Šilutės savivaldybei bankrotas negresia – gavo daugiau pajamų, nei planavo

SAVIVALDYBES PAJAMOS_IR_TURTASSavivaldybės turtas – dešimtis kartų didesnis už skolas

Rinkimų kampanijos metu politikai dažnai Šilutės savivaldybę mini kaip praskolintą, esančią ant bankroto ribos. Tačiau iš tikrųjų Šilutės krašto žmonės gali būti ramūs – Savivaldybės valdomas turtas yra dešimtis kartų didesnis už ilgalaikes ir trumpalaikes jos skolas.

Savivaldybės biudžeto pajamos po kelerių metų pertraukos pradėjo didėti: per 2016 metus Savivaldybė gavo 1 mln. 266,4 tūkst. eurų neplanuotų pajamų: planuota, kad biudžetas gaus tik 37 mln. 294,0 tūkst. eurų pajamų, o gavo 38 mln. 560,4 tūkst. eurų.

Šilutės r. savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininką Steponą Kazlauską labai domino visa Savivaldybės valdomo turto vertė. Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos Janinos Valienės ir skyriaus vyriausiosios specialistės Doritos Mongirdaitės duomenimis, grynasis Savivaldybės turtas 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 42 mln. 608,61 tūkst. eurų. Tai – tik balansinė likutinė vertė. Tikroji vertė gali būti dešimtis, o gal net šimtus kartų didesnė.

Tą vertę geriausiai parodytų privatizacijos aukcionai. Pats S.Kazlauskas priminė, kad Savivaldybei priklausančio ambulatorijos pastato, esančio Šilutės Rusnės gatvėje, likutinė balansinė vertė buvo vos 150 tūkst. eurų, o pirkėjas aukcione už jį sumokėjo 0,5 mln. eurų.

Didėjo gyventojų pajamų ir žemės mokesčių įplaukos

Pasak D.Mongirdaitės, nors 2016 metų viduryje Šilutės r. savivaldybės taryba šiek tiek padidino savivaldybės biudžeto pajamų planą, tačiau 2016 gruodžio 31 dieną buvo užfiksuota, kad neplanuotų pajamų gauta dar daugiau, nei tikėtasi, – 853,7 tūkst. eurų daugiau, negu buvo numatyta patikslintame plane.

Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 819,6 tūkst. eurų daugiau, nei planuota, gyventojų pajamų mokesčio. Į biudžetą gautos visos planuotos ir šiek tiek didesnės žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio įplaukos.

Analizė

Palyginus 2016 metų biudžeto pajamų vykdymą su 2015 metais, matyti, kad 2016 metais pajamos padidėjo 5,1 procento. Gyventojų pajamų mokesčio įplaukos, palyginti su 2015 metais, padidėjo 7,6 procento. Darytina išvada, kad daugėja darbo vietų arba didėja atlyginimai.

Matyti, kad didžiausia Savivaldybės išlaidų dalis (47,7 proc.) tenka švietimui – 2016 metais tam skirta 17 mln. 788,3 tūkst. eurų. Palyginti su 2015 metais, išlaidos švietimui padidėjo 3,9 proc.

Kita žymi biudžeto lėšų dalis skiriama socialinei apsaugai. 2016 metais šiai sričiai finansuoti panaudota 4 mln. 383,2 tūkst. eurų. Palyginti su 2015 metais, šios lėšos nežymiai – 30,6 tūkst. eurų – sumažėjo. Didžiausia paramos dalis tenka socialiai remtiniems asmenims.

Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 10 mln. 236,4 tūkst. eurų. Per 2016 metus kreditorinis įsiskolinimas sumažėjo 706,8 tūkst. eurų, arba 6,5 procento. Biudžetinių įstaigų skola per metus sumažėjo 259,7 tūkst. eurų.

Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 8 mln. 816 tūkst. eurų. Per 2016 metus negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis sumažėjo 447,1 tūkst. eurų.