Šilutės rajono socialinei gerovei – 553 000 eurų injekcija

boy-1854107 960_720Šilutės rajono socialinis gyvenimas šiuo metu yra ant pertvarkų slenksčio. Daug pokyčių socialinėje srityje įvyko šių metų pradžioje, dar daug jų laukia ir nuo liepos 1 dienos, kuomet nuo Savivaldybės atsijungs Vaiko teisių skyrius, su sunkumus išgyvenančiomis šeimomis pradės dirbti 4 nauji specialistai – atvejo vadybininkai.

Šių metų gale Šilutės kraštą turėtų pasiekti 553 000 eurų injekcija, skirta socialinei sričiai. Šie pinigai bus skirti globos centrų veiklai iš dalies finansuoti (globos centro funkcija pavesta vykdyti Šilutės socialinių paslaugų centrui), Saugų vaikų globos namų pertvarkai, rajono vaikų dienos centrams.

„Pertvarkų labai daug, teisės aktai keičiasi. Laukia daug neaiškumų ir galvojame, tikimės, kad viskas bus gerai“, – „Šilutės naujienoms“ pasakojo Audra Barauskienė – Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja.

Atsiras 4 atvejo vadybininkai

Pasak A.Barauskienės, svarbūs pokyčiai prasidėjo jau šių metų pradžioje, kuomet 25 seniūnijose su rizikos šeimomis dirbančios socialinės darbuotojos perėjo į Socialinių paslaugų centrą. Šios darbuotojos prižiūri 250-270 šeimų, apie 1000 žmonių.

11-oje Savivaldybės seniūnijų liko socialinio darbo organizatorės, kurios atsakingos už komisijos stebimas šeimas. Kiekvienoje seniūnijoje yra sudaryta komisija, kuri stebi sunkumus patiriančias šeimas, kurios į stebimų šeimų sąrašą įtrauktos gavus informacijos, kad kažkas jų gyvenime negerai.

„Kartais šeimai reikia nedidelės pagalbos: psichologo ar pozityvios tėvystės mokymų ir viskas susitvarko. Specialistai kartu su šeima sudaro individualų pagalbos šeimai planą, ko jai reikia, kaip dirbti su šeima ir pan.“, – sako specialistė.

Šeimos gali būti stebimos iki pusės metų ir jeigu problemų neišsisprendžia, tada socialinės darbuotojos gali kreiptis į Vaiko teisių skyrių, kad šeima būtų įtraukta į socialinės rizikos šeimų apskaitą.

Nuo liepos 1-osios Šilutės socialinių paslaugų centre bus patvirtinti 4 atvejo vadybininkų etatai. Jie taip pat dirbs su riziką patiriančiomis šeimomis. Šie žmonės turėtų padėti šeimoms spręsti problemas, kad vaikai galėtų saugiai augti savo biologinėje šeimoje.

Tačiau, anot A.Barauskienės, kritiškų atvejų peržiūros Šilutės rajone vykdomos jau nuo 2014 metų. Susitikimų metu policijos pareigūnai, medikai, socialinės darbuotojos, Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovai kartu su šeima sudaro planą, kurio jai reikia laikytis. Šiame plane būna pažymėti kitiems savaime suprantami dalykai, pvz.: kad vaikas būtų išsimiegojęs, švariai aprengtas ir t.t.

Beje, iki 2019 metų pabaigos nebeliks socialinės rizikos šeimų sąvokos. Bus riziką patiriančios šeimos, kurioms reikalinga pagalba ir kurioms Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai vertins grėsmės vaikui lygius.

Nuo liepos 1 d. Vaiko teisių skyrius bus prijungtas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo tarnybos. Tačiau šios institucijos bendradarbiavimas su Savivaldybe nenutrūks.

Iš 3 budinčių globėjų liko 2

Socialinių paslaugų centras vykdo daug funkcijų: teikia nakvynės namų, laikino apnakvindinimo, krizių įveikimo, pagalbos į namus, dienos globos institucijoje ir namuose, pagalbos globėjams ir rūpintojams paslaugas. Šiame centre veikia ir Vaikų dienos centras, šiai įstaigai pavaldūs ir Savarankiško gyvenimo namai Juknaičiuose.

