„Šilutės šilumos tinklai“ 3 metus šilumą pardavinės pigiau, kad sugrąžintų skolą vartotojams

SILUMOS A_PUPSYSŠilutės savivaldybės taryba neprieštaravo, kad UAB „Šilutės šilumos tinklai“ daugiau kaip pusės milijono eurų skolą vartotojams grąžintų per trejus metus.

564 tūkstančių eurų sumą šilumos vartotojai per ankstesnius trejus metus permokėjo minėtai „Šilutės šilumos tinklų“ bendrovei, nes bendrovė netikslino šilumos kainos, kai šilumai gauti naudojo pigesnį kurą, nei prekiavo kuro birža. Apie tai „Šilutės naujienos“ rašė straipsnyje „Kainų ir energetikos kontrolės komisija mažina Šilutės šiluminininkų apetitą“ š.m. rugpjūčio 11 dieną.

Lig šiol šiluma kainavo 4,52 ct/kWh be PVM (5,47 ct/kWh su PVM).

Rugsėjo 28 d. rajono Savivaldybės taryba, įvertinusi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės (VKEK) komisijos nurodymą sugrąžinti vartotojams nepagrįstai gautą pelną, patvirtino naują centralizuotos šilumos kainą 3,82 ct/kWh be PVM (4,62 ct/kWh su PVM).

Kaina jau nuo rugsėjo mėnesio mažės 0,7 ct/kWh be PVM (0,85 ct/kWh su PVM), arba 15,49 procento.

Kokios pasekmės bendrovei?

Šilutės savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komitete, kuriam vadovauja Steponas Kazlauskas, svarstant sprendimo projektą dėl mažinamos šilumos kainos nevyko jokia diskusija. Komiteto nariai tik džiaugėsi, kad kaina mažėja. Jie nesigilino į priežastis, kodėl šilumos įmonė iki šiol gavo nepagrįstai didelį pelną ir kaip išvengti tokių incidentų ateityje.

Šilutės savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Tomas Budrikis aiškinosi, kaip šilumos tiekimo įmonė išgyvens, grąžindama 564 tūkstančių eurų skolą vartotojams. Juk atiduodant skolą mažės pajamos, o tai mažins įmonės apyvartinių lėšų kiekį. Be to, T.Budrikis domėjosi, ar „Šilutės šilumos tinklai“ Šilutės savivaldybei mokėjo dividendus.

„Šilutės šilumos tinklų“ direktorius Vaidotas Mačiulis patvirtino, kad į Savivaldybės biudžetą bendrovė sumokėjo per 50 tūkstančių eurų dividendų.

T.Budrikio nuomone, Savivaldybė turėtų sugrąžinti dividendus už nepagrįstai gautą įmonės pelną. Savivaldybės administracijos direktoriui S.Šepučiui jis pasiūlė kitų metų biudžete suplanuoti grąžintinas lėšas šilumos bendrovei.
Šį pasiūlymą Šilutės r. savivaldybės administracija turės svarstyti rengdama 2018 metų biudžeto projektą.

Kas atsakingas?

Tik Šilutės savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komitete iškilo diskusija, kas atsakingas dėl to, kad „Šilutės šilumos tinklai“ nemažino šilumos kainos ir nepagrįstai susirinko 564 tūkstančius eurų. Juk visi centralizuotos šilumos vartotojai tiek lėšų prarado, nes buvo pažeistos Šilumos kainų nustatymo ir derinimo tvarkos.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatė, jog „Šilutės šilumos tinklai“ trejus metus pardavinėjo šilumą brangiau, nei reglamentuoja šilumos kainos nustatymo tvarka. Komiteto narys Arūnas Pupšys stebėjosi, kad įmonės „Šilutės šilumos tinklai“ savininkės – Šilutės r. savivaldybės vadovai – nieko nekalba apie atsakomybę – kas pražiūrėjo tokią klaidą.

„Šilutės šilumos tinklų“ direktorius V.Mačiulis pareigas pradėjo eiti tik prieš pusmetį. Jis politikams paaiškino, kad kas tris metus VKEK komisija patvirtina bendrovės gaminamos šilumos kainą. O nepagrįstas pelnas susidarė tik todėl, kad bendrovei sekėsi įsigyti kuro pigiau nei kuro biržos kaina. Be to, per tuos metus buvo panaudotas prieš daug metų įsigytas ir saugotas rezervinis kuras – mazutas.

