Šilutiškių pilietinė iniciatyva:mažinti paslaugų kainas, o politikams padirbėti už dyka

KarantinasPilietiškų šilutiškių grupė rajono savivaldybėje įregistravo kreipimąsi į merą Vytautą Laurinaitį ir visus Savivaldybės tarybos narius.

„Mes, Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono bendruomenė ir žemiau pasirašiusieji, atstovaudami Šilutės rajono savivaldybės gyventojų grupes, kreipiamės į Jus, mere, ir Jus, Tarybos nariai, su siūlymu, pasaulinės koronaviruso pandemijos laikotarpiui solidarizuotis su rajono gyventojais ir Tarybos sprendimu įteisinti pasiūlymus:

* pelno sąskaita sumažinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos įmonių paslaugų įkainius;
* pandemijos laikotarpiui atsisakyti išlaidų, numatytų Tarybos reglamento straipsniuose už darbo laiką atliekant Tarybos nario pareigas. Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą VMDU dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. Ir atsisakyti kompensacijų su Tarybos nario veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų neapmoka Savivaldybės administracija. Dabar kas mėnesį tokių kompensacijų dydis gali siekti iki 1,00 MMA (minimaliosios mėnesinės algos) dydžio išmoką”.

Kreipimąsi pasirašė seniūnaičiai, sodų bendrijų, bendruomenių, saugios kaimynystės grupių pirmininkai, visuomenininkai: Stasys Juškevičius, Laima Barkauskienė, Stasys Blinkevičius, Stasys Varkalis, Vytautas Barkauskas, Bronius Šarka, Juozas Sauspreškis, Juozas Girnius, Vaidotas Burzdžius, Gediminas Juodeikis, Virginijus Martinavičius, Irena Vismantienė, Oksana Kalitina, Evaldas Dobravolskis, Regimantas Grigalis, Stasys Baltutis, Algimantas Kvietkus, Regina Tamošauskienė.
Ką apie tokią iniciatyvą galvoja krašto politikai?

KAZLAUSKAS STSteponas KAZLAUSKAS, partija Tvarka ir teisingumas, verslininkas:

– Dėl Savivaldybės įsteigtų įmonių įkainių mažinimo: mano nuomone, ne metas tokius sprendimus priiminėti, kai vyksta bendravimas nuotoliniu būdu. Kadangi esami įkainiai yra patvirtinti Tarybos, bei suderinti su energetikos tarnybomis, dėl to šių įkainių keitimas artimiausiu metu tiesiog nėra įmanomas. 

Dėl Tarybos narių veiklos apmokėjimo už Tarybos nario darbą: manau, šie mokėjimai turėtų būti suspenduoti, kadangi bendravimas tiesiogiai su bendruomene, rinkėjais nėra galimas ir aktyviai nevyksta. Todėl pritariu epidemijos laikotarpiu šių išmokų neteikti.

 

STOSKUSVygantas STOŠKUS, partija Tvarka ir teisingumas, pedagogas:

 

– Gerbiu Naujakurių bendruomenės narių ir kitų gyventojų kreipimąsi. Dėkoju visiems už Jūsų neabejingumą ir solidarizavimąsi šiuo sunkiu visam pasauliui laiku.

Suprasdamas esamą sunkią situaciją dėl pasaulinės koronaviruso pandemijos, sutinku, kad mes visi turime prisidėti savo darbais ir užkirsti kelią viruso plitimui. Juk visiems norisi, kad Savivaldybės gyventojai kuo greičiau grįžtų į normalų gyvenimo ritmą.

Pritariu minčiai karantino metu sumažinti išlaidas, kurios susijusios su mano, kaip Tarybos nario veikla dėl kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto. Bet abejoju, kad Savivaldybės įmonės, kurios tiekia šilumą, vandenį ir vežioja keleivius šiemet turės pelno. Todėl nemanau, kad dar reikėtų mažinti ir jų paslaugų kainas.

K _AUDRIUS_ENDZINAS

Audrius ENDZINAS, Lietuvos liberalų sąjūdis, verslininkas:

– Natūralu, kad iniciatyvos ir pasiūlymai šiuo laikotarpiu kyla, gerai, kad jie išsakomi. Jų yra ir daugiau. Pvz.: kaip pateisinti politikų kuro išlaidas (jos patiriamos važiuojant į susitikimus su rinkėjais ir Savivaldybės renginius), jei faktinių susitikimų su rinkėjais negali būti. Vadinasi ir šios išlaidos nepatiriamos. Apie panašius dalykus praėjusią savaitę kalbėta vykusiame, Tarybos narių ryšio priemonėmis organizuotame pasitarime. Buvo siūloma pasiruošti ir aptarti daugiau klausimų: pakoreguoti Savivaldybės biudžetą, atsisakant masinių renginių (artimiausias – miesto šventė gegužės mėn.), o sutaupytas lėšas skirti apsaugos priemonėms pagalbą teikiantiems medikams nupirkti. Reikėtų įšaldyti ir partijų nuomojamų patalpų nuomos sutartis, nes susitikimai vykti negali, vadinasi ir patalpų nereikia. Pasitarime pasiūlyta mero fondo lėšas panaudoti krizės reikmėms.

