Šilutės rajono savivaldybė imitavo potvynį Rusnėje

R.Ren2eliauskas vadovauja operacijai. / Komunikacijos skyriaus nuotr.Lapkričio 28 d. Šilutės rajono savivaldybėje vyko ekstremalių situacijų valdymo pratybos, praneša Komunikacijos skyrius.

Buvo imituotas stiprus potvynis Rusnės saloje, vykdoma gyventojų evakuacija ir atliekami kiti privalomi tokioje situacijoje veiksmai.

Administracijos direktoriui paskelbus ekstremalią padėtį, Savivaldybės didžiojoje salėje darbą pradėjo ekstremalių situacijų valdymo organizacinis centras (ESOC), vadovaujamas koordinatoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo Vyganto Kamarausko.

Pratybose Savivaldybės didžiojoje salėje dirbo Operacinio vertinimo, informacijos valdymo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė, vadovaujama Savivaldybės Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialisto Arvydo Gorodecko; Visuomenės informavimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė, vadovaujama Komunikacijos skyriaus vedėjo Romualdo Eglinsko; Administravimo grupė, vadovaujama Kanceliarijos vedėjos Danutės Junutienės; Materialinio techninio aprūpinimo grupė, vadovaujama Turto poskyrio vedėjos Zitos Tautvydienės.

Rusnės saloje tuo pat metu dirbo gelbėtojai, Raudonojo Kryžiaus, Rusnės seniūnijos darbuotojai, Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir Šilutės policijos komisariato pareigūnai, vadovaujami gyventojų gelbėjimo operacijų vadovo, Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduotojo Rimanto Zimanto.

Sušlapę ir pavargę gyventojai iš apsemto Pakalnės kaimo buvo apgobti Raudonojo Kryžiaus skyriaus parūpintais pledais ir gabenami į Rusnės specialiosios mokyklos gyventojų evakuacijai skirtas patalpas, pamaitinti, pagirdyti karšta arbata.

7f272aee941a4056af9b43c863dd5b619660d8e0d96e403391e6e3c197c8fda5769da83e4b604065bd97fcb94a930125

Pasak Rusnės seniūnės Dalios Drobnienės, pratybose dalyvavusiems moksleiviams tai buvo rimta edukacinė gyvenimo pamoka, itin naudinga, kurios gali kada nors gyvenime prireikti. Pratybose dalyvavusių vaikų paskleista žinia draugams ir šeimos nariams duos didelės naudos.

Pratybas stebėjo ir vertino Klaipėdos apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus vedėjas Stanislovas Kučinskas ir tos pačios organizacijos specialistė Irma Sausgalvienė.

Pasak stebėtojų, pratybos vyko sklandžiai, operatyviai. Svečiai išsakė pastabų, pateikė pasiūlymų, kurie pasitarnaus kitų metų šios centro darbo kokybės gerinimui ir realiose gyventojų gelbėjimo darbuose.

Pagrindinis šių pratybų organizatorius Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vedėjas Romualdas Renčeliauskas dėkojo visiems dirbusiems darbo grupėse. Darbo grupių dalyviai išsiskirstė palinkėję vienas kitam, kad panašios pratybos teliktų tik pratybomis, o įgytos patirties realybėje panaudoti neprireiktų.