Šilutės žemdirbiai prisidės prie streikininkų

traktorius i briuseli 4Visos Lietuvos ūkininkai rengiasi streikui, – apie tai garsiai trimituoja respublikinės žiniasklaidos priemonės, tokiam sumanymui pritaria ir mūsų rajono žemdirbiai.

Paskelbus informaciją, kad Ministrų kabinetas svarstys galimybę 700 milijonų litų iš ES 2014-2020 metų finansinės perspektyvos lėšų skirti ne tiesioginėms išmokoms, o keliams remontuoti, sujudo visos šalies žemdirbiai.

„Visiškai pritariu ir Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) pirmininko Jono Talmanto, ir Žemės ūkio rūmų vadovo Andrėjaus Stančiko nuomonei, kad nėra kito kelio – tik streikas“, – sako LŪS Šilutės skyriaus pirmininkas Kęstutis Andrijauskas.

Penktadienį jis dar laukė paskutiniųjų naujienų iš vakarykščio Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) pirmininko J.Talmanto susitikimo su premjeru Algirdu Butkevičiumi.

„Vyriausybė nori pinigus, numatytus tiesioginėms išmokoms, perkelti kitoms programoms. Šios lėšos atiteks ne ūkiams modernizuoti“, – yra sakęs J.Talmantas.

Jo paskaičiavimais, perskirsčius lėšas pagal dabartinius Vyriausybės planus, išmoka už 1 hektarą kiekvienam ūkiui kasmet sumažėtų 12 litų. K.Andrijauskas pastebi, kad taip susidarytų solidžios sumos.

Vyriausybė, anot jo, matyt jau pamiršo ankstesniuosius pažadus, jog kelių remontui galėtų būti naudojamos tik iš surinktų akcizų sukauptos lėšos. Be to, Šilutės rajono ūkininkų vadovui nesuvokiama, kaip galima iš žemdirbių atimti pinigus, už kuriuos neabejotinai bus remontuojamos didžiosios šalies automagistralės ir viadukai, bet jų tikrai nematys kaimų žvyrkeliai, kuriais nuolat darda tų pačių ūkininkų technika.

K.Andrijauskas mano, jog anksčiau nei po poros savaičių streikininkai vis tiek savo akcijos nepradėtų, nes bent tiek laiko reikėtų pasirengimo darbams. Be to, šiuo metu dar pats rudens darbymetis – tebedorojamas rapsų, žiemkenčių, grikių derlius, o išsiųsti iš rajono tektų gal 100 ūkininkų delegaciją, taigi tiek jų turės būti užbaigę darbus.     

Manoma, kad iš viso streikininkų gretose būtų mažiausiai 1000 šalies žemdirbių.

Vyriausybė taip pat svarsto dar vieną sprendimą – per 7 metus skirti maždaug 900 mln. litų daugiau smulkiesiems ir vidutiniams ūkiams. Žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius yra sakęs, jog tokiu sprendimu būtų patenkinti smulkieji ūkininkai.