Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas valdžiai neberūpi?

SMULKAUSPrieš kelis mėnesius – 2013-ųjų rudenį – rajono politikai neabejojo verslo rėmimo svarba, ir tuometinės merės Daivos Žebelienės sudaryta darbo grupė kelis mėnesius dirbo, kad parengtų paramos skirstymo tvarką.

Tačiau visų rajono Tarybos frakcijų atstovų, savivaldybės administracijos darbuotojų bei visuomenininkų atliktas darbas liko šuniui ant uodegos.

Dabartinė valdančioji dauguma, kuriai vadovauja meras Šarūnas Laužikas, balandžio mėnesio Savivaldybės tarybos posėdyje nusprendė panaikinti galimybę smulkiems verslininkams gauti paramą iš Savivaldybės.

Per praėjusius metus į fondo sąskaitą sukapsėję pinigai – 84 829 litai – buvo grąžinti į Privatizavimo fondą ir panaudoti savivaldybės skoloms apmokėti.

Opozicijos politikas, socialdemokratas Alfonsas Vanagas, Tarybos posėdyje svarstant fondo panaikinimo klausimą, sakė, kad daroma klaida. Jo nuomone, fondo lėšos yra reikalingos smulkiausiems rajono verslininkams remti. Šiuo metu, kai daug žmonių, neradę darbo, išvažiuoja į užsienį, Savivaldybė turi imtis priemonių, kad jie apsigalvotų ir kurtų sau darbo vietas čia.

Iniciatyvos ėmėsi ir verslininkai

„Šilutės naujienos“ ne kartą rašė, kaip pernai vasarą ir rudenį Savivaldybėje buvo daug nuveikta, kad būtų atgaivinta Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo veikla, nes iki tol fondas kelis metus nieko nerėmė.

Rudenį fondo veiklos gaivinimo ėmėsi du smulkieji verslininkai – šilutiškiai Edgaras Gudas ir Edvardas Jurjonas.

Jiems entuziastingai pritarė tuometinė merė Daiva Žebelienė ir vicemeras Algirdas Balčytis. Pastarajam, merės potvarkiu, buvo pavesta vadovauti darbo grupei, kurios tikslas buvo parengti naujus Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programos nuostatus.

Darbo grupė dirbo ne vadovaudamasi fantazijomis ar svajonėmis. Buvo surengti susitikimai su verslininkais smulkiosiose pieno produktų gamybos, sulčių spaudimo, gėlių bei rūbų prekybos įmonėse, numatyta, kaip būtų remiami verslininkai. Apie tai „Šilutės naujienos“ rašė straipsniuose „Verslo skatinimo programos nuostatų projektas – jau „keptuvėje“, „Valdžia – verslui: Norit pinigų? Duosim.“

Verslo rėmimo svarba neabejojo

Tuometinės darbo grupės nariai, gavę informaciją, kad LR Vyriausybė draudžia savivaldybės biudžeto pajamas kaupti įvairiuose fonduose, išmaniai buvusį fondą perkrikštijo kitu pavadinimu – „Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo komisija“, tikėdami, jog rajono Taryba, kaip buvo įprasta bemaž 10 metų, 10 proc. lėšų nuo sumos, gautos privatizavus Savivaldybės turtą, skirs smulkiam ir vidutiniam verslui skatinti pagal komisijos parengtus nuostatus.
Tuometinės darbo grupės nuomonė buvo ta, kad Savivaldybė turi finansiškai prisidėti prie naujų verslo įmonių ir darbo vietų jose kūrimo.

Visos darbo grupės nariai (tuometinės valdančiosios koalicijos ir opozicijos politikai) nusprendė, kad verslo skatinimo programa yra tikslinga, reikalinga, ir nustatė paramos skyrimo prioritetus: paramą turėtų gauti smulkiosios įmonės – produkcijos gamintojai ir turizmo verslą puoselėjantys verslininkai.

„Niekas neprašė“; „Geriau atiduoti skolas“…

Naujuose verslo skatinimo komisijos nuostatuose naujiena buvo tai, kad reglamentuotos galimos paramos sumos. Nuostatuose buvo numatyta neterminuotų naujų darbo vietų įkūrimą finansuoti iki 5 000 Lt vienai vietai. Sukurta darbo vieta turėjo būti išlaikyta ne trumpiau kaip metus. Numatyta pirmenybė finansuoti tų darbo vietų įkūrimą, kurios bus susijusios su gamybos ar turizmo sektoriumi.

Buvo numatyta galimybė kompensuoti smulkių ir vidutinių įmonių verslo plėtros paskolų palūkanas. Verslininkams mokyti ir konsultuoti, organizuoti konferencijas ar seminarus norėta skirti iki 1 000 Lt. Planuota skatinti registruoti naujas įmones – įmonės steigimo išlaidos galėjo būti kompensuojamos 1 000 Lt.

