Šilutės profesinio mokymo centras: modernus, patrauklus ir atviras

Kiek šlubčiodami, sėję nerimą ir keldami nemažai nepatogumų mokslo metai eina į pabaigą.

Susitelkęs į organizacinius nuotolinio mokymo rūpesčius, ugdymo turinio pavertimą skaitmeniniu formatu, virtualių mokymo(si) galimybių plėtojimą, ruošdamasis artėjantiems abitūros egzaminams ir įgytų kompetencijų vertinimui, o be viso to dar nepamiršdamas prevencinių, kultūrinių, patriotiškumą ir pilietiškumą ugdančių veiklų, socialinės ir psichologinės pagalbos savo ugdytiniams, Šilutės profesinio mokymo centras neatsisako apie savo veiklas papasakoti ir rajono bei miesto visuomenei.

Ilgametis direktorius Algimantas Abromaitis teigia, kad būtų tiesiog neetiška ir negražu nepasidalinti vienintelės Pamario krašto profesinio mokymo įstaigos pasiekimais, planais, pokyčiais ir, galų gale, pasiūlymais jaunimui, nes būtent jaunimas yra institucijos gyvenimo pagrindas. Tuščios klasės ar vienišas mokytojas nuotolinės vaizdo pamokos metu niekam nereikalingas. O reikalingi vieni kitiems būti ir norime, ir galime.

Baigia praeiti laikai, kai darbdaviai būdavo nepatenkinti absolventų pasirengimu įsilieti į dirbančiųjų gretas. Profesinio mokymo įstaigos tapo modernios, aprūpintos pačia šiuolaikiškiausia praktinio mokymo įranga, vadovėliais ir elektroninėmis mokymo priemonėmis, o mokytojų kompetencijos, jiems dalyvaujant mokymuose šalies įmonėse ir organizacijose, atitinkančiose įgyvendinamų programų profilį, bei stažuotėse užsienyje, išaugo keleriopai.

Džiugu, kad Šilutės profesinio mokymo centras tampa atviras ir patrauklus vis didesnėms žmonių grupėms. Jei anksčiau čia galėdavo mokytis tik 10 ar 12 klasių baigę jaunuoliai bei tie, kurie susiduria su mokymosi sunkumais, tai dabar sudarytos sąlygos antrą profesinę kvalifikaciją įgyti ir savo profesinę karjerą kita kryptimi pakreipti visiems suaugusiesiems, nepriklausomai nuo jų amžiaus ir jau įgytos profesijos. Todėl neretu atveju mokinių sąrašuose galima pamatyti ne tik vaikus, bet ir jų tėvelius.

Jau ne vienerius metus priėmimas į mokyklą yra organizuojamas internetu, per vieningą priėmimo į Lietuvos profesines mokyklas elektroninę sistemą https://profesinis.lamabpo.lt/ (sistema bendrajam priėmimui organizuoti). Ši sistema šiemet startuos birželio 1 d., o tai reiškia, kad nuo birželio 1 d. internetu bus galima pateikti paraišką mokytis bet kurioje Lietuvos profesinio mokymo įstaigoje. Jei vis dėlto norite ne vykti į Kauną ar Visaginą, o mokytis Šilutės profesinio mokymo centre, pildydami formą labai atidžiai pasirinkite būtent Šilutės PMC.

Dėl nuolatinių inovacijų ir pokyčių, vykstančių profesiniame mokyme, žmonėms, besirenkantiems mokymo programą, gali būti sudėtinga susigaudyti, kas slypi po vienu ar kitu nauju ar beveik negirdėtu terminu. Štai visai neseniai visos profesinio mokymo programos tapo modulinėmis, o jų apimtis ir trukmė išreiškiama kreditais. Kas gi tai? O kuo gi skiriasi programos, skirtos pirminiam ir tęstiniam mokymui? Trumpai paaiškinsime.

Programos modulinėmis tapo visai neseniai, ir tai padaryta besimokančiųjų patogumui. Kiekvienas modulis (anksčiau dėstyto mokomojo profesijos dalyko atitikmuo) asmeniui suteikia tam tikrą konkrečią kompetenciją (kompetencija yra gebėjimas atlikti tam tikrą konkretų darbą). Mokinys, sėkmingai užbaigęs visus programos modulius (kiekvieno modulio baigiamasis etapas yra įgytos kompetencijos vertinimas atliekant teorinių žinių patikrinimo testą bei praktinę užduotį) laikomas baigusiu visą programą ir įgijusiu kvalifikaciją. Tokiam mokiniui yra išduodamas Profesinio mokymo diplomas. Programą paprastai sudaro privalomieji (būtini visiems, pasirinkusiems konkrečią mokymo programą) ir pasirenkamieji (savo nuožiūra renkantis vieną ar du iš 3-5 galimų) moduliai. Tad tikrai neverta išsigąsti, kad modulinė profesinio mokymo programa yra koks nors nesuvokiamas ateivis iš kosmoso. Beje, mokiniui, dėl vienos ar kitos priežasties nebaigusiam visos mokymo programos, išduodami užbaigtų modulių kompetencijas įrodantys pažymėjimai. Tokie dokumentai sudaro sąlygas įgytų kompetencijų ribose sėkmingai rasti darbą, o kada nors vėliau grįžti į mokymo įstaigą ir įgyti dar vieną ar kitą kompetenciją arba užbaigti visą mokymo programą ir gauti diplomą.

