Šilutės ŽŪ mokykloje – išskirtinis dėmesys žuvininkystei

zuvininkyste silutes zumMokslo metai prasidėjo vos prieš porą savaičių, o Šilutės žemės ūkio mokykloje darbas vyksta visu pajėgumu: mokiniai jau priprato prie skambučio ritmo, mokytojai be skrupulų užduoda namų darbus, bibliotekos vedėja net sušilusi dalina vadovėlius, valytojos nespėja valyti naujųjų laiptų, o sekretorės vis dar priiminėja norinčiuosius mokytis.

Naujų mokinių šiandieną turime 220, 45 iš jų įstojo į Žemaičių Naumiesčio skyrių.

Labiausiai džiugina, kad neliko nepastebėta šiais mokslo metais pradėta ruošti žuvininkystės verslo darbuotojo specialybė – jos mokytis panoro 28 mokiniai. O kad jie į mokyklą įstojo ne veltui leisti laiko, bet „čiupti jautį už ragų“, įrodo surengta ekskursija į Žuvininkystės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos žuvivaisos skyriaus Rusnės poskyrį ir UAB „Kintai“.

Profesijos mokytojas Jonas Dyglys šią ekskursiją suorganizavo todėl, kad norėjo supažindinti mokinius su jų būsima profesija realioje gamybinėje aplinkoje – ši pažintis yra įvado į profesiją sudedamoji dalis.

Apsilankę Rusnėje mokiniai sužinojo ir savo akimis pamatė, kaip atrodo recirkuliacinė žuvų auginimo sistema, kaip organizuojami darbai, kokios žuvys yra ir gali būti auginamos. Pamatė jie ir auginamus aštriašnipius eršketus. Tai yra išnykusio Baltijos eršketo populiacijos atstatymui skirtos žuvys – paaugintos jau kitą pavasarį jos pateks į Nemuną ir Kuršių marias ir papildys Baltijos jūros eršketų išteklius.

Šio poskyrio vadovas Stasys Aleksandravičius supažindino mokinius su šių ir kitų žuvų auginimo ypatybėmis recirkuliacinėje uždarojo tipo auginimo sistemoje, papasakojo apie naudojamą įrangą, supažindino su šėrimo technologija, parodė ligų prevencijos priemones, papasakojo apie poskyrio plėtrą, įvykdytus ir vykdomus ES finansuojamus projektus, kurie yra skirti žuvų išteklių gausinimui.
zuvininkyste silutes zum 1
UAB „Kintai“ direktorius Rimgaudas Višinskas priėmė mokinius savo įmonėje ir supažindino su tvenkinių ūkio struktūra, darbo organizavimu, auginamų žuvų rūšių pasirinkimo galimybėmis norint auginti jas mūsų sąlygomis. Vyriausiasis žuvininkas Egidijus Žymančius supažindino su žuvų auginimo technologiniais ypatumais pilnasisteminiame žuvininkystės ūkyje, kur žuvų auginimo procesas prasideda nuo ikrų paėmimo, jų inkubavimo ir baigiasi prekinės produkcijos realizavimu, papasakojo apie darbo specifiką, faktinę produkcijos gamybą ir realizacijos marketingą, supažindino su tvenkinių ūkio veiklos sričių galimybėmis, nes šioje bendrovėje žuvų auginimas derinamas su rekreacine (komercine) žvejyba, žmonių poilsiu.

Ekskursijoje dalyvavę mokiniai nenusivylė pasirinkta profesija, ir grįždami į mokyklą dalinosi įspūdžiais, kūrė ateities planus, svarstė savo galimybes įkurti žuvų fermą, įsidarbinti jau esančiose žuvininkystės įmonėse.

Mokyklos pedagogai tikisi, kad paruošti gerus žuvininkystės specialistus padės ir čia kuriamas Sektorinis žuvininkystės praktinio mokymo centras, kurio pastatai jau iškilo, ir šiuo metu vyksta technologinės įrangos pirkimas. Taigi Šilutės ŽŪM bus rengiami žuvininkystės specialistai ir sudarytos galimybės vystytis mokslui bei suinteresuotiems asmenims įgyti šių specifinių žinių. Žuvininkystės verslas populiarėja, tad norisi tikėti, jog ant mūsų stalo vis dažniau puikuosis vietos verslininkų ūkiuose išauginta žuvis.