„Šilutės šilumos tinklų“ šilumos trasų modernizavimo 2019 metų planai baigiami įgyvendinti

T klojimas_Rusnje2UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos tinklų modernizavimą ir plėtrą, pasinaudodami ES struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendina pagal pasirašytą pamos teikimą su VšĮ Lietuvos paramos verslo agentūra trims projektams.

1.„Šilutės perdavimo tinklo įrengimas nuo Šilutės rajoninės katilinės iki Traksėdžių gyvenvietės“
Šis projektas jau atliktas. Projekto vertė 836 000 eurų (be PVM), iš jų parama 408 062 eurai, naujai nutiesta 2 120 metrų naujų šilumos tinklų.

Projekto nauda neabejotina, nes visų pirma leido likviduoti 5,3 MW galios Traksėdžių katilinę, o Traksėdžiuose esančius vartotojus šiluma pasieks iš Šilutės miesto rajoninės katilinės, naujos trasos dėka. Tokiu būdu Traksėdžių šilumos tinklas prijungtas prie Šilutės miesto centralizuotos šilumos tiekimo sistemos ir galime teigti, kad Traksėdžių atskiros šilumos tiekimo sistemos nebeliko. Dabar viskas bus vienoje – Šilutės miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje. Bus dar efektyviau išnaudojami Šilutės miesto rajoninės katilinės pajėgumai, o vartotojams Traksėdžiuose paslauga bus patikimesnė ir aukštos kokybės.

2. „Šilumos perdavimo tinklo įrengimas sujungiant Rusnės katilinę su gyvenvietės centralizuoto šilumos tiekimo tinklu“
Šis projektas jau atliktas. Projekto vertė 116 800 eurų (be PVM), iš jų parama 54 132 eurai, nutiesta 400 metrų DN 125 šiluminė trasa.

Projektas naudingas, nes leido likviduoti daugiau kaip 35 metus eksploatuojamą 2,4 MW galios Rusnės katilinę, kuri buvo pristatyta prie daugiabučio gyvenamojo pastato ir kurioje šiluma buvo gaminama deginant anglį ir malkas.

Dabar miesteliui šiluma, gaminama vien tik iš smulkintos medienos – biokuro, bus tiekiama iš Rusnės specialiosios mokyklos katilinės. Vartotojus šiluma pasieks per naują, patikimą bei aukštos kokybės perdavimo tinklą.
T klojimas__Traksdius

3. „Šilutės kvartalinių tinklų rekonstrukcija Šilutės mieste“

Šiuo metu šis projektas dar nebaigtas, bet jo įgyvendinimas yra baigiamojoje fazėje. Šio projekto vertė 1 317 000 eurų (be PVM), iš jų parama 663 235 eurai. Projekto nauda – šilumos nuostolių mažinimas ir CO2 išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas. Šilumos trasos keičiamos į mažesnį diametrą, t. y. senos trasos su diametru DN 40-250 keičiamos į diametrą 32-150 ir trasų bendras ilgis 4 123 metrai. Trasos klojamos naujais, su poliuretano izoliacija vamzdžiais (ši izoliacija mažina šilumos nuostolius netgi jei vamzdynas keičiamas tuo pačiu diametru). Dėl tokio projekto įgyvendinimo bus sumažinta 1014 MWh šilumos nuostolių per metus, o išmetamų dujų kiekis sumažės 17,08 tonų per metus.

Apibendrintai galime teigti, kad visų trijų įgyvendinamų projektų nauda yra ne tik ta, kuri išvardinta aukščiau, bet ir tai, kad tokie projektai didina centralizuotų šilumos tiekimo sistemų efektyvumą, šilumos tiekimo patikimumą ir mažina avarijų atsiradimo tikimybę. Taupo ne tik šilumos remonto išlaidas, kuro sąnaudas, bet ir prisideda prie aplinkos taršos mažinimo.