Šilutės politikai apie metų biudžetą: išgyvenimui pakaks, bet klestėjimo nebus

Vasario 26 dieną, Šilutės savivaldybės politikai balsų dauguma patvirtino 2021 metų savivaldybės biudžetą.

Tarybos posėdyje politikai, ypač – valdančiosios grupės nariai biudžeto projektą komentavo itin saikingai. Gali būti, kad jiems buvo nepatogu kalbėti, nes jau pats laikas patvirtinti svarbiausią metų sprendimą, tad kam dar aušinti burnas ir gaišinti laiką?..

Visgi trys opozicijos politikai išsakė savo priekaištus. Antraip būtų keista, kad mažumos atstovai nerastų ką papriekaištauti ir pritartų valdantiesiems.

Tačiau dabar, kai sprendimas jau priimtas, galima atvirai pasisakyti, kas šiemet džiugins, ko trūks ir ką norėtume ir galėtume sukurti, jeigu lėšų būtų daugiau. Pagaliau – ką kiekvienas Tarybos narys asmeniškai norėtų pakeisti ir daryti kitaip?

Apie tai jų pačių ir paklausėme.


Žygimantas KURLIANSKAS, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai:

-Kaip jaunas žmogus ir gana „šviežias“ politikas, biudžeto aptarimuose bei pristatymuose pasigedau detalumo. Surašyti keli šimtai eilučių, bet kas po tomis eilutėmis slepiasi. žino tik kai kurie administracijos darbuotojai. Ir nors stengėmės iškvosti viską kuo aiškiau, vis tiek per balsavimą jaučiausi kaip žirgas su akidangčiais…

Taip pat pasigendu biudžeto formavimo metu vizijos ir tikslo. Pamenate, buvo tikslas Šilutei tapti Europos turizmo žvaigžde? Peržiurėję šių metų biudžetą vargiai atrastumėte priemones, kuriomis būtų siekiama šio tikslo.

Apmaudu, jog nebuvo pritarta ir opozicijos pasiūlymams dėl naujagimių kraitelio bei pedagogų daliniam kelionės išlaidų į darbą, kai gyvenamoji vieta ir darbo vieta nesutampa, kompensavimui. Mano manymu, jau atėjo laikas pradėti investuoti į žmones.

Džiugu, kad numatytos lėšos Kultūros ir pramogų centrui bei Sporto kompleksui, bet jų, deja, projektų užbaigimui nepakaks. Tačiau tikiu, kad metų eigoje Savivaldybės biudžetą pavyks dar papildyti, ir taip laukiami objektai pagaliau bus prieinami lankytojams.

Apibendrinant biudžetą pavadinčiau jį “išgyvenimo” biudžetu. Vizijos įgyvendinti nesiekiama, apie ateitį negalvojama, bet šiai dienai pakanka. Vertinimas gana griežtas, bet kaip žmogus, kuris savo gyvenimą kuriasi čia, ir kurio vaikai augs čia, noriu, kad Šilutės kraštas taip pat augtų.

Lijana JAGINTAVIČIENĖ, Valstiečių ir žaliųjų sąjunga:

– Džiaugiuosi, kad biudžetas priimtas. Tai svarbiausias šių metų sprendimas. Atsakingas biudžeto paskirstymas leidžia kurti ir įgyvendinti ambicingus planus, investuoti į žmones. Dalis lėšų biudžete – iš pajamų mokesčių surinktos lėšos. Todėl ir kiekvienas gyventojas gali pasidžiaugti, kad prisideda prie rajono klestėjimo.

Opozicija kritikuoja, bet taip ir turi būti. Šiemet įgyvendinimo laukia daugybė gyventojams svarbių projektų.

Man svarbu, kad didžiausias dėmesys ir toliau skiriamas švietimui, socialinei paramai, toliau bus remiamos nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, jų projektai. Šaunu būtų, jei ateityje rastume lėšų su seniūnaičių ir bendruomenių pirmininkų veikla susijusioms kanceliarinėms išlaidoms padengti. Pavyzdžiui, tai daroma Tauragėje.

Teiksiu pasiūlymą, kad ir Šilutėje startuotų Dalyvaujamasis biudžetas. Norisi, kad ir pamaryje patys gyventojai pasidalintų idėjomis, kaip pagerinti gyvenamąją aplinką ir viešąją infrastruktūrą. Šis Dalyvaujamasis biudžetas neturėtų būti skirtas tvarkyti šaligatvius, įrenginėti apšvietimą ir pan. Jo esmė – įvairūs projektai rajono viešosiose erdvėse: skulptūros, suoliukai, treniruokliai. Po to rajono gyventojai patys balsuodami rinktų geriausią idėją ir ją įgyvendintume iš savivaldybės biudžeto. Tai jau vyksta ir Kėdainiuose, Alytuje, Klaipėdos rajono ir kitose savivaldybėse. Manau, laikas ir mums leisti savo žmonėms tiesiogiai skirstyti dalį biudžeto. Taip skatintume gyventojus būti iniciatyvesniais, aktyvesniais, vyktų diskusijos rajono plėtros tema.

