Soroptimistiniam judėjimui – 100 metų

Šilutės Soroptimos klubas kartu su viso pasaulio soroptimistėmis švęs 100 –ųjų metų judėjimo sukaktį.

Tarptautinė Soroptimisčių organizacija (Soroptimist International) yra pasaulinė laisvanoriška profesionalių moterų organizacija, kurių veikla skirta pagerinti moterų bei mergaičių gyvenimo kokybę vietinėse bendruomenėse ir visame pasaulyje. Ji buvo įkurta 1921 m. Auklende (Oakland), Kalifornijoje, JAV. Pats žodis soroptimist verčiamas iš lotynų kalbos žodžių „soror“ ir „optima“ reiškia „geriausia moterims“, o verčiant iš graikų kalbos reiškia „geriausia sesuo“. Organizacija jungia daugiau nei 91 000 narių 127 šalyse.

Moterys bei merginos, vykdydamos ir įgyvendindamos projektus, aktyviai kovoja už žmogaus teises, už moters lygiavertę ir orią padėtį visuomenėje.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 7 klubai.

1996 metais, Šilutės mieste, dešimt aktyvių, profesijas turinčių ir ekonomiškai nepriklausomų moterų, vadovaujamų Ellos Vaičekauskienės, įsitikinusių galimybe jaunoms moterims ir mergaitėms padėti įsitvirtinti visuomenėje, įsteigė Šilutės Soroptimos klubą. Kas dveji metai klubui vadovauja vis kita klubo sesė – klubo prezidentė, tai užtikrina klubo vis naujų idėjų įgyvendinimą ir veiklos įvairovę.

Jau įgyvendintos tokios programos: „Moterys, išmokime pačios išsispręsti savo problemas“, skirta užkardyti smurtą prieš moteris, taip pat geriamojo vandens fontano įrengimas, programa „Langas į gyvenimą“, skirta likusiems be tėvų globos vaikams, bendras projektas su Danijos soroptimistėmis „Žmogus ne prekė“, skirtas kovai prieš prievartą ir prekybą žmonėmis, organų donorystės programa. Taip pat atlikta visa eilė darbų, padėjusių atskiroms socialinėms visuomenės grupėms ir nariams pažinti ir patikėti gražesniu gyvenimu.

Šilutės Soroptimos klubo, kuriam šiuo metu vadovauja viceprezidentė Iveta Ambrulaitienė, veikla nukreipta į senjorus, gyvenančius senelių globos namuose. Klubo sesių iniciatyva, iki lapkričio mėnesio pradžios, talkinant kirpėjoms Reginai ir Renatai, bus apkirpti ir sušukuoti senoliai, gyvenantys Šilutės miesto senelių globos namuose ir jų padalinyje Saugose. Senelių namų kiemeliuose soroptimistės pasodins po magnolijos medelį, simbolizuojantį gėrį ir mūsų krašto grožį.