Šilutės pradinės ir Meno mokyklų dvikova dėl išlikimo

PRADINUKAI 2Politikai rajono Tarybos komitetų posėdžiuose svarsto, kokiose patalpose įkurdinti Šilutės meno mokyklą, nes abu pastatai, kuriuose mokomi muzikantai ir dailininkai, jau yra parduoti ir šiais metais turi būti atlaisvinti.

Yra siūlymas Meno mokyklą perkelti į buvusios Šilutės pradinės mokyklos pastatą (dabar priklauso Pamario pagrindinei mokyklai), o pradinukus perkelti mokytis į Žibų pradinę mokyklą.

Meno mokyklos atstovai persikėlimą į Pradinės mokyklos patalpas laiko vienintele protinga išeitimi. Ankstesni valdžios planai Meno mokyklą perkelti į buvusios Verdainės mokyklos pastatą (dabar – Žibų pradinė mokykla) jaunųjų menininkų ugdytojams buvo visiškai nepriimtini, nes patalpos, nors ir rekonstruotos, visiškai netinkamos meno mokyklos poreikiams.

O pradinukų tėvai ir mokytojai priešinasi perkraustymui. Jie vis dar jaučiasi daug metų veikusios atskiros Šilutės pradinės mokyklos įstaigos šeimininkais, nori išsaugoti išskirtines mokymo ir ugdymo sąlygas. Jie nenori būti išstumti dirbti kartu su Žibų pradinės mokyklos moksleiviais.

Patalpos parduotos

Ekonomikos ir finansų komiteto nariai, kuriems dar vis vadovauja pirmininko Vaido Pavilonio pavaduotojas Darius Soščeka, visai nesitikėjo, kad į jų posėdį ateis delegacija iš Pamario pagrindinės mokyklos – pradinių klasių pedagogai ir moksleivių tėvai.
Jie panoro dalyvauti svarstant Savivaldybės administracijos rengiamą projektą Meno mokyklos Dailės skyrių perkelti į Pamario pagrindinės mokyklos pradinių klasių pastatą. Dailės skyriui reikia 300 kv. m ploto patalpų.

Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė Daiva Thumat politikus informavo, kad Meno mokyklai abu priklausę pastatai jau parduoti. Pagal sutartis su naujais šeimininkais, Dailės skyriaus pastatą privalu atlaisvinti birželį, o Muzikos skyriaus pastatą – rugpjūčio mėnesį.

Palanki sąlyga „dailiokams“ įsikurti Pradinėje mokykloje yra ta, kad, pagal Pamario pagrindinės mokyklos direktoriaus Jono Bendžiaus duomenis, pastate dirbdavo 20 klasių komplektų, o šiuo metu yra tik 12. Todėl laisvos vietos įkurdinti Dailės skyriaus moksleivius yra pakankamai.

Perkelti menininkus į Pradinę mokyklą prašo 250 žmonių

Rajono politikas Saulius Stankevičius komiteto nariams ir į posėdį atvykusiems mokyklos atstovams prisipažino, jog jis yra minėto sprendimo iniciatorius.

Pasak S.Stankevičiaus, jis jaunųjų menininkų perkėlimą į Pradinę mokyklą inicijavo, kai gavo Meno mokyklos bendruomenės raštą, kurį pasirašė 250 žmonių. Rašte išdėstyti visi argumentai, kodėl Meno mokyklos kolektyvas norėtų, jog jų mokykla būtų perkelta į buvusią Šilutės pradinę mokyklą.

S.Stankevičius ramino į posėdį atėjusius pradinukų atstovus, kad pradinių klasių moksleiviai nepatirs jokių nepatogumų: kaip mokėsi savo mokykloje, taip joje ir mokysis. Paprasčiausiai, jau nuo kitų mokslo metų nebebus priimami nauji pirmokai, o būsimieji ketvirtokai natūraliai persikels į aukštesnių klasių Pamario pagrindinės mokyklos pastatą. Jau šiemet rugsėjo 1-ąją pradinių klasių komplektų buvusios Pradinės mokyklos pastate liktų perpus mažiau – tik 6.

Pradinukai nori išlikti arba keltis į M.Jankaus mokyklą

Pradinės mokyklos atstovas, verslininkas Dževaldas Žemaitaitis kalbėjo, kad rajono politikai, naikindami Šilutės pradinę mokyklą ir perkeldami pradinukus į Žibų pradinę mokyklą, blogina vaikų mokymosi sąlygas.

