Siūloma kompensuoti savivaldybių tarybų narių veiklos viešinimo išlaidas

Siūloma išplėsti išlaidų, susijusių su savivaldybės tarybos narių veikla, sąrašą, leidžiant kompensuoti viešosios informacijos rengėjų teikiamas paslaugas.

Pixabay nuotr.

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Andrius Bagdonas įregistravo tai numatančias Vietos savivaldos įstatymo pataisas. Vienas projekto tikslų – didinti visuomenės informavimą apie sprendimų priėmimo procesus savivaldos lygmeniu, įgalinant savivaldybių tarybų narius plačiau viešinti savo veiklą, pasitelkiant žiniasklaidos kanalus.

„Nuolatinis bendravimas ir atsiskaitymas už darbus rinkėjams – svarbi kiekvieno politiko darbo dalis – tiek nacionaliniu, tiek savivaldos lygmeniu. Sudarydami galimybes savivaldybių tarybų nariams skirti lėšas viešinimo paslaugoms, prisidėtume prie to, kad daugiau gyventojų susipažintų su politikų veiklos ataskaitomis bei labiau įsitrauktų į politinius procesus“, – sako A. Bagdonas.

Šį siūlymą palaiko ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys Audrius Endzinas.

„Gyvenant pandeminėmis sąlygomis, gyvas bendravimas su rinkėjais tampa sunkiai įgyvendinamu, o atsiskaityti už savo veiklą vis tiek reikia. Geriausia alternatyva gyviems susitikimams – gyventojų informavimas žiniasklaidos priemonėse, sudarant galimybę suteikti grįžtamąjį ryšį“, – sako A. Endzinas.

Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas A. Bagdonas pabrėžia, kad įstatymo projektu nesiūloma keisti išmokos dydžio, o tik praplėsti išlaidų sąrašą, įtraukiant viešosios informacijos rengėjų teikiamas paslaugas.

Šiuo metu galiojančioje Vietos savivaldos įstatymo redakcijoje įtvirtinta tvarka, jog tarybos nariui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį gali būti skiriama išmoka, už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius.

Konkretus išmokos dydis, atsiskaitymo tvarka ir tinkamomis pripažintinų išlaidų baigtinis sąrašas nustatomi savivaldybės darbo reglamente.