Šilutės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

 

SavivaldybeViešųjų paslaugų skyriaus vyriausiojo specialisto – savivaldybės gydytojo pareigoms eiti.

Daugiau informacijos galima rasti: http://portalas.vtd.lt/lt/viesuju-paslaugu-skyrius-vyriausiasis-specialistas-atlyginimo-koeficientas-72-pabd-karjeros-valstybes-tarnautojas-322

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos, jei paskutinė termino diena yra ne darbo ar oficialios šventės diena, tai termino pabaigos diena laikoma artimiausia po jos einanti darbo diena), konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Telefonai pasiteirauti: 8 441 79223, 79 225, dalia.bernotiene@silute.lt.