A.Pupšys domėjosi, ar Savivaldybės tarybos paskirta „Šilutės šilumos tinklų“ Stebėtojų taryba ir jos pirmininkas, savivaldybės politikas Vaidas Pavilonis žinojo, kad bendrovė naudoja pigiau įsigytą kurą. V.Mačiulis patvirtino, kad stebėtojai žinojo.

V.Mačiulis ir Savivaldybės administracijos atstovai švelnino situaciją kalbėdami, kad grąžintino pelno incidentų turi ir daugiau Lietuvos šilumos gamintojų. Jie kaltino, kad VKEK komisijos naudojamos šilumos kainų metodikos ne visuomet aiškios, tačiau politikams siūlė tvirtinti VKEK komisijos nurodymu pakoreguotas šilumos kainas.

A.Pupšys neabejojo, kad reikia vykdyti VKEK komisijos nurodymus ir nustatyti tokią šilumos kainą, kad vartotojams būtų sugrąžinta permoka. A.Pupšio nuomone, „Šilumos tinklų“ Stebėtojų tarybos pirmininkas V.Pavilonis turi prisiimti atsakomybę dėl to, kad netinkamai atliko savo pareigas, neatstovavo šilumos vartototojų interesams.

A.Pupšio nuomone, Stebėtojų tarybos pirmininkas yra arba nekompetentingas atlikti jam patikėtas pareigas, arba tiesiog prasnaudė.

A.Pupšiui pritarė ir komiteto narė Sandra Tamašauskienė, kuri teigė, kad Savivaldybės taryba būtent įmonių veiklos stebėtojus įpareigoja ginti šilumos vartotojų interesus. Jie turi siekti, kad šilumos kaina būtų kuo tikslesnė ir atitiktų skaičiavimo metodikas. Politikė priminė, kad dalis vartotojų, kurie per tuos trejus metus už šilumą mokėjo brangiau nei priklauso, mirė arba išsikėlė gyventi kitur. Todėl jie nebeatgaus kompensacijos.

Siūlo atsistatydinti

Diskusija apie nepagrįstai iš šilumos vartotojų surinką pelną ir politiko atsakomybę kartojosi ir Savivaldybės tarybos posėdyje.

A.Pupšys sakė, kad komiteto posėdyje jam taip ir nebuvo tiksliai išaiškinta, ar šilumos kaina galėjo būti patikslinta anksčiau, kad vartotojai mokėtų tiksliai tiek, kiek priklauso. Pasak A.Pupšio, jis susisiekė su VKEK komisijos pirmininke Inga Žiliene ir ji paaiškino, kad „Šilutės šilumos tinklai“ ar Šilutės r. savivaldybės administracija, gavusi bendrovės Stebėtojų tarybos rekomendaciją, galėjo inicijuoti naujos kainos nustatymą, kai tik įsigijo ir ėmė naudoti pigesnį kurą.

Todėl A.Pupšys apgailestavo, kad posėdyje nedalyvauja „Šilumos tinklų“ stebėtojų tarybos pirmininkas V.Pavilonis, nes jis pakartotų V.Paviloniui savo siūlymą trauktis iš šių pareigų. A.Pupšys mano, kad V.Pavilonis nesugeba atlikti jam patikėto darbo.

Opozicijos politikai S.Tamašauskienė, Arvydas Jakas, Algirdas Gečas taip pat kalbėjo, kad bendrovė per ateinančius trejus metus patirs finansinį išbandymą, kai turės iš savo apyvartinių lėšų atiduoti 564 tūkstančių eurų skolą vartotojams. Todėl jie taip pat ragino stebėtojų vadovui V.Paviloniui prisiimti atsakomybę.

Po diskusijos visi Savivaldybės tarybos politikai vieningai balsavo, kad patvirtinti naują šilumos kainą, kuri jau nuo šių metų rugsėjo mėnesio bus mažesnė 15,49 procento, nei buvo lig šiol.

Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis pasidžiaugė, kad visi savivaldybės politikai balsavo už naują centralizuotos šilumos kainą, nors dalį diskusijos apie Stebėtojų tarybos atsakomybę jis pavadino politikavimu.