Šilutės pradinė mokykla atitinka visus Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus pradinių klasių moksleiviams. Perkelti į Žibų pradinę pradinukai bus nuskriausti, nes ten nėra tinkamos sporto salės. Kita blogybė yra ta, kad Žibų pradinėje bus sukoncentruotas per didelis pradinukų kolektyvas. Šioje mokykloje jau mokosi 250 Žibų pradinės moksleivių, o būtų atkelta dar 240 buvusios Šilutės pradinės mokyklos mokinių.

Pradinukų pedagogė Lijana Šerpytienė ir kiti kalbėtojai vis užsimindavo, kad buvusi merė D.Žebelienė pedagogams ir tėvams yra žadėjusi, jog ras palankų sprendimą. Priminė ir Seimo nario Artūro Skardžiaus žadėtą paramą. Tačiau šios pavardės tik suerzino valdančiosios koalicijos politikus. S.Stankevičius atkirto, kad tai – tik jų asmeniniai pažadai, o sprendimą priims rajono Taryba.

Politikus sudomino dar vienas mokyklos atstovų siūlomas kompromisas.PRADINUKAI Tikriausiai, siekdami išsaugoti ir pradinukų, ir viso juos aptarnaujančio kolektyvo interesus, atstovai sakė, kad svarstytų galimybę persikelti į M.Jankaus pagrindinę mokyklą. Mat ši mokykla, anksčiau turėjusi 1200 moksleivių, dabar turi tik šiek tiek daugiau nei 500. Bet turi viską, ko reikia sklandžiam moksleivių ugdymui. Vienintelis trūkumas, kad šalia bus vyresnių klasių moksleivių.

Tiek S.Stankevičius, tiek mero pavaduotojas Virgilijus Pozingis sutiko, kad šis pasiūlymas svarstytinas.

Kompromiso atsisakė

Teritorijų ir kaimo reikalų komitete dalyvavo jau dvi svečių grupės, atstovaujančios Pradinės mokyklos ir Meno mokyklos interesams.

Šį kartą pradinukų atstovai jau nebekalbėjo apie kompromisinį sprendimą – perkelti juos į M.Jankaus mokyklą. Tiesiog griežtai reikalavo palikti juos ramybėje. Netgi ginčijo faktą, jog Pradinės mokyklos pastate yra laisvų patalpų Dailės skyriaus moksleiviams.

Pasak pradinukų atstovės, laisvose klasėse yra įkurti kabinetai užklasinei veiklai ir nėra kur pradinukams spaustis, nes bus pablogintos jų ugdymo sąlygos. Be to, politikams buvo priekaištaujama, kad jie ketina sudaryti geresnes sąlygas papildomam ir neprivalomam ugdymui Meno mokykloje, pablogindami privalomą pradinių klasių mokymą.

Meno mokyklos tarybos pirmininkas Vigilijus Šveikauskas atsiprašė Pamario pagrindinės mokyklos pradinių klasių skyriaus bendruomenės: mokytojų, tėvų ir vaikų, kad Meno mokyklos pageidavimas įsikurti jiems tinkamiausiose patalpose sukėlė tiek streso bei nepatogumų.

Pasak V.Šveikausko, mokykla pirmą kartą galėtų susirinkti vienoje vietoje: ir Dailės, ir Muzikos, ir Choreografijos skyriai turėtų patalpas po vienu stogu. 2015 m. Meno mokyklai sukanka 50 metų jubiliejus, tad mokykla turėtų išskirtinę galimybę parodyti, ką sugeba, ką yra sukūrusi per 50 metų. Taip pat pirmą kartą savo istorijoje ji turėtų salę, kurioje vaikai galėtų repetuoti, koncertuoti, rengti edukacines programas, kviesti svečius.

V.Šveikauskas, tarsi teisindamasis, kalbėjo, kad prieš 4 metus mokyklos kolektyvas negalėjo puoselėti tokios idėjos, nes Pradinė mokykla buvo atskiras juridinis vienetas su visa struktūra ir vadovybe bei gausesniu moksleivių skaičiumi. Šiuo metu tai – tik Pamario pagrindinės mokyklos filialas, kurio pastatas jau trečdaliu yra nebeišnaudojamas.

Žibų pradinės mokyklos III ir IV aukštuose Meno mokykla kurtis nenori, nes mokykloje nėra lifto, bus sunku į viršutinius aukštus užnešti fortepijonus, vaikams nešiotis kitus muzikos instrumentus, nėra salės. Salės ir liftų įrengimui reikėtų dar nemažų investicijų.

Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Darijus Pundžius, išklausęs svečius, neleido įsiplieksti diskusijoms. Jo nuomone, savivaldybės administracija parengs sprendimo projektą, surinks visus argumentus ir ekonominius paskaičiavimus, ir tuomet rajono politikai galės spręsti.