Šilutės rajono savivaldybėje pradeda veikti Asmens su negalia gerovės taryba

Nuo šių metų pradžios, įsigaliojus LR asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo naujoms nuostatoms, visoje Lietuvoje sutelktas dar didesnis dėmesys žmonių su negalia gyvenimo kokybei gerinti. Šios reformos tikslas – aiškiai reglamentuoti asmenų su negalia teisių užtikrinimo ir įgyvendinimo mechanizmą, tobulinti negalios vertinimo modelį, įteisinant pagalbos koordinavimą.

Tuo pagrindu visose Lietuvos savivaldybėse įsteigtos asmenų su negalia reikalų koordinatoriaus pareigybės, sudaromos asmens su negalia Gerovės tarybos.

Šilutės rajono savivaldybės taryba, balandžio mėnesį vykusiame Tarybos posėdyje, patvirtino Asmens su negalia gerovės tarybos sudėtį ir veiklos nuostatus. Šiuo sprendimu Gerovės taryba įpareigota spręsti asmenų su negalia problemas užtikrinant jų teisėtus poreikius bei interesus, analizuoti asmens su negalia socialines problemas ir poreikius, teikti pasiūlymus Savivaldybės institucijoms dėl asmenų su negalia aktualių klausimų sprendimo. Į Gerovės tarybos sudėtį įtraukti keturių nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių asmenų su negalia interesus Šilutės rajono savivaldybėje, atstovai, kurie dalyvaudami susitikimuose kartu spręs asmenų su negalia, su jų gyvenimu ir veikla susijusius aktualius klausimus.

Pirmasis asmens su negalia gerovės tarybos posėdis įvyko gegužės 16 d., kurio metu pirmininku išrinktas Tarybos narys Darijus Pundžius, pavaduotoja – sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Šilutės viltis“ pirmininkė Eglė Paulauskienė.

Gerovės tarybos pirmąjį posėdį vedė asmenų su negalia reikalų koordinatorė Sonata Šertvytienė, kuri pristatė asmenų su negalia statistinius duomenis Šilutės rajono savivaldybėje. Statistika nėra džiuginanti: 2024-01-01 duomenimis mūsų rajone gyvena 5180 asmenų su negalia (t. y. 13,4 proc. visų rajono gyventojų), iš jų – 257 vaikai, pensinio amžiaus – 1432 asmenys, didžioji dalis darbingo amžiaus asmenų, t. y. 3491 asmuo. Liūdnoji statistikos pusė – kasmet didėja vaikų su negalia skaičius ne tik Lietuvos mastu, bet ir mūsų savivaldybėje: 2023 m. – 257; 2021 m. – 240; 2018 m. – 218 vaikų su negalia.

Gerovės tarybos posėdyje aptartos aktualios problemos, su kuriomis susiduria asmenys su negalia Šilutės krašte, nustatytos Gerovės tarybos veiklos gairės bei tolimesni veiksmai vykdant Gerovės tarybos veiklos funkcijas ir gerinant asmenų su negalia gyvenimo kokybę.