Šilutės rajone šiemet laiku pajamas deklaravo per 20 tūkstančių gyventojų

pateikiamosisankstinespajamuirturtodeklaracijosKlaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Klaipėdos AVMI) informuoja, kad šiemet laiku pajamas deklaravo per 175 tūkst. Klaipėdos apskrities gyventojų. Iki numatyto termino, gegužės 4 d., pateikta 9 tūkst. apskrities gyventojų turto deklaracijų, apie 35 tūkst. prašymų skirti paramą įvairioms partijoms ir organizacijoms.

Iš viso VMI sulaukė per 219 tūkst. Klaipėdos apskrities gyventojų pateiktų įvairių formų deklaracijų už praėjusius ir ankstesnius metus: pajamų deklaracijų pateikta per 35 tūkst. daugiau, turto – 1,8 tūkst. daugiau nei praėjusiais metais.

Elektroniniu būdu deklaracijas šiemet pateikė apie 95 proc. gyventojų.

„Laiku nedeklaravusieji pajamų ar turto gaus VMI priminimus apie jų neįvykdytas mokestines prievoles. Tarp pavėlavusiųjų yra ir nemažai Klaipėdos apskrities smulkiųjų verslininkų, praėjusiais metais vykdžiusių  individualią veiklą su verslo liudijimu ar pagal individualios veiklos pažymą – per 2,4 tūkst. jų vis dar nepateikė pajamų deklaracijų. Turto deklaracijų dar nepateikė apie 700 apskrities gyventojų, dalies jų deklaracijų duomenys turi būti skelbiami viešai”, – sako Klaipėdos AVMI Mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotoja Aldona Butkienė.

Per 25 tūkst. Klaipėdos apskrities mokesčių mokėtojų, teisingai užpildžiusių GPM deklaracijas ir jas pateikusių elektroniniu būdu, jau susigrąžino per 2,6 mln. eurų GPM permokos.

Šilutės rajone GMP deklaracijas laiku pateikė 20 588 gyventojai, turto deklaracijas – 1496 gyventojai. 3400 gyventojų pateikė prašymus paskirti paramą įvairioms institucijoms.

Pernai pajamų deklaracijas pateikė 16 791 gyventojas, turto dektaracijas – 874 gyventojai, 4805 gyventojai pateikė prašymus paskirti paramą įvairioms institucijoms.

Daugiau kaip 3 200 Šilutės rajono gyventojų jau grąžinta GMP permokos. Jiems jau išmokėta apie apie 289 tūkst. eurų.

Iš viso Šilutės rajone per 8,1 tūkst. gyventojų tikisi susigrąžinti GMP. Jiems turėtų būti grąžinta daugiau kaip 762 tūkst. eurų.

Gyventojai, norintys susigrąžinti GPM permoką, teikti ir tikslinti deklaracijas gali 5 metus.

Apie 2 200 Šilutės rajono gyventojų deklaravo, kad jiems papildomai reikia sumokėti GMP. Jie valstybės biudžetą papildys apie 394 tūkst. eurų.

Visoje Klaipėdos apskrityje 22 tūkst. gyventojų turės papildomai sumokėti per 7,1 mln. eurų GPM.

Tiems gyventojams, kurie turi sumokėti pajamų mokestį, tačiau dėl finansinių sunkumų negali to padaryti, VMI primena, jog jie gali kreiptis į teritorinę mokesčių inspekciją dėl mokestinės paskolos ar mokesčių atidėjimo.

Klaipėdos AVMI primena, jog konsultacijas mokesčių klausimais teikia Mokesčių informacijos centras trumpuoju telefonu 1882.