Šilutiškiai paminėjo partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną

PartizanaiGegužės 19 d. LPKTS Šilutės filialo buvusieji tremtiniai, partizanų giminės, artimieji dalyvavo partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjime Šarkiškių miške (Klaipėdos r.).
Prie šv. Marijos skulptūros (aut. skulptorius – dailininkas Adomas Jakševičius), pastatytos ant čia žuvusių partizanų kapo, buvo aukojamos šv. Mišios, giedamos giesmės. Paminėtos ir generolo Jono Žemaičio – Vytauto 110-osios gimimimo metinės. Renginyje dalyvavo LPKTS tarybos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė, atsakinga sekretorė Ona Aldona Tamošaitienė, keletas Seimo narių ir svečių.

Po renginio šilutiškiai aplankė Skomantų piliakalnį. Prie buvusio partizano, tremtinio, švėkšniškio, Ablingos memorialo sumanytojo ir kūrėjo Vytauto Majoro (1930 – 2006) išdrožtos skulptūros prisiminė skulptoriaus praeitus kančios kelius tremtyje. V. Majoras yra daugelio skulptūrų partizanams ir tremtiniams atminti autorius Vakarų Lietuvos vietovėse.