Atkreiptas dėmesys, jog karantino metu, sustabdžius ugdymo procesą, tebešildoma dalis ugdymo įstaigų patalpų, o tai jau lėšų švaistymas.

Manau gerai, kad žmonės teikia konkrečius siūlymus, kaip sutaupyti pinigų (nes jų tikrai reikės daug), ar juos efektyviau panaudoti. Rajono politikai apie tai taip pat galvoja. Turiu vilties, jog visuotinių išbandymų laiku sugebėsime labiau susikalbėti ir suprasti vieni kitus.

PADIMANSKAS KAIREJEEdgaras PADIMANSKAS, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, gydytojas:

– Manau, tai yra kiekvieno Tarybos nario asmeninis reikalas. Nuomonė, kad Tarybos nariai dirba mažiau karantino laiku, klaidinga. Bendravimas ir darbas el. laiškais ir nuotoliniu būdu atima kur kas daugiau laiko.

Dėl kreipimosi: mano nuomone, būtų gražiau, jei kreipimesi būtų prašoma padidinti darbo atlygį ar skirti vienkartines išmokas parduotuvių, degalinių darbuotojams, policininkams, medikams, kurie dirba rizikuodami sveikata ir gyvybe.

Naudodamasis proga noriu paprašyti rajono gyventojų: saugokime save ir vieni kitus. Nesibūriuokite grupėmis, naudokite apsaugines kaukes ir pirštines, kuo mažiau būkite viešose vietose. Leiskite priminti medikų šūkį: mes būname darbe dėl jūsų, jūs būkite namie dėl mūsų.

GECASAlgirdas GEČAS, Lietuvos liberalų sąjūdis, pedagogas:

– Manau, kad iniciatyva sveikintina, bet skubota ir populistinė. Kurias Savivaldybės įmones pareiškėjai turi omenyje? „Šilutės autobusų parko“ paslaugomis besinaudojančių dabar sumažėjo apie 70 proc. Apie kokį pelną gali kalbėti „Šilutės šilumos tinklai“, kai šildymo sezonas eina į pabaigą ir finansinės naštos vartotojams tuoj nebus visai. „Šilutės vandenys“ tęsia veiklą ir artimiausiu laiku tikrai gyventojams nekils atsiskaitymo už jos paslaugas problemų. Savivaldybės teritorijoje veikia ir daugiau įstaigų – švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros. Jos epidemijos laiku tikrai patirs nenumatytų nuostolių, negaudamos numatyto pelno. Esu tikras, jog Savivaldybės tarybai bus būtina – nors iniciatyvos autoriai apie tai nekalba – koreguoti šių metų biudžetą. Visi supranta, kad, ko gero teks atsisakyti miesto šventės ir kitų renginių.

Kalbant apie Tarybos narių išlaidas, pritariu, jog epidemijos laikotarpiu tokių mokėjimų būtų atsisakyta. Esu įsitikinęs, kad šiuo metu nereikia daryti neapgalvotų dalykų, kurie galėtų dar labiau pabloginti esamą padėtį, įneštų dar didesnę sumaištį.

USELIENE

Laimutė USELIENĖ, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, pedagogė:

– Susidariusi sudėtinga situacija šalyje, taip pat ir rajone koreguoja įstaigų, įmonių darbą. Tikėtina, kad į biudžetą nebus surinkta tiek lėšų, kiek buvo planuota. Todėl nemanau, kad reikėtų mažinti mokestį už komunalines atliekas. Jos šiemet ir taip daugumai gyventojų mažėjo. Iš savo patirties galiu teigti, kad atliekų šiuo laiku nesumažėjo: perkame maisto, daugiau laiko praleidžiame namuose, daugiau sukaupiame atliekų.

Tarybos narių išlaidų kompensavimo klausimas, manau, ne pats aktualiausias, kurį šiuo metu reikėtų spręsti. Karantino laikotarpiu nė vienas Tarybos narys nesusitikinėjo su rinkėjais, nedalyvavo posėdžiuose, todėl ir išlaidų nepatyrė. Natūralu, kad politikai kompensacijos už tokias išlaidas neprašys.

MAJUS _1Sigitas MAJUS, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, gamybos vadovas:

– Šiandien solidarizuotis turi visi: pradedant valdžia ir baigiant kiekvienu iš mūsų. Visi turime suprasti, kad esame atsakingi už save, savo šeimas, net už tą, kurio nepažįstame. Turime padėti vieni kitiems pasidalindami apsaugos priemonėmis, maisto produktais. Kiekvieno supratimas prisidėti savo noru duoda daugiau naudos, nei situacija, kai esi verčiamas ką nors daryti.

