Socialinių paslaugų centro direktorės mintys šokiravo neįgalių jaunuolių tėvus

4 skardzius_jakieneNeįgalius vaikus auginančias ir slaugančias šilutiškių šeimas šokiravo viešojoje erdvėje pasklidęs Šilutės socialinių paslaugų centro direktorės Rasos Jakienės pasisakymas, kuriame ji nepagarbiai išsakė savo nuomonę apie neįgalius žmones. Direktorė piktinosi Lietuvoje gyvuojančia „supuvusia sistema“, kuri, pasak jos, sudaro galimybę žudyti, prievartauti, tyčiotis, gimdyti silpnapročius, o mes, likusieji, turėsime jiems tarnauti, jais rūpintis…

Prieš savaitę R.Jakienės poelgį svarstė Savivaldybės administracija, o šiandien jį svarstyti imasi rajono Tarybos politikai.

Rajono meras Vytautas Laurinaitis suabejojo, ar R.Jakienė tinka eiti socialinės globos įstaigos vadovės pareigas.

R.Jakienė kol kas turi nedarbingumo pažymėjimą, bet sutiko „Šilutės naujienoms“ išsakyti ir savo poziciją.

Prašė svarstyti savivaldybės vadovų

Vienoje diskusijoje, vykusioje „Facebook’e“, Rasa Jakienė parašė: „Ir taip toliau „būkime tolerantiški“ leiskime gimdyti psichiškai neįgaliems, silpnapročiams (tai med. dokumentu neįrodyta, nes medikai pasakys, kad asmuo pats nesutinka arba teisingai pasakė savo gimimo datą, arba med. komisijoje parašys tokį balą, kad iki pripažinto neįgalumo pritruks vieno).

Leiskime klestėti narkomanijos, homoseksualizmo, alkoholizmo liūnui ir tuoj mes pasijusime esantys MAŽUMA. Galite su manim nesutikti, bet jau dabar mes jiems tarnaujame, jau dabar vienas kitam siūlome „kapoti galvas“ už jų padarytus juodus darbus.

Daug būtų galima kalbėti, bet kol valdžios vyrai ir moterys nesuvoks, kad čia esmė supuvusioje sistemoje, iš esmės niekas nesikeis –  žudys, prievartaus, tyčiosis, gimdys silpnapročius, tačiau turinčius balsavimo teisę, o mes likusieji jiems tarnausime, jais rūpinsimės…“

Šitie žodžiai šokiravo neįgalius žmones globojančios bendrijos „Šilutės Viltis“ ir žmonių su sielos negalia klubo „Sielos paguoda“ narius. Šių organizacijų vadovai Eglė Paulauskienė ir Vladas Janavičius surašė kreipimąsi į rajono savivaldybės vadovus, prašydami apsvarstyti tokį savivaldybei pavaldžios įstaigos vadovės komentarą.

„Pastarųjų dienų įvykiai sukrėtė Lietuvos žmones. Vis dar verda aistros dėl mirtinai sumušto vaiko tragedijos Kėdainiuose. Skaitome komentarus žmonių iš įvairių visuomenės sluoksnių – eilinių žmonių, gydytojų, pedagogų, vadovaujančių asmenų, kt. Skaudu visiems, tačiau buvome tiesiog šokiruoti Šilutės socialinių paslaugų centro direktorės Rasos Jakienės š.m. sausio mėn. 28 d. viešojoje erdvėje – „Facebook“ paskyroje – išsakyta nuomone šia tema.

R.Jakienė, įsipareigojusi dirbti socialinį darbą, savo pasisakyme viešai žemina, niekina žmones su negalia, jų šeimas, ragina būti netolerantiškais jų atžvilgiu. Siūlo įvesti draudimus ir įvairias kitas priemones, ribojančias pažeidžiamiausių bendruomenės narių teises ir laisves. Tuo pažeisdama Lietuvos įstatymus bei tarptautinius teisės aktus.

Keliame klausimą, ar gali R.Jakienė su tokiu požiūriu į labiausiai socialiai pažeidžiamus žmones, dirbti socialinį darbą, vadovauti socialines paslaugas teikiančiai įstaigai? R.Jakienė kviečia grįžti į sovietinius laikus, kai žmonės su proto ar psichine negalia buvo izoliuojami ir atskiriami nuo visuomenės. Tai pažeidžia žmogiškumo, pilietiškumo bei socialinio darbo principus. Savo pasisakymu R.Jakienė išreiškė savo nesupratimą, nemokšiškumą apie socialinį darbą.

