Šilutės PSPC pelno kliuvo laikinai vadovei ir išrinktiesiems

STEBETOJAI PSPC_1Kaip vaikiško delniuko dėlionėje – tam davė, tam davė, sau davė, o tam nebeliko… Taip Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centre laikinai direktorės pareigas einanti šeimos gydytoja Loreta Biesevičienė padalijo įstaigos uždirbto pelno dalį – per 20 tūkst. eurų.

Po tokių vienkartinių priedų prie atlyginimo dalybų Šilutės PSPC administraciją užplūdo nepatenkinti įstaigos darbuotojai, o įstaigos stebėtojų taryba gavo skundą apie galimai neteisėtus laikinosios vadovės veiksmus.

Su L.Biesevičiene bendraus raštu  

Šilutės PSPC Stebėtojų tarybos pirmininkei Daivai Žebelienei nepatenkinti įstaigos darbuotojai įteikė skundą, kuriame pranešė, kad L.Biesevičienė savo įsakymu neaiškiais principais paskirstė priedus prie atlyginimų. 21,832 tūkst. Eur, darbuotojų manymu, buvo padalintas tik įstaigos vadovės pasirinktiems darbuotojams. Be to, L.Biesevičienė nepasikuklino 1000 eurų priedą pasiskirti sau. Dar didesnės premijos, siekiančios net 1200 Eur, buvo išmokėtos kai kurioms įstaigos šeimos gydytojoms.

Į PSPC stebėtojų tarybos posėdį susirinkusiems stebėtojams – savivaldybės politikei Laimai Uselienei, Šilutės PSPC atstovei – šeimos gydytojai Vidai Zokaitienei ir Raudonojo Kryžiaus draugijos Šilutės komiteto vadovei Virginijai Mačijauskienei – tarybos pirmininkė D.Žebelienė pranešė, kad PSPC l.e.p. vadovė L.Biesevičienė į posėdį nepakviesta – klausimai jai bus pateikti raštu.

D.Žebelienė prisipažino, kad jai su L.Biesevičiene dalykiniai pokalbiai nesiseka dėl pastarosios arogancijos.
Savivaldybės administracijos atstovas Marius Bartkus posėdyje nedalyvavo, nes jis perėjo į kitą darbą ir iš stebėtojų tarybos narių atsistatydino.

Pinigai jau sąskaitose

Stebėtojų tarybos nariams PSPC vyriausioji finansininkė Irena Gabietienė  patvirtino faktą, kad praėjusiais metais gauto pelno dalis – 21,832 tūkst. Eur – L.Biesevičienės įsakymu paskirstytas jos pasirinktiems įstaigos darbuotojams už gerus įstaigos veiklos rezultatus. Pinigai pavedimais pervesti į darbuotojų sąskaitas rugsėjo 21 dieną.

I.Gabietienė neslėpė, kad jau kitą dieną sulaukė nemažai įstaigos darbuotojų priekaištų, kodėl jie negavo priedų, nors jokių pražangų neturėjo. Pasak I.Gabietienės, ji galėjo žmones paguosti tik tuo, kad ir jai, vyr. finansininkei, priedas irgi nepaskirtas.

I.Gabietienė Stebėtojų tarybos nariams pasakojo, kad ankstesniais metais du kartus per metus – po pusmečio ir prieš Naujuosius metus – darbuotojams būdavo išmokamos premijos (vienkartiniai priedai) už gerus įstaigos veiklos rezultatus. Visuomet buvo laikomasi principo, kad priedus prie atlyginimo gaudavo visi įstaigos darbuotojai.

Pasak I.Gabietienės, buvo įprasta, kad premijos dydis sudarydavo tam tikrą mėnesinio atlyginimo procentą. Dabar priedai paskirstyti nežinia kokiais kriterijais pasirinkiems darbuotojams ir nežinia, pagal ką tie priedai paskaičiuoti.

Priedų dydžių neįmanoma susieti nei su atlyginimų dydžiais, nei su kokiais nors vienodais darbo rodikliais.

Pažeidimus teks taisyti

PSPC stebėtojų tarybos pirmininkė D.Žebelienė, stebėtojams pateikusi gautą informaciją apie skandalą sukėlusias įstaigos pelno dalybas, prakalbo ir apie pastebėtus pažeidimus.

Ji sakė išstudijavusi dokumentus, susijusius su VšĮ Šilutės PSPC veikla, ir pastebėjusi, kad įstaigos vadovės pareigas laikinai einanti L.Biesevičienė pažeidė LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą ir Savivaldybės tarybos patvirtintus nuostatus. Jie numato, kad darbuotojų pagrindiniai atlyginimai ir priedai gali būti keičiami direktoriaus įsakymu, suderinus su Gydymo, Slaugos bei Stebėtojų tarybomis. Darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarka tvirtinama įstaigos vadovo įsakymu, suderinus su įstaigos Stebėtojų taryba.

D.Žebelienė teigė, kad L.Biesevičienė vienkartinių priedų darbuotojams dydžius derino tik su įstaigos Gydymo taryba.

Be to, D.Žebelienės nuomone, L.Biesevičienė pasielgė neteisingai, pati sau pasiskirdama 1000 eurų priedą prie atlyginimo.

Šilutės PSPC vadovui priedą prie atlyginimo skiria įstaigos steigėjas – savivaldybės Taryba. Šių metų liepos 1 d. Savivaldybės Taryba jau buvo paskyrusi PSPC direktoriui 70 proc. priedą prie atlyginimo už didesnį nei įprastą darbo krūvį.

D.Žebelienė konstatavo, kad pažeista ir Šilutės PSPC 2016 m. liepos 1 dieną patvirtinta įstaigos darbuotojų apmokėjimo tvarka. Joje aiškiai nurodyta, jog vienkartiniai priedai prie atlyginimų už gerus įstaigos veiklos rezultatus gali būti mokami tik vieną kartą per metus finansinių metų gale.

Stebėtojų Tarybos nariai nusprendė prašyti Šilutės PSPC l.e.p. direktorės L.Biesevičienės paaiškinti abejonių sukėlusius sprendimus. D.Žebelienė įsipareigojo nedelsiant su Savivaldybės Personalo ir teisės skyriaus vedėju A.Bielskiu išsiaiškinti, kaip gali būti ištaisytos klaidos ir įvertinta L.Biesevičienės veikla.

D.Žebelienė tikino, kad remiantis Šilutės PSPC Stebėtojų tarybos veiklos reglamentu, ji teiks pasiūlymą atšaukti L.Biesevičienės įsakymą dėl priedų skyrimo.