Šilutės PSPC reorganizacijoje – vėl teismo „veto“

ligonineŠilutės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) reorganizacijoje, kurios ėmėsi Savivaldybės valdžia, vėl trikdžiai: Klaipėdos apygardos administracinis teismas sustabdė Šilutės PSPC prijungimo prie Šilutės ligoninės procesą. Toks sprendimas šioje administracinėje byloje priimtas trečiadienį, liepos 20 dieną.

Ministerija nepritarė

Tai nebe pirmas šio proceso stabdymas – metų pradžioje teismas buvo sustabdęs minėtų įstaigų sujungimą, o gegužės viduryje panaikino savo draudimą.

Tuomet Šilutės r. savivaldybės taryba skubiai balsų dauguma nutarė prijungti Šilutės PSPC prie Šilutės ligoninės: birželio 30 d. priimtas Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-405 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo prijungiant prie viešosios įstaigos Šilutės ligoninės sąlygų aprašo, viešosios įstaigos Šilutės ligoninės įstatų ir viešosios įstaigos Šilutės ligoninės struktūros patvirtinimo“.   
Jame numatyta prijungti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią Šilutės PSPC prie antrinės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios, regioninės ligoninės statusą turinčios Šilutės ligoninės.

Porą dienų iki to Šilutės PSPC vadovas Liutauras Indriuška kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, prašydamas skubiai inicijuoti reikiamas procedūras, susijusias su LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 39 straipsnio pakeitimais, kurie užkirstų kelią tokiems sujungimams, nes jau anksčiau, gegužės pabaigoje, sveikatos apsaugos ministras Juras Požėla Savivaldybei buvo atsiuntęs raštą, kad nei Sveikatos apsaugos ministerija, nei Vyriausybė, nei Prezidentūra, nei Valstybinė ligonių kasa nepritaria skirtingų lygių sveikatos apsaugos įstaigų sujungimams.
Liepos 12 dieną ministras J.Požėla raštu dar kartą patvirtino, kad ministerija „jau išreiškė savo poziciją savivaldybėms, rekomenduodama nesiimti veiksmų, kuriais būtų reorganizuojamos skirtingo sveikatos priežiūros paslaugų lygio savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos.

Ministras taip pat akcentavo, kad tokie „skirtingo paslaugų lygio sveikatos priežiūros įstaigų jungimai išbalansuotų nuo Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo momento kurtą ir per daugelį metų nuosekliai formuotą visos Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą“. Toje sistemoje, anot ministro, integruojami atitinkami sveikatos priežiūros paslaugų lygiai ir sveikatos priežiūros įstaigų tinklas bei struktūra.

Ministras teigė, jog Seimo sesija jau yra pasibaigusi, tad įstatymo pakeitimo projektas, užkertantis kelią tokiems sujungimams, vėl galės būti svarstomas tik rudens sesijoje.

Į teismą kreipėsi PSPC ir GMP asociacija

Kadangi Šilutės r. savivaldybės valdžia nereagavo į valstybės institucijų rekomendacijas, Šilutės PSPC kartu su Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija surašė skundą Klaipėdos apygardos teismui dėl Šilutės savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-405 panaikinimo. Pareiškėjai jame prašė sustabdyti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo galiojimą.

Pareiškėjai savo prašymą grindžia argumentais, jog bylos nagrinėjimas gali užtrukti ilgai. Tikėtina, kad per tą laiką ginčijamas sprendimas bus visiškai įvykdytas, t.y. Šilutės PSPC gali būti reorganizuotas ir išregistruotas iš Juridinių asmenų registro. Tada teisinės padėties atkūrimas būtų itin sudėtingas.

Taip pat argumentuojama, jog reorganizavimo metu numatyta atleisti dalį darbuotojų, o VšĮ Šilutės PSPC turtą perduoti VšĮ Šilutės ligoninei. Todėl, teismui patenkinus skundą, kiltų neteisėto atleidimo iš darbo, kompensacijų mokėjimo ir žalos atlyginimo klausimai.

Teismas įžvelgė grėsmių ir sujungimo procesą sustabdė

Klaipėdos apygardos administracinio teismo pirmininko Remigijaus Armino nuomone, nesustabdžius minėto Šilutės r. savivaldybės tarybos sprendimo, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. 

„Nagrinėjamu atveju yra reali grėsmė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. <…> VšĮ Šilutės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras būtų reorganizuotas prijungimo būdu, jis kaip juridinis asmuo nustotų egzistuoti, atitinkami pakeitimai būtų įregistruoti Juridinių asmenų registre, vykdomas reorganizuojamos įstaigos turto perdavimas, reorganizuojamų įstaigų darbuotojų darbo santykių pasikeitimai, sutarčių su Valstybine ligonių kasa nutraukimas ir kt.