Kalbant apie pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, labai paprasta įsidėmėti ir neapsirikti: pirminis – kuomet įgyjama pirmoji profesinė kvalifikacija, o tęstinis – kuomet tęsiamas profesinis mokymasis, įgyjant naujas, papildomas kompetencijas (antrą profesinę kvalifikaciją). Pirminis profesinis mokymas yra skirtas 10 ar 12 klasių baigusiems jaunuoliams, o tęstinis – vyresniems asmenims, anksčiau jau baigusiems profesinio mokymo įstaigas ar net aukštąsias mokyklas.

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad internetinės registracijos sistemoje pasirinktumėte mokymo programą, prie kurios yra prierašas „finansuojama valstybės“. Šis prierašas užtikrins, kad jums už mokslą nereikės mokėti. Ir dar gausite stipendiją.

Kai jau aptarėme, kas yra kas, išvardinsime siūlomas mokymo(si) programas

10 klasių baigusiems jaunuoliams siūlome vienu šūviu nušauti du zuikius: įgyti ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ir profesinę kvalifikaciją. Mokslas trunka 3 metus. Pirmaisiais ir antraisiais metais (11 ir 12 klasėse) mokomasi ir bendrojo lavinimo dalykų, ir įvadinių profesijos modulių. Trečiaisiais metais – tik profesinio mokymo modulių, tame tarpe ir laisvai pasirenkamųjų.

10 klasių baigę mokiniai gali rinktis vieną iš penkių šių populiarių bei darbo rinkoje paklausių programų:

automobilių mechaniko ir kirpėjo (mokomasi Žemės ūkio ir transporto skyriuje Pagryniuose);
virėjo, apdailininko bei padavėjo ir barmeno (mokomasi Paslaugų ir turizmo skyriuje Šilutėje).
12 klasių baigusiems mokiniams siūlome per gana trumpą laiką ( 1 metus – 1 metus ir 6 mėn.) įgyti:
socialinio darbuotojo padėjėjo (mokomasi Paslaugų ir turizmo skyriuje Šilutėje);
ekspeditoriaus (mokomasi Žemės ūkio ir transporto skyriuje Pagryniuose);
žuvininkystės verslo darbuotojo (mokomasi Žemaičių Naumiestyje esančiame Sektoriniame žuvininkystės praktinio mokymo centre) profesines kvalifikacijas.

Nelieka užmiršti ir tie, kam sunkiau sekasi įsisavinti mokomuosius dalykus, ir kurie mokėsi pagal specialiai jiems pritaikytas programas. Jiems siūlomos dvi patrauklios, tik pernai atnaujintos mokymo programos: virėjo ir dažytojo – tinkuotojo padėjėjo.

Programų turinį sudaro patys pagrindiniai įgyjamai kvalifikacijai būtinas kompetencijas suteikiantys dalykų moduliai. Didžiausias dėmesys skiriamas praktinių įgūdžių įgijimui. Be to, greta profesinių dalykų mokomasi ir pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą, mokiniams suteikiamas nemokamas maitinimas, jie taip pat nemoka už gyvenimą bendrabutyje, o važinėjantiems į namus kompensuojamos kelionės išlaidos. Tiesa, mokiniai negali būti jaunesni nei 16 metų. Ir registruoti savo paraišką mokytis centras juos kviečia atvykti į pačią mokyklą – bus suteikti patarimai, būtina informacija ir pagalba.

Žinoma, pagalba čia visada teikiama kiekvienam, kam tik jos prireikia, tad nedvejodami skambinkite, atvykite, kreipkitės. Kontaktinė informacija pateikta Šilutės PMC interneto svetainėje adresu www.silutespmc.lt.

Dar didesnis pasirinkimas mokytis yra tiems, kas nori įgyti nebe pirmą profesijos

Jiems siūlomos: socialinio darbuotojo padėjėjo, svečių aptarnavimo darbuotojo,
ekspeditoriaus, kosmetiko ir žuvininkystės verslo darbuotojo mokymo programos.

Besimokantiems sudaromos sąlygos mokslą derinti su darbu, teorinės programos dalies mokytis nuotoliniu būdu.

