Šilutės pirmojoje gimnazijoje – dvi konferencijos

Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko jau penktoji konferencija „J. G. Herderio skaitymai 5“, skirta garsaus vokiečių filosofo Imanuelio Kanto gimimo metinėms, ir rajoninė mokinių ir mokytojų literatūrinė konferencija „Gyvenu su knyga“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

Dr. A. Juozaitis pristatė pranešimą „I. Kantas ir jo idėjos“. Irenos Šulgienės nuotr.

Dalyvavo dr. A. Juozaitis

Konferencijos dalyvius pasveikino gimnazijos direktorė Laima Spirgienė ir Šilutės švietimo, sporto ir kultūros skyriaus vedėja Dainora Butvydienė. Išsakyta mintis, jog šiandien svarbus ne tik žmogaus protas, bet ir jo moralė.

Pranešimą „I. Kantas ir jo idėjos“  skaitė dr. Arvydas Juozaitis, savo parašytą istorinį romaną „Imanuelio kelias“ pristatė dr. Jūratė Sučylaitė. Tai knyga apie I. Kantą, jo gyvenimą bei sąsajas su Prūsų Lietuva.

Gimnazijos trečiokai parengė vaidinimo pagal A. Juozaičio dramos „Amžinybės nebus“ ištrauką. Pristatyta 8-12 klasių mokinių knygos skirtukų paroda „Turėk drąsos pats naudotis savo protu“. Konferencijos dalyviai pakviesti dalyvauti kitų metų konferencijoje, kuri bus skirta žymiam lietuvių dailininkui ir muzikui M. K. Čiurlioniui.

Rinkosi knygos mylėtojai

Rajoninė mokinių ir mokytojų literatūrinė konferencija „Gyvenu su knyga“ buvo skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Konferencijos dalyvius, įvardijusi kaip skaitančią bendruomenę, pasveikino direktorė L. Spirgienė. Ji pasidžiaugė, kad gimnazijoje trečius metus renkasi knygų mylėtojai, kad įsitikintų, jog knygas verta skaityti, nes jos lavina ne tik žmogaus protą, bet ir neleidžia pasenti, ugdo pažinimo džiaugsmą.

Konferencijoje mokiniai skaitė savo kūrybą, parengtus pranešimus, atliko literatūrines kompozicijas. Skambėjo K. Borutos, J. Marcinkevičiaus, Dž. Orvelo nesenstanti kūryba, fragmentai iš lietuvių liaudies pasakų, tekstai iš paskutinių knygų, kuriuos pristatė TAU literatų sambūris. Pristatytas ir video pagal M. Burgess knygos „Heroinas“ ištraukas, parengtas Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokinių.

Lijana VENCKIENĖ, mokytoja

Gimnazijos folkloro ansamblis atliko keletą mūsų krašto giesmių.