Klausiame: ar gali žmogus dirbti socialinį darbą tiesiog nekęsdamas tų žmonių? Nors mūsų giliu įsitikinimu p. R.Jakienė turi atsistatydinti, akivaizdu, kad jai „tarnystė“ žmonėms yra per sunki“, – tokią savo nuomonę vasario 1 dieną išsakė neįgaliųjų organizacijų atstovai rašte rajono savivaldybės vadovams.

Jie pasiūlė dėl šio incidento surengti viešą diskusiją, kurioje dalyvautų valdžios atstovai, pati R.Jakienė, neįgaliųjų organizacijų, spaudos atstovai.

Šokiruoti buvo visi

Tokia diskusija įvyko vasario 8 dieną, bet ne vieša. Sužinojome, kad tos diskusijos metu Savivaldybės ir Socialinės paramos skyriaus vadovai pasmerkė R.Jakienės pasisakymą, tačiau jokių nuobaudų jai netaikyta. „Manome, kad direktorė turėtų atsiprašyti“, – sakė A.Šimelionis.

R.Jakienė atsiprašė E.Paulauskienės bei dar dviejų pokalbyje dalyvavusių „Šilutės Vilties“ narių – Birutės Budrikienės ir Svajonės Maciukevičienės. Manyta, kad tuo konfliktas ir baigsis.

Tačiau, pasak E.Paulauskienės, R.Jakienės komentaras įžeidė ne tik kelias neįgalius vaikus auginančias mamas, kurių R.Jakienė atsiprašė. „Šilutės Vilties“ pirmininkė sakė sulaukusi ir daugiau šilutiškių skambučių, kurie, anot jos, piktinosi ir tokiu R.Jakienės požiūriu į neįgaliuosius.

„Visi buvome šokiruoti: ir mūsų mamos, kurios augina neįgalius vaikus, ir tie, kurie neturi su tuo nieko bendro. Manau, kad socialines paslaugas teikiančiai įstaigai vadovaujantis žmogus turėtų būti tas, pas kurį aš eičiau patarimo. Bet pas R.Jakienę aš neičiau“, – „Šilutės naujienoms“ sakė neįgalų vaiką auginanti E.Paulauskienė.

Pasak „Šilutės Vilties“ pirmininkės, ir anksčiau neįgaliųjų tėvai turėdavo R.Jakienei įvairių klausimų, bet jos nepavykdavo prisikviesti į susirinkimus.

Pasak pirmininkės, po R.Jakienės komentaro skubiai buvo sukviesta „Šilutės Vilties“ taryba ir spręsta, kaip reaguoti į tokį viešą neįgaliųjų niekinimą. „Tai nebuvo vienos ar dviejų mamų reikalas. Mes esame organizacija, ginanti mūsų narių teises, ir R.Jakienė turėtų atsiprašyti visų socialiai pažeidžiamų asmenų“, – mano E.Paulauskienė.

Įvertino neigiamai

Savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio ir Socialinės paramos skyriaus vedėjo Alvido Šimelionio nuomonės dėl šio incidento – vienodos: „Parašyta neetiškai, tokia nuomonė visai netinkama socialinės srities darbuotojui, juo labiau – socialinės įstaigos vadovui.

„Aptarėme ir pasmerkėme. R.Jakienė atsiprašė „Šilutės Vilties“ narių, paaiškino, kad neturėjo mintyje konkrečiai nė vieno iš jų“, – komentavo A.Šimelionis. Anot vedėjo, visai nesvarbu, kad tokią nuomonę A.Jakienė išsakė atostogaudama ir būdama užsienyje – socialinės srities vadovas šios srities vadovu išlieka ir atostogų, ir bet kuriuo paros metu.

Meras V.Laurinaitis sakė, kad ir jo nuomonė apie R.Jakienės pasisakymą yra neigiama. „Manau, kad situacijos svarstymas inicijuotas pagrįstai, tokius komentarus reiškiantis žmogus negali nei dirbti socialinėje įstaigoje, nei juo labiau jai vadovauti. Kai R.Jakienė grįš į darbą, su ja dar kalbėsimės apie tai ir apie jos darbo perspektyvą“, – sakė V.Laurinaitis.

Incidento nuošalėje nepaliko ir rajono politikai. Rajono Tarybos Socialinių reikalų komiteto pirmininkė Daiva Žebelienė „Šilutės naujienoms“ sakė pati inicijuosianti šios situacijos svarstymą šiandien, vasario 15 d., vyksiančiame komiteto posėdyje, nes iš anksto į darbotvarkę šis klausimas nebuvo įtrauktas.

Tiesa, mero V.Laurinaičio nuomone, politikų svarstymas šiuo atveju yra perteklinis veiksmas – tai galima vadinti tiesiog politikavimu.

