Sporto komplekso statyba vis dar popieriuose ir kalbose

DSC 0148Šilutės sporto komplekso statybos darbai įstrigę kaip vežimo ratai klampynėje, nors valdžia ir bando juos išjudinti.

Didžiausias sporto komplekso statybos iniciatorius rajono mero pavaduotojas Algirdas Balčytis kartu su mere Daiva Žebeliene dėl šios idėjos aplankė ne vieną ministeriją. Vizitų rezultatas: niekas nenori apie naujo Šilutės sporto komplekso finansavimą rimtai kalbėti, kol neturime geidžiamo komplekso statybos projekto su visomis sąmatomis.

Yra tik planas, bet nėra projekto

Prieš 6 metus, kai rajono Tarybai dar vadovavo Arvydas Jakas, buvo iškelta idėja, kad Šilutei reikia sporto komplekso su vandens baseinu bei daugiafunkce sporto sale, lengvai pritaikoma ir pramogų renginiams.

Nors idėją palaikė ir buvusios kadencijos rajono Taryba, ir jau praėjo pusė dabartinių politikų kadencijos, tačiau sporto komplekso statyba neiškopė iš popierinių iniciatyvų ir planų į realius veiksmus.

Prieš kelerius metus Savivaldybė sumokėjo kelias dešimtis tūkstančių litų už sporto komplekso statybos galimybių studiją. Svarstytos kelios galimybės: ar rekonstruoti apleistą sporto kompleksą Rusnės gatvėje, ar statyti naują kompleksą kokioje nors kitoje vietoje. Apsispręsta, kad geriausias sprendimas būtų – buvusios baldininkų sporto salės atnaujinimas Rusnės gatvėje, priešais Šilutės ligoninės ir Pirminės sveikatos priežiūros centro pastatus.

Prieš pusmetį mero pavaduotoju tapęs A.Balčytis vėl ėmė minti kelius, kad sporto komplekso projektavimo ir statybos darbai pajudėtų. Tačiau realių rezultatų nėra, tik pakilnoti popieriai.

Darbo grupės susirinkime A.Balčytis sakė, kad per pusmetį yra surinkęs visus rajono Tarybos ir Savivaldybės administracijos patvirtintus dokumentus, susijusius su planuojamo statyti sporto komplekso reikalais. Yra preliminarus planas, kuriame numatyta, kokios patalpos būtų įrengtos būsimame komplekse. Pavyzdžiui, buvusios krepšinio aikštelės vietoje gali būti įrengtas 25×30 m 6 takų plaukimo baseinas, atitinkantis dabartinius reikalavimus.

Pasak A.Balčyčio, preliminariais skaičiavimais, tokio sporto komplekso rekonstrukcija ir įrengimas galėtų kainuoti apie 25 mln. litų.

Tačiau yra dvi kliūtys, kurios stabdo darbų eigą: nėra sporto komplekso statybos projekto ir neišspręstas klausimas dėl rekonstruotino pastato patalpų dalies patalpų nuosavybės, nes Savivaldybė galėtų rekonstruoti tik jai nuosavybės teise priklausantį pastatą.

Sporto kompleksas – ne vien Savivaldybės

Ne visos komplekso patalpos priklauso Savivaldybei. Šeštadalį pastato patalpų pirmajame aukšte, iš kiemo pusės, valdo Šilutės verslininkas Rimgaudas Višinskas.

Darbo grupės nariai lyg ir žino, kad R.Višinskas yra pažadėjęs netrukdyti sporto komplekso statyboms ir yra pasirengęs tartis dėl jo valdomų patalpų perleidimo. Tačiau niekas nežino, kokiomis sąlygomis tos patalpos būtų perleistos.

Vieni darbo grupės nariai kalbėjo, kad verslininkui, kuris valdo visą likusią lentpjūvės teritoriją ir pastatus, būtų verta patalpas sporto komplekse atiduoti už simbolinį 1 litą. Jų nuomone, kai Savivaldybė įrengtų naują sporto ir pramogų kompleksą, verslininko valdomas likęs turtas gautų didelių perspektyvų.

Kiti mano, kad dabar, kai sporto komplekso statyba tampa vis realesnė, verslininkas gali užsiprašyti didžiulių pinigų.

Verslininkas nedarys kliūčių

Verslininkas R.Višinskas nedalyvavo darbo grupės posėdyje, bet vėliau „Šilutės naujienoms“ patvirtino informaciją, kad jis nebus kliūtis Savivaldybei įgyvendinti šį sumanymą. Jis lanksčiai priimtų visus Savivaldybės pasiūlymus, kaip išspręsti jo valdomų patalpų išpirkimą.

Verslininkas sakė, kad jo valdomų patalpų kainą galėtų nustatyti nepriklausomi turto vertintojai. Be to, jis sutiktų, kad su juo atsiskaitytų ne Savivaldybė biudžeto lėšomis, bet būsimas koncesininkas.

Domisi užsienio investuotojas

Darbo grupės narys, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Arvydas Jakas sakė žinantis užsienio statybos kompaniją, kuri domisi sporto komplekso statyba Šilutėje. Užsienio verslininkai sutiktų investuoti savo lėšas ir koncesijos sutartimi valdyti sporto kompleksą.

Tačiau investuotojams rūpi, kaip bus išspręsta privataus asmens valdomų patalpų problema, ar Savivaldybė turės bent dalį ES paramos lėšų, norėtų Savivaldybės įsipareigojimo, kad miesto ir rajono moksleiviai naudosis sporto komplekso, plaukimo baseino paslaugomis.

Niekas nepajudėjo?

Darbo grupės narys, buvęs mero pavaduotojas ir rajono Tarybos sekretorius Jonas Jaunius sakė, kad kalbų apie nuosavybės problemas, apie būtiną projektą ir kt. yra girdėjęs ir prieš metus. J.Jauniui akivaizdu, kad ir dabartinė valdžia per pusmetį dėl sporto komplekso statybų nenuveikė nieko konkretaus.

Jis priminė ir apie tai, kad prieš metus Savivaldybės administracija buvo paskelbusi net du konkursus koncesininko paieškai, tačiau abu konkursai žlugo, nes niekas nesusidomėjo.

Kokia bus projektavimo kaina?

Po kalbų apie nesėkmingas sporto komplekso finansavimo paieškas LR Vyriausybėje dėl to, kad Savivaldybė neturi norimo sporto komplekso statybos projekto, kilo diskusija apie tokio projekto kainą.

Žinant preliminarią būsimų statybų kainą, manoma, kad projekto parengimas galėtų kainuoti apie 1 mln. litų. Vargu ar rajono Taryba rastų tą milijoną, kai Savivaldybę smaugia 50 mln. litų skolos kreditoriams.

A.Jako nuomone, lieka viena išeitis išjudinti sporto komplekso statybų pradžią – surasti koncesininką, kuris investuos savo lėšas ir į projekto rengimą.

Pinigų ieškos ministerijoje

Po darbo grupės posėdžio mero pavaduotojas A.Balčytis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad lėšų sporto komplekso statybų projektavimui pirmiausia ieškos Ūkio ministerijoje ar Sporto departamente. Jo nuomone, kai Savivaldybė turės statybų projektą, bus daugiau galimybių gauti valstybės investicijų ar ES paramą, lengviau bus derėtis ir su galimu Sporto komplekso koncesininku.

A.Balčytis neabejoja, kad verslininkas R.Višinskas tęsės žodį ir nesudarys nepagrįstų kliūčių Sporto komplekso statyboms.