Šilutiškiams pristatytos inovatyvaus verslo finansavimo galimybės

MITA seminaras 2Iš mokslo turi gimti nauda. Mokslas pats savaime tarnauja kaip žinių įgijimas, o gyvenimą puošia nauji daiktai, naujos paslaugos, naujos technologijos. Visa tai gali pagaminti tik įmonės, taigi mokslas ir verslas turi bendradarbiauti.

Tokias mintis išsakė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) atstovai Sonata Juciutė ir Leonidas Jelenskis. Ketvirtadienį renginio „Inovacijų diena: Šilutė“ metu jie papasakojo apie inovacijų paramos priemones verslui ir kultūros atstovams.

Mokslas ir verslas turi bendradarbiauti

MITA steigėjai – Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos, taigi agentūros siūlomos programos orientuotos į šių dviejų ministerijų kryptingai vykdomas politikas.

Anot MITA atstovų, mokslininkai dirba laboratorijose, atlieka bandymus, bet juos realizuoti pramonėje nėra galimybės arba jie nelinkę to daryti dėl finansavimo trūkumo. Pagrindinė MITA misija yra skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

„Norint, kad Lietuva būtų inovatyvi šalis, turi bendradarbiauti mokslas, verslas ir valdžios atstovai“, – trikampio taisyklę pasakė MITA Tarptautinių programų skyriuje dirbanti S.Juciutė. Ji pristatė programas verslui, kuriose galėtų dalyvauti ir Šilutės rajono įmonės.

Programa „Horizontas 2020“ yra didžiausia kada nors egzistavusi ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa. Ji prisidės prie naujų mokslo perversmų, atradimų ir pasaulinio lygio naujovių, puikias idėjas iš laboratorijų perkeldama į rinką. Per 7 metus (2014-2020) Europos Sąjungos šalių įmonės galės pasinaudoti daugiau kaip 80 milijardų eurų finansavimu.

Mažoms ir vidutinėms įmonėms skirta programos „Horizontas 2020“ priemonė, kurios tikslas – perspektyvūs komerciniai sprendimai, susideda iš 3 fazių.

S.Juciutė pasakojo, kad jeigu įmonė turi puikią idėją, tai gali ją aprašyti ir pateikti į pirmąją programos fazę. Inovatyvios ir visuomenėje pritaikomos idėjos gvildenimui, plano koncepcijos parengimui gali būti skiriama iki 50 000 eurų. Vėliau inovatyvi idėja gali būti perkelta į antrąją programos fazę.

„Raginame verslą pasitikėti savimi ir drąsiai dalyvauti šioje programoje bei konsultuotis tiek dėl pirmosios, tiek dėl antrosios ar trečiosios fazių, – kartu galėsime parengti tarptautinio lygio paraišką“, – sakė MITA atstovė.

Inovatyvumas galimas bet kokioje srityje. Pavyzdžiui, baldus gaminanti įmonė galėtų sukurti super dizaino idėją, kurią būtų galima plėtoti ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje.MITA seminaras

Skatina bendradarbiauti su užsienio partneriais

Prieš kelias savaites startavo Baltijos jūros regiono programos „BSR Stars“ finansavimo priemonė „Inovacijų ekspresas“, skatinanti regiono įmonių ar klasterių tarptautinį bendradarbiavimą.

„Inovacijų eksprese“ dalyvauja ir finansavimą skirs Lietuva, Danija, Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija. Lenkija, Vokietija (Branderburgo regionas) bei Latvija kaip asocijuotos partnerės prisidės prie priemonės finansavimo kitais būdais.

Gali būti finansuojama informacijos sklaida, partnerių paieška, bendradarbiavimas, seminarai ir mokomieji vizitai, apsikeitimo patirtimi ir tarpklasterinės strategijos plėtojimo veikla. Planuojama projektų trukmė – nuo 12 iki 18 mėnesių.

MITA ypač skatina Skandinavijos ir Lietuvos įmonių bendradarbiavimą vykdydama partnerių paieškos misijas.

Inočekiai – populiari programa

Susitikimo metu didelis dėmesys buvo skiriamas ir verslo paramos priemonėms „Inočekiai LT“, „Inopatentas LT“ bei kitoms mokesčių lengvatoms, kalbėta apie klasterių galimybę pasinaudoti ES parama.

MITA Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų paramos skyriaus vyriausiasis specialistas L.Jelenskis pristatė ypač populiarią inovacinių čekių programą. Pavyzdžiui, įmonei (ūkio subjektui) prireikia atlikti mokslinius tyrimus ir gauti tam tikrą rezultatą, kuris padės sukurti naujus, pažangius daiktus. Įmonė neturi galimybės atlikti tokių tyrimų, todėl juos gali nusipirkti iš mokslininkų.

Inočekių programa ypač domėjosi iš Švėkšnos atvykęs verslininkas Kęstutis Paulauskas, kurio įmonė „Kęstučio stilius“ užsiima mažąja betono architektūra – daro vazas, įvairias skulptūras. Jis iš mokslininkų galėtų pirkti tam tikrus betono tyrimus, kurie padėtų sukurti reikiamos kokybės betoną, pritaikyti jį gamyboje ir sukurti naujus inovatyvius produktus.

Anot L.Jelenskio, įmonėms pirmiausia reikia išsiaiškinti savo galimybes, pagalvoti, ką inovatyvaus jos galėtų kurti.

Iš mokslininkų perkama paslauga turėtų būti parinkta iš sąrašo, paskelbto MITA internetiniame puslapyje. Šiuo metu įvairios mokslo institucijos siūlo net 1812 mokslinių tyrimų programų.

Pavyzdžiui, Gamtos tyrimų centro Biodestruktorių tyrimo laboratorija siūlo programą „Medienos antiseptinės medžiagos efektyvumo apsaugant nuo puvimo nustatymas“; Fizinių ir technologijos mokslų centras siūlo „Švarių kambarių švarumo klasės taikomąjį tyrimą“, LSMU, GTF Gyvulininkystės katedra siūlo kompleksinį kiaulienos kokybės vertinimą.

Kasmet MITA sulaukia kelių šimtų paraiškų. Vienam projektui finansuoti skiriama apie 6000 eurų. MITA skiriamo finansavimo intensyvumas – iki 80 proc. prašomos sumos.

Intelektinė nuosavybė

Nuo 2011 metų MITA administruoja priemonę, skatinančią intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu. Pagal priemonę remiamos veiklos:

išradimų patentavimas – veiksmai, susiję su Europos patento arba patento, išduoto tarptautinės patento paraiškos pagrindu, gavimu;

dizaino registravimas – veiksmai, susiję Bendrijos dizaino arba tarptautinės dizaino registracijos liudijimo gavimu;

patento paraiškų paieška – patento paraiškose nurodytų išradimų technikos lygio paieška Europos patentų tarnyboje.

Renginio antroje dalyje Šilutės rajono savivaldybės Komunikacijos skyriaus, muziejaus ir bibliotekos atstovai turėjo galimybę pristatyti savo lūkesčius, gauti patarimų ieškant tarptautinių partnerių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektams.