Siūlo numatyti išmokas seniūnaičiams: 10 proc. tarybos nario atlyginimo

Seime atsirado iniciatyva numatyti išmokas seniūnaičiui su jo veikla susijusioms kanceliarinėms, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti. Jei Seimas pritartų tokioms socialdemokrato Kęstučio Vilkausko įregistruotoms Vietos savivaldos įstatymo pataisoms, seniūnaičiai galėtų gauti išmoką, kuri būtų 10 proc. tos savivaldybės tarybos nario atlyginimo. Už išmoką seniūnaitis neturėtų atsiskaityti.

pixabay.com. nuotr.

Parlamentaras taip pat siūlo vietoj seniūnaičių sueigų formuoti seniūnijų tarybas, kurias sudarytų seniūnaičiai ir bendruomeninių organizacijų atstovai. Kai seniūnijos nesteigiamos, meras, atsižvelgdamas į poreikius, nustatytų, kokių vietovių seniūnaičiai įeina į seniūnijos tarybą.

Seniūnijos taryba priimtų sprendimus dėl metinio veiklos plano projekto, šio  plano įgyvendinimo ataskaitos, dėl savivaldybės biudžeto projekto, kiek tai yra susiję su seniūnijos veiklos finansavimu, dėl bendruomeninės veiklos ir partnerystės su savivaldybių institucijomis, viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms, vietos verslumo skatinimo.

Savivaldybė turėtų suteikti patalpas tarybos posėdžiams, posėdžiai būtų vieši, o sprendimai – rekomendaciniai.

Pagal Elta inf.