Šilutės savivaldos delegacija domėjosi bendruomenių verslumo patirtimi Ispanijoje

ispanija susitikimasŠilutės rajono savivaldybės bei vietos veiklos grupės – asociacijos „Lamatos žemė“ atstovai dalyvavo tarptautiniuose teminiuose susitikimuose Ispanijoje, Katalonijos regione.

Ši patirties pasidalijimo kelionė buvo finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“ iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Kelionė surengta Šilutės rajono savivaldybės administracijai įgyvendinus projektą „Vietos valdžios, verslo, socialinių ir kitų partnerių siekis gerinti Šilutės rajono kaimų gyvenimo kokybę“.

Kelionės tikslas – apsikeisti gerąja patirtimi žemės ūkio ir maisto sektoriuose, kaimo plėtros srityse, susipažįstant su vietos veiklos grupių patirtimi, įgyvendinant LEADER metodą bei dalyvavimą vietos plėtros strategijų įgyvendinime.

Didesnė patirtis

Šešių šilutiškių delegaciją labiausiai domino Katalonijos regiono Vietos veiklos grupių pasiekimai įgyvendinant programos LEADER metodo jau ketvirtąją pakopą. Nes mūsų rajone šiuo metu startavo tik antrasis šios programos etapas.

Ispanijoje, kuri ES narė yra nuo 1986 metų, LEADER metodo, jo strategijų įgyvendinimo patirtis yra daug solidesnė ir turiningesnė. Ispanijoje tuo pat metu viešėjusių Šilutės ir Telšių VVG delegacijų atstovai pastebėjo, kad abiejose šalyse įgyvendinamos programos principai yra vienodi, todėl lietuviai ir ispanai vieni kitus puikiai supranta. Įsigilinus daugiau, pastebėta, jog Lietuvoje programos įgyvendinimo tempas – spartesnis.

Daugiau bendruomeniškumo ir verslumo

Lietuvoje bendruomeninį judėjimą, vietos veiklos grupių steigimąsi paskatino ir itin suaktyvino kartu su įstojimu į Europos Sąjungą atėjusi parama, galimybė įgyvendinti strategijas. Galbūt dėl to mūsų šalyje bendruomenės sąvoka vis dar siejama su registracija ir formaliu įteisinimu.
ispanija peizazas
Tuo tarpu Ispanijoje bendruomeniškumas – įgimtas. Ispanai bendruomenę suvokia kaip tam tikroje vietoje gyvenančius žmones. Jei gyveni šiame kaime, reiškia, esi šio kaimo bendruomenės narys. Jiems nereikėjo daug mokymų, kaip skatinti bendruomeniškumą gyvenamojoje vietovėje.

2007-2013 m. laikotarpiu itin daug dėmesio ispanai skiria moterų užimtumo problemoms, pabrėžiamas jaunųjų ūkininkų įsikūrimo programos aktualumas, krašto specifika verčia susitelkti ir ties miškų gaisrų bei drėkinimo sistemų problemomis.

Vienas iš pagrindinių bendruomenių veiklos Ispanijoje ir Lietuvoje skirtumų – įgyvendinamų projektų pobūdis.

Lietuvoje bendruomenės ir vietos veiklos grupės dažniausia yra ne pelno siekiančios organizacijos. Ispanijoje – kiek kitaip: kaimo bendruomenė sukuria instituciją, kuri yra pelno siekianti organizacija, ir įgyvendinami pelno projektai. Tad būtent 2007-2013 metų laikotarpiu ir Lietuvoje įgyvendinant LEADER programą turėtų būti pradėti įgyvendinti pelno projektai. Taip bendruomenės įgytų daugiau savarankiškumo ir galimybių dalyvauti programose, kuriose reikia daugiau savo lėšų indėlio.

Nori bendrauti

Šilutės VVG ir savivaldybės atstovai artimiau susipažino su Ispanijos, Centrinės Katalonijos vietos veiklos grupe ir Alt Urgell-Cerdanya. Ši VVG „Leader“ programą vykdo nuo 1988 metų. Dabar VVG veiklos pagrindinis tikslas – kaimo gyventojų užimtumas, darbo vietų steigimas, emigracijos mažinimas. Taip pat didelis dėmesys skiriamas turizmo, amatų bei vietinės gamybos produktų plėtrai.

Šilutiškiai ir katalonai tarėsi užmegsti artimesnius ryšius ir galbūt vėliau sudaryti bendradarbiavimo sutartis.