Šilutės socialiniai darbuotojai su partneriais apžvelgė nueitą kelią, įvertino rezultatus

Minint Pasaulinę socialinio darbo dieną, kuri yra kovo 21-ąją, ir akcentuojant, kad 2022-uosius Seimas paskelbė Savanorystės metais, į konferenciją praėjusį penktadienį sugužėjo visi rajono socialinio darbo atstovai, socialinių įstaigų vadovai, seniūnijų darbuotojai, socialinio darbo organizatoriai, partneriai.

Į renginį susirinko gausus būrys socialinių ir globos namų darbuotojų, Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistų, jų partnerių

Konferencijos metu pasidžiaugta nuveiktais darbais, aptartos socialinio darbo aktualijos ir iššūkiai. Socialinių paslaugų plėtra rajone Pasveikinti susirinkusiųjų atvykę rajono meras Vytautas Laurinaitis ir vicemeras Virgilijus Pozingis sakė, kad mūsų rajono socialinių darbuotojų nuveikti darbai bei visa socialinės paramos sistema gali būti pavyzdžiu ir kitiems rajonams. Anot jų, kiekviena diena socialinės srities darbuotojams yra kupina iššūkių, ir tik specialistų profesionalų išmonė, patirtis, kūrybingumas padeda siekti geriausių rezultatų. Anot mero, Savivaldybės administracijos tikslas sudaryti galimybes socialinės srities darbuotojams susidoroti su visais kasdieniais iššūkiais. Pranešimą „Socialinių paslaugų plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ skaitė Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Barauskienė. Anot pranešėjos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva, nuo 2014 m. vykdoma Institucinės globos pertvarka į mūsų rajoną atnešė daug naujovių.

Per visą šį laiką didžiausias dėmesys ir pokyčiai buvo sutelkti į šeimoje ir bendruomenėje teikiamas paslaugas neįgaliesiems bei likusiems be tėvų globos vaikams. Mūsų rajonas – ne išimtis. Per maždaug 8 metus rajone parengti ir įgyvendinti net keli 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos finansuojami projektai. Jų dėka Žemaičių Naumiestyje buvo įkurti Bendruomeniniai šeimos namai, kuriuose teikiamos psichosocialinės pagalbos šeimoms, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos, pozityvios tėvystės mokymai, informacinių iniciatyvų organizavimas bei kitos paslaugos. Nuo 2019 m. rugsėjo startavo paslauga Asmeninis asistentas fizinę ir (ar) kompleksinę negalią turintiems asmenims.

Projekto partneriu pasirinktas Šilutės socialinių paslaugų centras. Įgyvendintas ir projektas „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“. Per visą projekto laikotarpį rajone įsteigti 3 nauji vaikų dienos centrai, įgyvendinta Savivaldybės biudžetinės įstaigos – Vaikų dienos centro plėtra. Projekto lėšomis partnerių vaikų dienos centrų patalpos pritaikytos vaikams, turintiems judėjimo negalią, įsigyta įvairi įranga ir priemonės veiklai. Kitu projektu – „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Šilutės rajone“, kuris įgyvendintas kartu su partneriu „Vaiko gerovės ir globos centru“, nupirkti 3 gyvenamieji namai, tinkantys bendruomeninių vaikų globos namų šeimynoms.

Viename name atliktas remontas, patalpos pritaikytos vaikams, turintiems judėjimo negalią. Visiems trims namams nupirkti ir reikalingi baldai bei įranga. Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 379 215 Eur ES struktūrinių fondų lėšų, iš jų 265 215,00 Eur skirta Bendruomeniniams vaikų globos namams, ir 114 000 Eur – vaikų dienos centrų tinklo plėtrai. Savivaldybės biudžeto lėšų pridėti nereikėjo. Reorganizuoti senelių ir vaikų globos namai A. Barauskienė pasidžiaugė, kad nuo 2020 m. birželio įsteigta savivaldybės biudžetinė įstaiga – Vaiko gerovės ir globos centras.

