Šilutiškiai minėjo Sąjūdžio 30-metį: prisiminė istorinius įvykius ir jų dalyvius

SAJUDZIO _3Rugpjūčio 23 – 24 dienomis Šilutėje, Hugo Šojaus muziejuje, prie Kultūros ir pramogų centro bei F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vyko susitikimai su tais mūsų kraštiečiais, kurie prieš tris dešimtmečius tapo Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio Šilutės iniciatyvinės grupės steigiamojo susirinkimo nariais, bei dalyvavo Baltijos kelio ir Europos dienos stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti renginiuose. Į susitikimus susirinko tie šilutiškiai, kuriems tos dienos brangios lig šiol.   

Renginių oficialiuoju organizatoriumi ir vedėju tapo pedagogas, žiniasklaidininkas Saulius Sodonis. Jis priminė, kad jam ir anuomet teko būti įvairių Persitvarkymo sąjūdžio susirinkimų ir renginių organizatoriumi, ir pasidžiaugė, kad tuo metu Sąjūdžio iniciatyvinės grupės pirmininku bei žmogumi, kuris tuomet ėmėsi svarbiausių darbų, buvo Virgilijus Skirkevičius. O kartu su juo Lietuvos labui dirbo dar daug kitų žmonių.

Šilutės sąjūdžio metraštis – šešiuose stenduose  SAJUDZIO _4
 

Ketvirtadienio vakare Šilutės H.Šojaus muziejuje buvo atidaryta paroda „Šilutės Sąjūdžio metraštis”. Tai 6 stendai su fotografijomis apie svarbiausius trijų dešimtmečių įvykius bei jų dalyvius. Žinoma per šį laikotarpį fotografijų kokybė suprastėjo, tačiau kiekvienas tuometinis dokumentas ar fotografija su svarbiausiomis asmenybėmis mena istorinius įvykius apie tai, kaip šilutiškiai pradėjo atkurti Lietuvą čia – Šilutėje, Žemaičių Naumiestyje, Rusnėje, ir net Vilniuje.

Jau trys dešimtmečiai nuslinko į praeitį, o likusieji gyvi tų dienų įvykių liudininkai dar ir dabar prisimena tuos, kurie tuomet vienaip ar kitaip viską darė, kad taptume laisvi ir patys už savo veiksmus atsakingi. Pasak S.Sodonio, tuomet buvo daug žmonių, kuriems buvo svarbu rašytis į visuomenines grupes, budėti naktimis, o vėliau ir perimti visą rajono valdymą. Pirmieji sąjūdiečiai žinojo, kad visa tai, ką jie tuomet pradėjo – taikiai pereiti į Nepriklausomos Lietuvos valstybę, lengvai galėjo būti sunaikinta.

Parodoje eksponuojamas ir Šilutės tarybos antspaudas, ir pirmieji mūsų krašto Sąjūdžio leidiniai. Pasak S.Sodonio, dar yra laiko surinkti kuo daugiau informacijos ir gal net sukurti filmą apie tą laiką ir žmones.

Toks pasiūlymas patiko H.Šojaus muziejaus direktorei Indrei Skablauskaitei. Ji kalbėjo, kad jau dabar verta suburti redakcinę kolegiją ir pradėti darbus.

Šilutės miesto tuometinės tarybos pirmininkas Virgilijus Skirkevičius ir tuometinis Šilutės miesto meras Antanas Krušnauskas pasakojo, kad dar turi pirmųjų miesto tarybos posėdžių protokolus. V.Skirkevičius teigė, kad protokolai yra pildyti tuometinio sekretoriaus Broniaus Katiliaus. Protokolai labai smulkmeniški, juose surašyti ne tik teiginiai, bet ir intarpai apie emocijas ir t.t. 

Pasak V.Skirkevičiaus, tuomet kūrusiems savivaldą rūpėjo visi dalykai.

Susirinkusieji buvo pakviesti paklausyti folkloro kolektyvo „Ramytė” dainų, o dar vėliau pažiūrėjo Šilutės kamerinio dramos teatro inscenizaciją „Švytis”, pagal Vytautą Mačernį.

Paminklinė lenta ir akmuo prie Sajūdžio steigimo ažuolų

10 iš 35 žmonių, kurie prieš tris dešimtmečius buvo išrinkti į Persitvarkymo sąjūdžio Šilutės iniciatyvinės grupės tarybos narius, rugpjūčio 24-ąją susirinko prie Šilutės Kultūros ir pramogų centro. Šiame pastate prieš tris dešimtmečius buvo steigiama Persitvarkymo sąjūdžio šilutiškių organizacija. Nuo šiol šį įvykį šilutiškiams primins prie KPC įėjimo kabanti paminklinė lenta. Ją atidengti buvo pakviestas savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis bei Persitvarkymo sąjūdžio jubiliejinių renginių vedėjas S.Sodonis. Folkloro kolektyvas „Verdainė” čia su visais sugiedojo „Tautišką giesmę” bei atliko keletą dainų.

Vėliau visi nuėjo į H.Šojaus parką, kur prieš 30 metų tuometiniai Persitvarkymo sąjūdžio tarybos nariai A.Krušnauskas bei žiniasklaidininkas Stasys Mėlinauskas pasodino tris ąžuoliukus. Du iš tų ąžuoliukų yra išlikę iki šių dienų. Jau šiomis dienomis čia pastatytas akmuo, ant kurio yra užrašas, jog čia auga Persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės ąžuolai. S.Mėlinauskas rodė, kad tuomet ažuoliukai buvo tik poros pirštų storumo, dabar jų apimtis jau siekia metrą. Kartu su verdainiečiais daugiau nei pusšimtis žmonių, susikibę rankomis sudainavo keletą dainų.

Viską atidavė muziejui

SAJUDZIO _2Penktadienio vakare visi tų atmintinų dienų dalyviai bei kiti šilutiškiai sukviesti į F.Bajoraičio bibliotekos konferencijų salę. Čia buvo parodytas filmas apie žmones, kurie kūrė Persitvarkymo sąjūdį, o vėliau įgyvendino savo idėjas jau Lietuvoje paskelbus nepriklausomybę.

Visi Persitvarkymo sąjūdžio tarybos nariai pasidalijo savo prisiminimais ir mintimis apie tai, kas jiems lig šiol yra svarbu. Gerokai visus nustebino tuomet Šilutės miesto meru buvęs A.Krušnauskas. Jis papasakojo, kaip teko rūpintis kelių kalašnikovo automatų įsigijimu. Pasak veterano, tuometinis pasiryžimas vedė prie to, jog kokio nors perversmo metu jis su artimaisiais būtų kovojęs ir su ginklu rankose.

Medikė Jadvyga Ažukaitienė prisiminė apie jai pavestą užduotį gerinti Šilutės miesto aplinkosauginę situaciją. Ji džiaugėsi, kad dabar beliko tik koks 20 proc. tuo metu jos nurodytų negerovių.

O tuometinis Sąjūdžio pirmasis sekretorius V.Skirkevičius į susitikimą atsinešė visus nuo tuometinių laikų saugotus miesto Tarybos protokolus – tuos pačius, kurie buvo rašomi labai tiksliai, ir net su emociniais nukrypimais.

Visi susirinkusieji savo išsaugotus istorinius dokumentus perdavė Šilutės muziejaus atstovui, vildamiesi, kad jie bus išsaugoti ateinančioms kartoms.

Vėliau susitikimo dalyviai pabendravo mažose grupelėse, o Šilutės bibliotekininkai visus vaišino daržovių šiupiniu.