Tad Šilutės profesinio mokymo centras kviečia visus ir pažada šiuolaikiškas mokymo(si) sąlygas, modernią praktinio mokymo bazę, aukštos kvalifikacijos mokytojus, jaukią aplinką, galimybę tobulėti, siekti žinių ir įgyti inovatyvių kompetencijų. Be viso to profesinio mokymo centras jums dar gali tapti ir nemokama B kategorijos (lengvojo automobilio) vairavimo mokykla – tereikės patiems į mokomąjį automobilį įsipilti degalų. Na o automobilių mechaniko specialybės vaikinai dar gali įgyti ir C bei C1 kategorijų vairuotojo kompetencijas.

Galimybė dalyvauti tarptautiniuose profesinio tobulėjimo projektuose

Dėl koronaviruso epidemijos Šilutės PMC tarptautinių projektų veikla ir jų dalyvių stažuotės užsienyje pastaraisiais mokslo metais buvo pristabdytos – įvyko vos trys mokinių ir darbuotojų vizitai. Tačiau įsibėgėjant vakcinacijai nuo kitų mokslo metų pradžios projektų įgyvendinimas vėl startuos visu pajėgumu. Bus užbaigiami palankesnių laikų laukiantys pristabdyti projektai, o taip pat pradedami įgyvendinti ir nauji.

2021 m. prasidėjusiame naujajame programos „Erasmus+“ etape Šilutės profesinio mokymo centras kartu su keletu kitų Lietuvos profesinio mokymo institucijų sudaro vienintelį Lietuvoje profesinio mokymo srities konsorciumą, kuriam yra patvirtinta akreditacija. „Erasmus“ akreditacijos suteikimas patvirtina, kad mokykla yra parengusi kokybiškų ilgalaikę 2021 – 2027 metų mobilumo veiklų įgyvendinimo viziją, kuri yra centro strateginio plano dalis. Taigi, naujajame „Erasmus+“ etape atsivers dar daugiau galimybių tarptautiniam besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumui. Planuojama, kad vien per ateinančius mokslo metus savo kvalifikaciją ES šalyse galės tobulinti 50-60 mokinių ir mokytojų. Tai tikrai didelis skaičius ir didelė parama besimokantiesiems. Mat stažuotės, įskaitant kelionės, pragyvenimo, draudimo ir mokymosi išlaidas yra apmokamos iš projektų lėšų, o jų metu įgyta patirtis yra svarus pliusas ieškant savo pozicijos darbo rinkoje. Tikimasi, kad galimybė dalyvauti tokiose stažuotėse motyvuos mokinius dėti daugiau pastangų į savo pagrindinę ir svarbiausią pareigą mokytis, nes įgyti inovatyvių kompetencijų deleguojami patys šauniausi, stropiausi mokiniai.

Patogumo dėlei pateikiame datas ir terminus, kuriuos svarbu žinoti stojantiesiems:

Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. 2021-06-01 – 2021-08-11

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2021-08-13

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose 2021-08-13 – 2021-08-18 iki 14 val.

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. 2021-08-19 – 2021-08-25

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2021-08-27

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose 2021-08-30 –31 d.

Ir pabaigai keletas mažų pastabų:

1. registruodamiesi LAMA BPO sistemoje nepamirškite išsaugoti prisijungimo duomenų – susikurto vartotojo vardo, slaptažodžio. Priešingu atveju gali kilti keblumų norint patikrinti gautą informaciją – o ją būtinai sekite!

2. registruodami savo prašymą mokytis galite nurodyti ne vieną, o dvi pageidaujamas profesijas. Mat gali nutikti taip, kad jūsų pasirinktos programos grupė nebus suformuota dėl mažo pageidavusiųjų skaičiaus. Tokiu atveju jūs neliksite tuščiomis rankomis – jums bus pasiūlyta mokytis antruoju numeriu pasirinktos profesijos.

3. Paskutinė diena, kada galima užregistruoti pageidavimą mokytis yra rugpjūčio 25-oji. Norime įspėti tuos mokinius, kuriems bus skirti vasaros darbai – ne vienerių metų patirtis rodo, kad šie mokiniai už vasarai skirtus darbus atsiskaito tik rugpjūčio 28-31 dienomis. Ir tik tada gauna savo Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus. Tačiau registruoti prašymo mokytis profesinio mokymo centre tuo metu jau negalima. Patarimas būtų laiku kibti į mokslus ir išvengti vasaros darbų.

4. Dešimtokai, kurių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimai bus nepatenkinami, taip pat negalės stoti į profesinio mokymo programas, kurios skirtos mokiniams, baigusiems 10 klasių, kartu įgyjant bendrąjį vidurinį išsilavinimą. Todėl rekomenduojame pasistengti kuo geriau užbaigti mokslo metus ir išvengti problemų.