Taip pat yra įdarbintas budintis globotojas, kuris laikinai netekusį tėvų globos vaiką globoja savo namuose. Nuo 2020 m. rugpjūčio globėjų mokymus organizuoja Vaiko gerovės ir globos centras. 2020 m. įvyko Saugų vaikų globos namų reorganizavimas, prijungiant juos prie Vaiko gerovės ir globos centro. Tais metais keitėsi ir Šilutės senelių namų pavadinimas bei nuostatai, įstaiga pervadinta į Šilutės socialinės globos namus.

Tuomet atsivėrė galimybės joje apgyvendinti ne tik senyvus žmones, bet ir suaugusius nesavarankiškus asmenis, kuriems gali būti teikiamos kompleksinės, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančios ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Anot A. Barauskienės, kadangi esama socialinių paslaugų infrastruktūra Šilutės rajone netenkino didėjančio socialinių paslaugų poreikio, Šilutės socialinės globos namai nuo 2021 m. balandžio pradėjo teikti institucines socialinės globos paslaugas naujai suremontuotose patalpose Saugose.

Daugėja vaiko teisių pažeidimų Apie Vaiko teisių apsaugos sistemą po pertvarkos bei bendradarbiavimo svarbą, užtikrinant geriausius vaikų interesus, kalbėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos (VTA) ir Įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities VTA skyriaus patarėja Šilutės rajone Indra Pranaitienė. Anot pranešėjos, pertvarkos tikslas buvo ne tik valstybinės vaiko teisių apsaugos funkcijos centralizavimas, bet ir Vaiko teisių apsaugos užtikrinimas visą savaitę ir 24 val. per parą.

Taip pat – vienodo vaiko teisių apsaugos standarto užtikrinimas visoje Lietuvoje, skaidrumo bei teisinės ir socialinės apsaugos atribojimas. Pertvarkyta VTA sistema standartizavo pranešimų apie vaiko teisių pažeidimus nagrinėjimą, taip pat įgaliojo Teismą dalyvauti vaiko paėmimo iš jo atstovų pagal įstatymą procese. Kaip pagalba šeimoms atsirado mobiliosios komandos, pradėjo veikti atvejo vadybos procesas. Įvyko ir globos organizavimo modelio pertvarka, atsirado laikinosios priežiūros institutas, taip pat antrinės teisinės pagalbos teikimas vaiko atstovams pagal įstatymą.

Anot I. Pranaitienės, Šilutės rajone 2021 m. gauta daugiau pranešimų apie vaiko teisių galimus pažeidimus, nei ankstesniais metais, tačiau sumažėjo nustatytų pažeidimų skaičius. Priežasčių, kodėl didėja galimi vaiko teisių pažeidimai, yra kelios. Pasak I. Pranaitienės, visuomenė tampa sąmoningesnė, aktyvesnė, nepakantesnė galimiems vaiko teisių pažeidimams. Karantino laikotarpiu žmonės tapo jautresni, todėl dažniau kreipėsi į VTA skyrių dėl kilusio nerimo, susijusio su vaiko teisių ir interesų užtikrinimu. Daugėjo laikinos vaiko priežiūros atvejų Vis dėlto pagrindinės problemos – smurtas artimoje aplinkoje, alkoholio vartojimas, vaikų probleminis elgesys, smurtas prieš vaikus, bendravimo su skyriumi gyvenančiais tėvais neužtikrinimas.

Didžioji pažeidimų dalis nustatoma dienos metu, po darbo realiai rūpinamasi tik vaikų paėmimu iš nesaugios aplinkos. Vaiko teisių specialistų paskaičiavimu, per metus maždaug 42-47 naujoms šilutiškių šeimoms pradedamas atvejo vadybos procesas. 2020 m. rajone buvo 17 atvejų, kai pritaikyta laikinoji vaiko priežiūra, o 2021 m. – 28 atvejai. Džiugu, kad po Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos atsirado galimybė ne visada keisti gyvenamąją vaiko vietą.

Jeigu į jo gyvenamąją vietą atvyksta galintys jį prižiūrėti žmonės, vaikas lieka gyventi savo namuose. Konferencija truko kelias valandas, savo patirtimi joje pasidalijo visos rajone socialinį darbą atliekančios įstaigos. Aptartos socialinių paslaugų teikimo institucijose patirtys, bendradarbiavimas, socialinio darbo aktualijos seniūnijose, taip pat – iššūkiai ir pamokos karantino laikotarpiu, savanorystė.