Šilutės r. savivaldybės šuoliai: kasmet aukštyn per 11 vietų

savivaldybe 2Šią savaitę Lietuvos laisvosios rinkos institutas paskelbė naujausią Lietuvos savivaldybių veiklos vertinimą – Lietuvos savivaldybių indeksą 2015.

Šešių didžiųjų ir 54 mažųjų savivaldybių indeksas sudarytas remiantis įvairiais savivaldybės veiklą apibūdinančiais rodikliais (savivaldybė gyventojui, savivaldybė investuotojui ir savivaldybės valdymas). Vertinta, kiek savivaldybėse yra užtikrinama žmonių ekonominė laisvė, t.y. laisvė imtis veiklos ir pačiam rinktis paslaugas ir jų teikėją, taip pat – kaip efektyviai panaudojami iš mokesčių surinkti pinigai.

Šilutės rajono savivaldybė šiemet užima 18 vietą iš 54 mažųjų savivaldybių, surinkusi 53 balus iš 100.
Pernai mūsų savivaldybė buvo 29-oje vietoje, o 2013 metais – tik 40-oje vietoje.

Šilutės rajono savivaldybė šiemet

Šiemet geriausiai Šilutės rajono savivaldybėje buvo įvertintos sritys „Komunalinės paslaugos“, „Administravimas“ ir „Mokesčiai“. Mažiau balų gauta už „Biudžetą“, „Švietimą“ ir „Transportą“.

„Komunalinių paslaugų“ gerą įvertinimą lėmė tai, kad 2014 m. Šilutės r. savivaldybėje galiojo vienos žemiausių šilumos kainų – 6,20 ct/kWh. O šalyje šilumos kainų vidurkis buvo 7,08 ct/kWh.

Privačių subjektų pasitelkimas atliekų surinkimo ir daugiabučių administravimo rinkose padėjo gauti gerą įvertinimą „Komunalinių paslaugų“ srityje.

„Administracijoje“ pažymėtina tai, kad visi gyventojų prašymai buvo išnagrinėti laiku, bet to, internetinė svetainė 100 proc. atitiko bendruosius reikalavimus.

Prasta „Biudžeto“ situacija sutrukdė Šilutės r. savivaldybei užimti aukštesnę poziciją. Pirma, biudžeto skola buvo viena didžiausių – 62,8 proc. nuo pajamų (vidurkis – 44,7 proc.). Antra, pradelsti mokėjimai sudarė didžiausią dalį nuo biudžeto pajamų lyginant su kitomis savivaldybėmis (6,5 proc. lyginant su 1 proc. vidurkiu).

„Transporto“ srityje būtų gautas aukštesnis įvertinimas, jei didesnė dalis viešųjų pirkimų, skirtų kelių priežiūrai, būtų vykdoma atvirais būdais (t.y. skelbiant).

Bedarbių Šilutėje taip pat buvo daugiau už šalies vidurkį – 13 proc. (šalyje vidutiniškai darbo neturi 10,9 proc. darbingo amžiaus žmonių), socialines pašalpas gavo 6,3 procentai Šilutės r. gyventojų (šalies vidurkis – 6 proc.) – teigia Lietuvos savivaldybių indekso vadovė Aistė Čepukaitė.

Šilutės rajono savivaldybė 2014 metais

Pernai Šilutės r. savivaldybė, surinkusi 49,9 balus iš 100, indekse užėmė 29 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Aukštesnę nei 2013 metais vietą (tuomet užėmė tik 40 vietą) Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė geresnis komunalinio ūkio, švietimo bei socialinės rūpybos sričių vertinimas.

Komunalinio ūkio srityje savivaldybė išsiskiria mažesnėmis nei vidutinės vandens kainomis, o vandens tiekimo įmonė ėmė dirbti nenuostolingai. Socialinės rūpybos srityje labiausiai gerėjo socialinę pašalpą gaunančių asmenų rodiklis – tokių asmenų sumažėjo ketvirtadaliu. Išaugęs mokyklų patalpų panaudojimo efektyvumas, sumažėjusi aplinkos išlaikymui skiriama švietimo išlaidų dalis, lėmė geresnį šios srities įvertinimą.

Užimti aukštesnę poziciją savivaldybei sutrukdė prastesni nei praėjusiais metais investicijų, sveikatos bei biudžeto sričių įvertinimai. Kritę išduodamų verslo liudijimų bei statybos leidimų skaičiai kartu su 40 proc. sumažėjusiomis materialinėmis investicijomis lėmė žemą investicijų srities įvertinimą. Sveikatos srityje blogai vertintos nuostolingai dirbusios gydymo įstaigos bei sumažėjęs pas privačius šeimos gydytojus besigydančių asmenų skaičius. Padvigubėję įsiskolinimai kreditoriams ir išaugusi bendra savivaldybės skola neigiamai paveikė biudžeto srities vertinimą.

Kaimyninės savivaldybės ir lenkia,ir atsilieka

Trys kaimyninės Šilutės rajono savivaldybės – Klaipėdos, Neringos ir Tauragės – lenkia Šilutę Lietuvos savivaldybių indekso sąraše.

Klaipėdos r. savivaldybė, surinkusi 73,3 balo iš 100, šiais metais su Kauno r. savivaldybe dalijasi pirmąją – antrąją vietas tarp 54 mažųjų savivaldybių.

Puikiai tvarkosi ir Neringos savivaldybė: surinkusi 59,2 balo iš 100, ji šiemet pelno 7 vietą tarp 54 savivaldybių.
Tauragės r. savivaldybė, surinkusi 53,1 balo iš 100, šiemet užima 17 vietą tarp 54 savivaldybių.

Kitos dvi kaimyninės savivaldybės indekso lentelėje yra gerokai žemiau nei Šilutė.

Pagėgių savivaldybė šiemet užima 36 vietą tarp 54 mažųjų savivaldybių, surinkusi 42,3 balo iš 100 galimų, o Šilalės r. savivaldybė šiemet užima 37 vietą tarp 54 mažųjų savivaldybių, surinkus 41,1 balo iš 100.

Parengta pagal Lietuvos laisvosios rinkos instituto informaciją.