Šilutės rajono savivaldybė skelbia Jaunimo programos 2022 m. projektų konkursą

Šilutės rajono savivaldybė skelbia Jaunimo programos 2022 m. projektų konkursą, kurio tikslas – stiprinti jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalias jaunimo grupes, atviras jaunimo erdves, centrus, taip siekiant įgyvendinti jaunimo politiką Šilutės rajono savivaldybėje.

Pixabay nuotr.

Konkurse gali dalyvauti Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios registruotos jaunimo organizacijos, atviros jaunimo erdvės, centrai, respublikinių jaunimo organizacijų padaliniai, veikiantys Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, neformalios jaunimo grupės per registruotas jaunimo nevyriausybines organizacijas ar su jaunimu dirbančias įstaigas, jei yra su šiomis įstaigomis sudariusios bendradarbiavimo sutartis.

Nuostatus, paraiškos formą rasite Šilutės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://teisineinformacija.lt/silute/document/51843

Paraiškos priimamos iki 2022 m. sausio 31 d., 15.00 val. Šilutės rajono savivaldybėje (Dariaus ir Girėno g. 1) viename langelyje.

Kilus papildomiems klausimams kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę el. p. egle.cesniene@silute.lt, tel. (8 441) 79281, 8 656 84 935.