Paskutiniajame Savivaldybės tarybos posėdyje vieningu valdančiosios koalicijos balsų daugumos sprendimu, Šilutės savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondas nustojo egzistuoti. Taip valdantieji pasirūpino, kad rajono smulkieji ir vidutiniai verslininkai nebūtų skatinami finansine Savivaldybės parama.

Opozicijos politikams keistai nuskambėjo valdančiųjų argumentas, kad fondą reikia panaikinti, nes visus metus negauta prašymų paramai gauti. Bet juk Savivaldybė nė karto nebuvo paskelbusi kvietimo teikti tokias paraiškas! Į šį opozicijos priekaištą nei Savivaldybės administracija, nei valdantieji nesivargino atsakyti.

Rajono meras Š.Laužikas tvirtai laikėsi savo nuostatos, kad geriausia parama verslui – tai apmokėti Savivaldybės skolas toms įmonėms, kurios įgyvendino Savivaldybės užsakymus.

Tokiai mero nuostatai pritarė tie politikai – verslininkai, kuriems Savivaldybė skolinga už atliktus statybos darbus.

Nuvylė, bet neužgniaužė vilties

Smulkių verslininkų atstovas E.Gudas „Šilutės naujienoms“ sakė, kad jis su kolega E.Jurjonu nusivylė politikais. Pasak E.Gudo, prieš rinkimus ir net kadencijos metu dauguma politikų žada skatinti verslą, sudaryti sąlygas steigti naujas darbo vietas. Tačiau „burtininkui“ pamojus lazdele, tie patys politikai pradeda tarnauti tiems stambiems verslininkams, kurie gauna Savivaldybės užsakymus ir seniai dominuoja verslo rinkoje.

E.Gudas sakė, kad po to, kai jis su kolega kelis mėnesius nemokamai dirbo darbo grupėje, kartu su politikais ir Savivaldybės administracijos darbuotojais rengdami verslo skatinimo komisijos nuostatus, komitetų posėdžiuose kai kurių politikų dar buvo žeminamas priekaištais: kaip jis atsirado darbo grupėje, kas delegavo, kokią teisę turi kalbėti smulkiųjų verslininkų vardu?

E.Gudas sakė, kad dabartinis valdžios sprendimas panaikinti galimybę smulkiajam verslui gauti Savivaldybės paramą, nuvylė nemažą būrį jam pažįstamų verslininkų. Toks akibrokštas paskatino Šilutėje įsteigti smulkiųjų ir vidutiniųjų verslininkų asociaciją. Daugiau kaip 30 įmonių savininkų ketina steigti asociaciją ir reikalauti, kad rajono valdžia atnaujintų verslo paramos programą.

Verslininko E.Jurjono nuomone, paramą verslui užgniaužė meras Š.Laužikas, kartu su keliais įtakingais rajono politikais savivaldybės Taryboje atstovaujančiais tik savų verslų interesams. E.Jurjonui keista, kad pradedantiesiems verslininkams trukdo pasinaudoti parama tas žmogus, kuris pats prieš dešimtmetį savo įmonės reklamai yra gavęs Savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo fondo paramą. „Ar jis pavydi, ar nenori galimos konkurencijos? – retoriškai klausė E.Jurjonas.

Kita vertus, E.Jurjonas yra įsitikinęs, kad anksčiau ar vėliau prie smulkiojo verslo rėmimo klausimo bus sugrįžta. Savivaldos rinkimai – nebe už kalnų – kitų metų kovą, todėl verslininkų nuomone, Savivaldybės taryboje turėtų daug kas keistis.

Turėtų būti didžiausia gėda

Socialdemokratas A.Balčytis, vadovavęs paramos nuostatų kūrimo darbo grupei, „Šilutės naujienoms“ sakė, kad fondo panaikinimas ir jame susikaupusių lėšų panaudojimas Savivaldybės skoloms apmokėti parodė dabar valdžioje esančių politikų požiūrį į verslo žmones ir į tuos, kurie dar tik planuoja imtis privačios iniciatyvos.

Pasak A.Balčyčio, dabartiniams Savivaldybės vadovams ir juos remiantiems politikams turėtų būti didžiausia gėda dėl tokio sprendimo. Juolab kad iniciatyvos atnaujinti verslo rėmimo galimybes ėmėsi verslininkai.

A.Balčytis irgi mano, kad dabartinės valdančiosios daugumos sprendimas – neamžinas ir nėra nepakeičiamas. Šilutės r. savivaldybė negali būti išskirtinė ir paniekinamai žiūrėti į žmones, norinčius kurti verslus, steigti įmones ir susikurti sau darbo vietas.