Atsiprašė ir tikėjosi supratimo

R.Jakienė Šilutės socialinių paslaugų centrui vadovauja nuo pat jo atidarymo 2013 metais. Šiuo metu nedarbingumo pažymėjimą turinti direktorė neslepia, kad buvo sukrėsta po komentaro pasipylusių įvykių.

„Tuo metu išsakiau tiesiog spontaniškai užplūdusius jausmus dėl žiauraus, smurtinio elgesio keturmečio vaikelio atžvilgiu, ir nemaniau, kad kas nors priims tai sau asmeniškai. Puikiai suprantu, kad nuo negalios nė vienas iš mūsų nesame apsaugoti. Įvykių Kėdainiuose buvau sukrėsta ne mažiau nei kiti Lietuvos žmonės, ir nieko nenorėjau įžeisti, tik pasisakyti kaip bet kuris kitas juos išgirdęs žmogus“, – kalbėjo direktorė.

Ji pasakojo ne vieną atvejį, kuomet teko minti ilgus kelius, kad neįgaliajam, vienišam ar artimųjų atstumtam žmogui pavyktų išrūpinti valstybės paramą, gauti maitinimą, išspręsti begalę kitų jo gyvenimo socialinių ar medicininių problemų. Neretai net ir teismų duris dėl tokių žmonių teko varstyti, ir būdavo gera, kai pavykdavo laimėti. Tokį R.Jakienės rūpestį pajuto ne viena dešimtis gyvenimo užribyje atsidūrusių šilutiškių, todėl jai labai skaudu, kai vos kartą slystelėjus tie darbai yra užmirštami ir skubama žmogų kalti prie sienos.

„Teko dirbti ir socialinio pedagogo pareigose, todėl visada aukščiau visų buvo ir bus vaikas, kuris dar negali savęs apginti, o juo pasirūpinti yra suaugusiųjų pareiga, nepriklausomai kokioje šeimoje jis gimė. Aš taip pat prašiau Dievo, kad jis pasveiktų, tačiau… Ir sureagavau į šią situaciją kaip mama, kuri pati jau užauginau ir į gyvenimą išleidau du savo sūnus ir aštuonerius metus mūsų šeimoje globojamą vaiką“, – kalbėjo R.Jakienė.

Direktorė sako savo darbe susidurianti su įvairiomis socialinėmis grupėmis – neįgaliaisiais, socialinės rizikos asmenimis, benamiais, netgi artimųjų socialiai apleistais senyvo amžiaus asmenimis, motinomis, patyrusiomis smurtą, vaikais ir t.t. Todėl savo komentare turėjo omenyje, kad socialinio darbuotojo pagalbos, daugeliu atveju tarpininkavimo ir atstovavimo šiandien šiai bendruomenės daliai labai reikia.

„Šilutės gatvėmis eidami pastebime ne vieną tokį asmenį, kuriam akivaizdžiai reikalinga kitų pagalba. Neadekvatus tokių žmonių elgesys daugelį papiktina, tačiau jie neturi globėjų, užtarėjų, savęs atstovauti nepajėgūs. Todėl, kai patenka į socialinių darbuotojų globą, jais rūpinamės mes. Džiaugiamės, kai pavyksta įveikti visus biurokratinius barjerus, kai pavyksta išrūpinti akivaizdžiai žmogui priklausančią neįgalumo pašalpą, dažnu atveju net institucinę globą. Tada matome savo darbo prasmę. Džiaugiamės dalyvaudami „Maisto banko“ akcijose ir galėdami pamaitinti benamį, kuris dažnu atveju net asmens dokumento neturi, neturi jokių pajamų. Dažnu atveju nešame jiems maistą net iš savo namų. Džiaugiamės miesto žmonėmis, kurie prisideda aukodami savo asmeninius daiktus, rūbus, indus, baldus, kurie dar ilgai pasitarnaus Juknaičių savarankiško gyvenimo namuose įkurdintiems žmonėms. Džiaugiamės ne dėl savęs, bet dėl kitų – visuomenės atstumtų, savimi negebančių pasirūpinti – čia ir yra mūsų tarnystė. Tarnystė gerąja prasme, kurią ir paminėjau komentare. Tačiau šalia viso to dažnai pasijaučiame ir bejėgiai, todėl būdami praktikai ir galime pasakyti, kad ne viskas pas mus socialinio darbo sistemoje yra sustyguota“, – teigė pašnekovė.

Direktorė sakė suvokianti, kad ji ir dieną, ir naktį išlieka savųjų pareigų atstove, bet rašydama komentarą tai dariusi kaip žmogus, matantis šiandienos Lietuvos problemas, ir nemaniusi, kad kas nors priims tai asmeniškai. Todėl ji atsiprašė „Vilties“ narių ir tikėjosi jų supratimo.