasinėjimų.

Muziejaus darbuotojos dėkojo visiems, kas papildė fondus, ir pažadėjo, kad paroda veiks iki sausio pabaigos.

Kituose stenduose matomi įvairūs sovietmečiui būdingi papuošalai, rankinukai, batai, žaislai, aliejaus, limonado buteliai, maišelis nuo cukraus, indai, stalo įrankiai.

Eksponatus muziejui dovanojo ne tik vietiniai, bet ir kitų miestų, valstybių gyventojai. Klaipėdietė Edita Gložaitienė perdavė muziejui fotografijų, kuriose – sovietmečiu užfiksuoti Klaipėdos vaizdai. H. Šojaus muziejų kasmet papildo Švedijoje gyvenančios klaipėdietės Marinos Kulčinskajos dovanotos vertybės. 2021 m. į muziejų atkeliavo Šilutės – Žemaičių Naumiesčio žemėlapis, keletas fotografijų su Šilutės vaizdais ir kalendorius. Vokietijoje gyvenantis dailininkas Kurtas Beutleris muziejui padovanojo piešinių, kurių tema glaudžiai susijusi su „Covid-19“ viruso pandemija. Maren Zander iš Vokietijos perdavė savo giminaičio Gustavo Zanderio, buvusio Šilutės irklavimo klubo vadovo, dokumentus bei nuotraukas.

Danutė Narbutienė perdavė muziejui fotografijas, kuriose pavaizduota buvusi Šilutės Raudonoji aikštė ir fontanas „Mažasis žvejys“. Lionė Noreikienė padovanojo kryžių, priklausiusį vyskupui Motiejui Valančiui – apie šį faktą byloja užrašas. Reginos Tamošauskienės dovanotas įdomus prietaisas – galąstuvas – ir rogės patyrė ir išgyveno daug skaudžių įvykių, netgi tremtį. Kęstutis Zdanevičius dovanojo vaistų buteliukus, pagamintus vienoje Kauno gamykloje tarpukariu ir XX a. vid. Danguolė Razantienė muziejui perdavė anglimis kūrenamą lygintuvą ir avių kirpimo žirkles, Antanina Kulbokienė – adatinę, Lina Kleinaitė – savo močiutės siuvimo mašiną. Pagal serijinį numerį pavyko nustatyti, kad siuvimo mašinos modelis – jubiliejinis, pagamintas Vokietijoje 1895 metais.
Nemažai eksponatų muziejui padovanojo ir patys muziejaus darbuotojai. 2021 m. nupirkta XIX a. pab. – XX a. pr. Vokietijos žinomiausiuose porceliano fabrikuose pagamintų indų.

Muziejui padovanota ir senovinių indų, ir daug kitų eksponatų.

Nemažai eksponatų papildė ir Švėkšnos muziejaus ekspozicijas. Pernai klaipėdietis Adomas Ramanauskas perdavė savo prosenelių Būdvyčių archyvą. Jokūbas Budvytis buvo Švėkšnos valsčiaus viršaitis, apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino ženklu už nuopelnus Lietuvai. Indrė Rimkutė padovanojo senovinių kosmetikos priemonių ir aksesuarų, Saulius Bitinas – statybinį metrą.

Šilutės Hugo Šojus muziejus dar kartą dėkoja žmonėms, dovanojusiems muziejines vertybes 2021 m.: Elenai Peteskaitei, Šilutė; Gražinai Denienei, Šilutė; Reginai Genkovienei, Vilnius; Albertui Vitartui, Šilutė; Maren Zander, Vokietija; Danutei Narbutienei, Šilutė; Rūtai Jonušienei, Šilutė; Kurt Beutler, Vokietija; Danguolei Razantienei, Šilutė; Kestučiui Zdanevičiui, Šilutė; Marinai Kulčinskajai, Švedija; Agnei Klemanskienei, Vilnius; Ingridai Čiučiurkaitei, Klaipėda; Vilmai Grigonienei, Šilutė; Reginai Tamošauskienei, Šilutė; Editai Gložaitienei, Klaipėda; Monikai Žąsytienei, Švėkšna; Natalijai Kučinskajai, Klaipėda; Laimai Kairienei, Šilutė; Genovaitei Grybauskytei, Šilutė; Romai Šukienei, Šilutė; Ignui Giniočiui, Šilutė; Lionei Noreikienei, Šilutė; Antaninai Kulbokienei, Šilutė; Linai Kleinaitei, Šilutė.

Švėkšnos ekspozicija: Indrei Rimkutei, Švėkšna; Sauliui Bitinui, Švėkšna; Jurgitai Oželienei, Švėkšnos sen.; Adomui Ramanauskui, Klaipėda; Juliui Meškauskui, Švėkšna; Paul Vezgoff, Australija.
Žemaičių Naumiesčio ekspozicija: Aurelijai Mikalauskienei, Makių k.; Valerijonui Krutikovui, Žemaičių Naumiestis; Stasiui Blinkevičiui, Šilutė; Bronislovui Jauniui, Kadagiškių k.; Vytautui Jurjonui, Katyčiai; Bronislavai Bartkienei, Žemaičių Naumiestis; Danutei Mockienei, Žemaičių Naumiestis; Zigmui Sirtautui, Žemaičių Naumiestis; Egidijui Bacevičiui, Klaipėda; Kozmai Šveikauskui, Šilutė.

Taip pat dėkojame Šilutės meno mokyklos mokiniui Majui Vilkui, nuotaikingais akordeono garsais atidariusiam parodą.

Paroda veiks iki sausio pabaigos.