Edvardas JURJONAS, VVG „Už žmonių valdžią“:

– Savivaldybės 2021 metų biudžetas priimtas deficitinis, trūksta apie pusantro milijono eurų. Tai nėra problema, kadangi metų bėgyje biudžetas būna tikslinamas ir gali padidėti net iki kokių penkių milijonų.

Puiku, kad Savivaldybės administracija surado galimybių ir susimažino šimtą tūkstančių eurų pati sau. Išties džiugu dėl padidinto socialinės globos išlaidų finansavimo senyvo amžiaus asmenims su negalia. Būtų puiku, kad galėtume daugiau skirti šeimoms auginančioms vaikus, kurie yra mūsų neįkainuojama investicija. Smulkaus ir vidutinio verslo bei asociacijų rėmimas irgi nusipelno žymiai didesnio fondo. Lėšos skirtos naujų darbo vietų įsteigimui atsiperka keleriopai. Pradėti projektai turi gauti pilną finansavimą, nes turi būti laiku baigti. Neabejoju, kad taip ir nutiks, gausime tie kiek numatyta, nes mus supantis pasaulis yra idealiai tobulas. Įvykiai apie mus vyksta tokie, kokie ir turi vykti. Mums belieka juos su dėkingumu priimti.

Daiva PLIKŠNIENĖ, Lietuvos liberalų sąjūdis:

-Aš visgi pasigedau biudžete numatytos galimybės finansiškai paskatinti į nuotolinio darbo mėsmalę įmestus mokytojus. Krūviai didžiuliai, vaikų motyvacija tirpsta kaip pavasarinis sniegas, pedagogų išradingumas ir sugebėjimas prisitaikyti yra stulbinantis.

Nemanau, kad paskatinimo prievolė turėtų būti numesta ant mokyklų administracijų pečių – juk visų jų galimybės skirtingos.

Taip pat tikiuosi, kad kolegų konservatorių siūlytas finansinis naujagimio kraitelis, kuriam dėmesio šių metų biudžeto svarstymuose neskirta, bus kitų metų planuose. Aš siūliau kompromisinį variantą – susivienyti Savivaldybei ir verslui bei kartu ieškoti galimybių finansiškai pasveikinti naujagimių šeimas. Tos minties neatsisakau.

Algirdas GEČAS, Lietuvos liberalų sąjūdis:

– Jau penktą kadenciją esu Savivaldybės tarybos narys. Ne kartą teko svarstyti biudžeto projektą ir priimti sprendimą pritarti jam ar ne. Atrodo, kad mano nepritarimų buvo daugiau, ypač paskutinėse kadencijose. Nepritariau ir šiam biudžeto projektui. Man kelia nerimą, kad biudžeto išlaidos yra didesnės nei pajamos, ir tas skirtumas gana ženklus. Vadinasi gyvensime skolon, o tai gali sukelti nemažų problemų visai savivaldybei.

Yra numatoma įgyvendinti nemažai vadinamųjų europinių projektų, kur reikalingas ir savivaldybės finansinis prisidėjimas. Čia vėl problema – man neaišku, kaip Savivaldybė galės prisidėti prie tų projektų įgyvendinimo, iš kur bus paimtos reikalingos lėšos? Juk skolinimosi galimybės nėra beribės.

Didžiąją dalį Savivaldybės biudžeto, kuris formuojamas programiniu principu, sudaro švietimo reikalai. Bet ir čia stygius ir nuviliantis stagnacinis mąstymas, nes labai mažai numatyta lėšų mokykloms ilgalaikiui turtui įsigyti. Mane nustebino, kad mūsų gimnazijos faktiškai neturės jokių lėšų atnaujinti bibliotekų fondus. Kodėl tyli mokyklų vadovai? Bijo? Susitaikė, kad vis tiek kitaip nebus? Mūsų rajoną valdanti dauguma mano, kad užteks to, kas yra sukaupta ir beviltiškai pasenę.

Yra ir daugiau šiemetinio Savivaldybės biudžeto spragų. Pažiūrėsim kaip jis bus vykdomas, Visa atsakomybė už tai tenka Tarybos valdančiajai daugumai ir administracijai. Apmaudu, kad Tarybos opozicija iš esmės iš šio atsakingo proceso yra eliminuota ir jokios įtakos neturi. Tik išsakyti savo pastabas.

Komercijos direktorius, korespondentas