Šilutės piligrimai pakylėti: Popiežius Pranciškus palaimino ir juos

 

Susitikimas su_Popieziumi_kunigas_Remigijus_2„Popiežiaus Pranciškaus vizitas – dovana visiems Lietuvos žmonėms, nesvarbu tikintiems ar netikintiems. Nes Jis atvažiavo ne maldų mokyti, ne tikėjimo doktrinas skelbti, bet visiems atvežė viltį ir šilumą, parodė, kaip reikia gyventi vienybėje. Manau, tai svarbiausias Popiežiaus vizito akcentas“, – mintimis po susitikimo su Pontifiku dalinosi Šilutės Šv. Kryžiaus parapijos klebonas Remigijus Saunorius.

Dalyvauti Šventojo Tėvo aukojamose Šv. Mišiose Kauno Santakos slėnyje važiavo ir Šv.Kryžiaus bažnyčios parapijiečiai – Šilutės piligrimai. Klebono R.Saunoriaus žiniomis, iš viso Šilutės dekanato (kuriam priklauso ir Pagėgiai) važiavo apie 500 žmonių. Tačiau tikrasis skaičius yra kur kas didesnis, nes nemažai šilutiškių važiavo savo automobiliais, nesibūrė į grupes, kurias vežė autobusai.

Popiežiaus aukojamose Šv. Mišiose Kauno Santakos slėnyje dalyvavo apie 100 000 žmonių iš visos Lietuvos ir kaimyninių šalių, jas aukojo daugiau kaip 800 kunigų, giedojo 260 choristų.

Žmonės rinkosi nuo 5 val. ryto

 Sekmadienio rytą Popiežius Pranciškus atvyko į Kauną. Prie vienos iš seniausių Kauno gotikinės Šv. Jurgio bažnyčios jis persėdo į papamobilį ir atvyko į Santakos parką, kuriame jo jau laukė daugiau nei 100 tūkst. tikinčiųjų iš visos Lietuvos ir kaimyninių šalių. Papamobiliu Pontifikas apvažiavo Santakos parką, laimino žmones ir su jais sveikinosi.

Skelbiama, kad Santakos parke žmonės rinkosi jau nuo 5 val. ryto. Jie meldėsi ir giedojo priešais Trakų Dievo Motinos paveikslą, stovintį ant scenos, skirtos Popiežiui ir jo palydai. Ekrane buvo rodomas filmas apie Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje prieš 25-erius metus. Šeimos ir pavieniai asmenys dalijosi savo tikėjimo patirtimi, kalbėjo apie tai, iš kur semiasi vilties kasdienybėje.

Šv. Mišios buvo aukojamos lotynų kalba. Šventajai Komunijai dalyti pasitelkta daugiau kaip 200 žmonių: kunigų, paruoštų pasauliečių, seminaristų.

Šventasis Tėvas, sakydamas homiliją paragino prašyti Jėzaus, kad „sutaikytų mus su mūsų praeitimi ir lydėtų mus dabartyje“. Taip pat jis kvietė būti „išeinančia“ Bažnyčia ir nebijoti „išeiti ir eikvoti save net tada, kai atrodo, kad tampame nematomi, prarasti save dėl pačių mažiausių, užmirštųjų, dėl tų, kurie gyvena egzistencijos pakraščiuose.“

Pamojavo šilutiškiams

Kunigas R.Saunorius pasakojo, kad ši kelionė Šilutės parapijoje buvo pradėta planuoti bene prieš pusmetį. „Žmonėms skelbėme, kad atvyks Popiežius, kvietėme važiuoti į susitikimą su juo. Iš pradžių žmonės registravosi vangiai, tačiau prieš pat kelionę trūko ir vietų, ir bilietų“, – pasakojo R.Saunorius, kurį šis faktas džiugino.

Taigi, ankstų rugsėjo 23-osios rytą į Kauną išvažiavo trys Šilutės piligrimų autobusai iš Šv. Kryžiaus parapijos.

Popiežiaus pasirodymo šilutiškiai laukė apie dvi valandas, nes į Santakos slėnį atvažiavo apie 8 val. ryto. Jie labai džiaugėsi, kai papamobiliu pravažiuodamas Pontifikas pamojavo ir jiems. Šilutės Šv. Kryžiaus parapijos feisbuke yra filmuota šios akimirkos medžiaga. Ir nors reikėjo laukti, buvo šaltoka, pamatę Popiežių dalyvavusieji Šv. Mišiose šilutiškiai grįžo pakylėti, kunigo žodžiais sakant, patyrę stebuklą.

„Buvo nepakartojama. Be galo geras jausmas matyti Popiežių iš taip arti. Jaučiuosi palaiminta. Ačiū organizatoriams“, – įspūdžiu dalinosi šilutiškė Regina.

Tikinčiuosius džiugino ir tai, kad Šv. Mišių metu švietė saulė, kai tuo pat metu daugelyje Lietuvos vietų lijo.

Patyrė žodžiais nenusakomą jausmą

 Pasibaigus Šv. Mišioms, Vatikano valstybės vadovas pietavo su Lietuvos vyskupais. Iškart po pietų Kauno arkikatedroje bazilikoje jis susitiko su dvasininkais, pašvęstaisiais bei seminaristais, atvykusiais iš visų trijų Baltijos šalių. Susirinkusiesiems Popiežius priminė, kad jie yra pašaukti gyventi, ilgėtis gyvojo Dievo, ieškoti kasdieninio dialogo su Viešpačiu per adoraciją ir maldą.

Tarp šių 800 kunigų buvo ir Šilutės klebonas R.Saunorius. Jis pasakojo, kad pamatyti, išgirsti Popiežių buvo žodžiais nenusakomas jausmas.
„Jaučiausi taip, lyg Popiežius būtų atvažiavęs pas mane asmeniškai. Pasaulyje yra milijardas ir 200 milijonų tikinčiųjų, o jis atvažiavo pas 2 milijonus. Tai nenusakomas jausmas“, – pasakojo dvasininkas.

Ir nors Šventasis Tėvas buvo šiek tiek pavargęs, į visus jis žiūrėjo su šypsena. Anot R.Saunoriaus, Popiežius kalbėjo, kad kunigai turi eiti į žmones, būti su jais, kad jie neturėtų užsidaryti savo raštinėse. Šio vizito šūkis buvo „Kristus Jėzus – mūsų viltis“, taigi svarbu padėti vieni kitiems, būti bendrystėje, neužsisklęsti savyje.

R.Saunorius yra buvęs susitikimuose ir su ankstesniais popiežiais. Prieš 25-erius metus jis važiavo į Kryžių kalną, kur Šv. Mišias aukojo Popiežius Jonas Paulius II-asis. „Anuomet buvau paauglys, tada rūpėjo pamatyti Popiežių, o dabar – išgirsti ir suprasti, ką reiškia jo vizitas Lietuvoje“, – pasakojo dvasininkas.

Kai R.Saunorius studijavo Romoje, ne kartą audijencijose, šventėse sutiko ir Popiežių Benediktą.

Šilutės jaunimas su Vatikano valstybės vadovu susitiko šeštadienį, Vilniaus katedros aikštėje, kur buvo vienintelis susitikimas su katalikiškuoju jaunimu Baltijos šalyse. Apie Šilutės jaunimo įspūdžius skaitykite 8 puslapyje.