Jau daugiau kaip metai Socialinių paslaugų centre vyksta mokymai žmonėms, kurie nori tapti globėjais. 2017 metais globoti vaikus panoro 18 šeimų, o šiemet – 6 . Šiuos mokymus veda keturios atestuotos socialinės darbuotojos.Anksčiau šią paslaugą centras pirkdavo iš Gargždų, o dabar ją gali suteikti Šilutėje. Tai kur kas patogiau dirbantiems ir kaimiškose vietovėse gyvenantiems žmonėms.

Šiuo metu rajone yra tik vienas budintis globėjas, nors kursus praėjo trys. Budintis globėjas gauna minimalų darbo užmokestį, 75 eurus pagalbos pinigų, 30 eurų už vaiką, 152 eurų globos išmoką ir 152 eurų tikslinį priedą. Jis turi dirbti apskritą parą, o tai yra sunku.

Anot A.Barauskienės, padėti nuskriaustiems, iš šeimų paimtiems vaikams yra sudėtingas darbas, kurį ne kiekvienas gali atlikti. Juk paimtą iš šeimos vaiką pas budintį globėją tarnybos gali atvežti bet kuriuo paros metu. Vėliau vaikas grįžta pas tėvus arba pas kitus globėjus.

Rajoną pasieks 553 000 eurų

2018 metų pabaigoje Šilutės rajoną turėtų pasiekti 553 000 eurų – ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų socialinėms reikėms (šeimai artimos aplinkos bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtrai) Vaikų dienos centrų veiklai įgyvendinti turės būti numatyta ne mažiau kaip 30 proc. nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų sumos (nuo 379 215 eurų).

174 940 eurų iš ES lėšų bus skirta globos centro, kuris jau veikia Socialinių paslaugų centre, funkcijoms gerinti, taip pat įsteigti reikalingus etatus.
Pasak A.Barauskienės, dalis šių pinigų bus skiriama Saugų vaikų globos namų pertvarkai. Kaip žinia, iki 2020 metų Lietuvoje turi  nebelikti vaikų globos namų, institucinės globos. Šia linkme kryptingai eina ir Šilutės savivaldybė, kuri lėšas ketina investuoti namams, kuriuose gyventų tėvų globos netekę vaikai, pirkti. Saugų vaikų globos namuose jau dabar sumažėjo vaikų, nes dalis jų gyvena mažesnėmis grupėmis Švėkšnoje ir Rusnėje. Vaikai turi savo namus, kiemą, netgi daržą ir naminius gyvūnus.

O kad Saugų vaikų globos namų pastatas neliktų tuščias, politikai pritarė, kad ten veiktų Šilutės senelių globos namų padalinys.

Šiuo metu socialinių paslaugų rajone laukia 61 žmogus, o iš jų vietos Šilutės miesto senelių globos namuose laukia 21 žmogus, kito pavaldumo globos namuose – 18 asmenų, dienos globos namuose – 4, dienos globos institucijoje – 3 ir 15 asmenų laukia pagalbos į namus paslaugų.

Pranoko lūkesčius

A.Barauskienė pasidžiaugė ir jau daugiau kaip metus gyvuojančiais bendruomeniniais namais Žemaičių Naumiestyje. Šiuo projektu siekiama, kad rajono šeimos, išgyvenančios sudėtingą gyvenimo  laikotarpį  dėl vaikų auklėjimo, skyrybų, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo, bedarbystės, netekčių, ligos ir kitų veiksnių, kompleksiškai gautų joms reikalingas paslaugas.

Poskyrio vedėja prisipažino, kad iš pradžių bijojo, jog niekam nereikės centre teikiamų socialinių paslaugų. Tačiau jau dabar projektas pranoko lūkesčius ir šiandien turi 614 dalyvių (iš planuotų 814 per 4 metus). Į užimtumo kambarį mielai ateina Žemaičių Naumiesčio vaikai, daug darbo turi ir dvi čia dirbančios psichologės, kurios veda individualias ir grupines terapijas. Bendruomeninių namų paslaugomis daugiau naudojasi kaimiškų vietovių gyventojai. Paaiškėjo, kad labiausiai reikia individualių psichologo paslaugų, o neprigijo tik mediacijos paslauga.