Siūlo, kad savivaldos rinkimai vyktų kitų metų kovo 5 d.

Seimas svarstys siūlymą eilinius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus paskelbti 2023 m. kovo 5 d.

Konkreti tvarka ir terminai nustatyti šių metų rugsėjo 1-ąją įsigaliojusiame Rinkimų kodekse, kuris, be kita ko, numato, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai visose savivaldybėse rengiami vienu metu, ne anksčiau kaip prieš du mėnesius ir ne vėliau kaip prieš mėnesį iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos.

Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, anksčiausiai baigsis Trakų rajono savivaldybės tarybos, kurios nariai davė priesaiką 2019 m. balandžio 8 d., įgaliojimai. 2023 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai turėtų įvykti laikotarpiu nuo 2023 m. vasario 8 d. iki kovo 8 d.

„Siūloma data – 2023 m. kovo 5 d. yra optimali, pirmiausiai dėl to, kad iki šiandien nebuvo aišku, kokie reikalavimai bus keliami visuomeniniams rinkimų komitetams. Rinkimų kodeksas taip pat numato, kad eilinius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus skelbia Seimas ne vėliau, kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Atsižvelgiant į tai, kad būsimiems rinkimų politinės kampanijos dalyviams, ypač komitetams, bei kitiems subjektams reikia atlikti tam parengiamuosius darbus iki rinkimų politinės kampanijos pradžios, šiuo nutarimo įsigaliojimą siūlome atidėti iki vėliausios galimos datos“, – sakė Seimo Pirmininkė.

Nutarimas įsigaliotų spalio 8 d.
Projektui po pateikimo pritarta bendru sutarimu. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas. Projektą Seimo posėdyje numatoma svarstyti rugsėjo 20 d.