Kviečiu visus įvertinti situacijos rimtumą, elgtis atsakingai, kad nereikėtų policijos drausminimo, kad atsakingai elgtumėmės vartodami, ir kad taupiai naudotume finansinius išteklius.

Manau, kad Savivaldybės įmonės pelno neturės, o jei mažinsime jų paslaugų kainas, teks tokia pat suma kompensuoti nuostolius iš Savivaldybės biudžeto. O krašto politikai Tarybos nario išlaidas turi tokias, kiek veiklos vykdo. Todėl jiems patiems spręsti kaip jas finansuoti iš Savivaldybės biudžeto.

K TOMAS_BUDRIKIS

Tomas BUDRIKIS, Lietuvos socialdemokratų partija, verslininkas:

– Manau, karantino metu Tarybos nariai nepatiria jokių kanceliarinių ir transporto išlaidų, todėl ir išmokos neturėtų būti mokamos.

Šiuo metu Šilutės autobusų parko veikla yra sudėtinga, nes epidemijos metu maršrutų labai sumažinta. Todėl įmonė ir taip patirs nuostolių, kuriuos iš kažkur reikės padengti. „Šilumos tinklų“ veikla taip pat nėra pelninga. „Šilutės vandenys“ 2019 metus baigė su nedideliu pelnu. Todėl iš pelno sumažinti paslaugų kainas įmonėms praktiškai neįmanoma.

Manau yra kitų būdų padėti rajono žmonėms: pavyzdžiui, peržiūrint verslo liudijimų kainas, nes šiuo metu įvairias paslaugas teikiantys žmonės negali dirbti, o ateinančiais metais dėl ekonomikos sulėtėjimo sumažės ir jų pajamos. Realias šios pandemijos pasekmes pajusime vėliau, todėl bet kokiu atveju bus imtasi priemonių, kad šias pasekmes gyventojai pajustų kiek įmanoma mažiau.

 

K TAMASAUSKIENE_SANDRA

Sandra TAMAŠAUSKIENĖ, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, pedagogė:

– Pavojaus ir nelaimės metu turime būti atsakingi ir vieningi. Atsakingi, kad nesipyktume, nepasiduotume kiršinami silpnų, todėl piktų žmonių. Vieningi, kad padėtume tiems, kam reikia pagalbos. Ypač tiems, kurie kovoja su mirtina liga, dirba parduotuvėse, savanoriams ir kt.

Pandemija sukėlė daug finansinių rūpesčių. Manau, kad mokesčiai gyventojams turi būti atidedami: kaip sumokėti komunalinius mokesčius 86 metų Reginai, jei ji negali išeiti iš namų. Būtina atidėti mokesčius verslininkams, kurie stengiasi išlaikyti darbuotojus, gamina maistą mums, nemokamai maitina šilutiškių vaikus, nestabdo veiklos, nes sustabdžius ją nebus atlyginimų. Turime išgyventi šitą nelaimę solidariai. Todėl siūlysiu mokesčius atidėti. Tarybos narių patirtos išlaidos atliekant visuomenines pareigas turi būti adekvačios karantino metu atliekamai veiklai. Išlaidų ataskaitos, kaip ir Tarybos narių metinės ataskaitos, nėra slaptos. Būti solidarius kviečiu ir rajono vadovus: Savivaldybės biudžete yra mero fondas ir išlaidos reprezentacijoms, todėl kviečiu vadovus parodyti pavyzdį.

POSTAI KURLIANSKASŽygimantas KURLIANSKAS, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, vadybininkas:

– Politikų atlyginimai sulaukia visuomenės dėmesio jau nuo Periklio laikų. Šilutės savivaldybės Tarybos reglamente numatyta, kad Tarybos nariams už darbo laiką mokamas 1 VMDU dydžio atlygis. Darbo laikas – tai laikas, praleistas posėdžiuose pagal protokoluose fiksuotą laiką arba kitaip fiksuotas laikas, kai politikas atlieka Tarybos, mero, komiteto įpareigojimus (jeigu už tų įpareigojimų vykdymą jam nebuvo apmokama). Taigi, jeigu posėdžiai nevyksta, tai ir atlyginimo negaunama. Kaip ir kituose darbuose. Aš įsitikinęs, kad asmuo, gyvenantis Lietuvoje ir vykdantis veiklą turi teisę ir į atlyginimą.

Tiesa, dalis išlaidų, kurias Tarybos nariai patiria vykdydami politinę veiklą ir kurias sudaro kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidos, yra didesnės, nei kas mėnesį išmokamas atlyginimas už dirbtą laiką. Tarybos nario veikla neapsiriboja posėdžiais ir yra daug daugiau „užklasinės“ (gerąja žodžio prasme) veiklos, nei fiksuojama.