Sporto projektams paskirstyti 25400 eurų

eurai litaiŠilutės politikams pateiktas tvirtinti sporto projektų sąrašas, kuriam numatytas dalinis finansavimas iš Šilutės rajono sportinės veiklos programos. Šios programos biudžetas – 25400 eurų.

Projektus vertino ir lėšas skirstė vertinimo komisija, kuriai vadovavo mero pavaduotojas, Sporto tarybos pirmininkas Algirdas Gečas.

Iš viso konkursui buvo pateikti 23 projektai. Organizatoriai iš Savivaldybės prašė 63 700,50 Eur paramos.

Komisija, vertindama projektus, dėmesį kreipė į tai, kad būtų pateikti visi būtini dokumentai, pateiktos praeitų metų ataskaitos, kad projekto biudžetas ir numatoma veikla nebūtų du skirtingi dalykai. Lėšos projektams buvo skirstomos pagal nuostatuose nustatytas proporcijas.

Olimpinėms sporto šakoms buvo numatyta skirti 8540 Eur, neolimpinėms sporto šakoms – 3416 Eur, techninėms sporto šakoms – 5124 Eur, seniūnijų sporto klubams – 2440 Eur, sportininkų skatinimui – 2440 Eur, rezerve palikti 3440 Eur.
Komisija pasiūlė finansuoti 22 projektus ir finasavimo proporciją šiek tiek pakoregavo.

Olimpinėms sporto šakoms paskirta 8080 Eur, neolimpinėms sporto šakoms – 3120 Eur, techninėms sporto šakoms – 2800 Eur, seniūnijų sporto klubams – 800 Eur; sportininkų skatinimui – 2 440 Eur.

Komisija nusprendė nepaskirstytas lėšas (olimpinių sporto šakų likutis – 460 Eur; neolimpinių sporto šakų likutis – 296 Eur; seniūnijų sporto šakų likutis – 1640 Eur; techninių sporto šakų likutis – 2324 Eur) perkelti į rezervą, todėl rezervas nuo 3440 Eur padidėjo iki 8160 Eur.

Sporto tarybos nariai pritarė komisijos pasiūlytam projektų sąrašui.

2015 m. sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų SĄRAŠAS

OLIMPINĖS SPORTO ŠAKOS

1. Šilutės bokso klubas „Kovotojas“. Projektas „Bokso sportinės veiklos vystymas ir plėtra 2015 m.“ – 1 900 Eur
2. Šilutės irklavimo sporto klubas „Pamarys“. Projektas „Pasiruošimas ir dalyvavimas pasaulio olimpinių vilčių čempionate ir Europos čempionate“ – 1000 Eur
3. Šilutės stalo teniso klubas „Varmas“. Projektas „Dalyvavimas šalies lygose“ – 700 Eur
4. Šilutės lauko teniso sporto klubas „Verdena“. Projektas „Šilutės vaikų lauko teniso vasaros stovykla“ – 250 Eur
5. Šilutės sunkiosios atletikos klubas „Lokys“. Projektas „Aukšto sportinio meistriškumo sportininkų rengimas“ – 1 000 Eur
6. Futbolo klubas „Šilutės veteranas“. Projektas „Senjorų aktyvaus poilsio ir sveikos gyvensenos propagavimas dalyvaujant įvairiose futbolo varžybose“ – 450 Eur
7. Sporto senjorų klubas „Šamai“. Projektas „Šilutė ir krepšinis – amžiui ribų nėra“ – 580 Eur
8. Šilutės moterų krepšinio sporto klubas „Pamarys“. Projektas „Dalyvavimas moterų krepšinio varžybose“ – 850 Eur
9. Šilutės dziudo klubas „Kumikata“. Projektas „Mokomoji dziudo treniruočių stovykla“ – 600 Eur
10. Šilutės ledo ritulio klubas. Projektas „Dalyvavimas Vakarų Lietuvos ledo ritulio lygoje „Žemaitijos ledas“ – 450 Eur
11. Juknaičių žirgų sporto klubas. Projektas „Leisk laiką su žirgais“ – 300 Eur

NEOLIMPINĖS SPORTO ŠAKOS

12. Šilutės sporto klubas „Atėnė“. Projektas „Aerobinės gimnastikos veiklos vystymas ir plėtra 2015 m.“ – 800 Eur
13. Šilutės r. rankų lenkimo sporto klubas „Pamarys“. Projektas „Europos čempionatas, Pasaulio čempionatas, Lietuvos čempionatas“ – 1 000 Eur
14. Šilutės šaškių – šachmatų sporto klubas. Projektas „Šaškių – šachmatų sporto populiarinimas“ – 150 Eur
15. Šilutės sportinių šokių klubas „Lūgnė“. Projektas „Lūgnė – 2015“ –  870 Eur
16. Sporto ir sveikatingumo centras „Oazis“. Projektas „Lietuvos kultūrizmo ir fitneso jaunimo bei veteranų čempionatas ir tarptautinis turnyras „Baltijos šalių mačas 2015“ – 300 Eur

SENIŪNIJŲ SPORTO KLUBAI

17. Švėkšnos sporto klubas „Meška“. Projektas „Švėkšnos – 512 metai sportavome, sportuojame, sportuosime“ – 300 Eur
18. Juknaičių sporto klubas. Projektas „Mes sportuojame visi – ir maži, ir dideli“ – 300 Eur
19. Sporto klubas „Usėnai“. Projektas „Sportinės veiklos stiprinimas Usėnų seniūnijoje“ – 200 Eur

TECHNINĖS SPORTO ŠAKOS

20. Šilutės aviacinės technikos konstravimo ir modeliavimo klubas „Skrydis“. Projektas „Pamario taurė“ – 200 Eur
21. Automobilių sporto klubas „Vilkyčiai“. Projektas „Autokroso ir Rali kroso čempionatų organizavimas ir vykdymas“ – 2 300 Eur
22. Šilutės aeroklubas. Projektas „Aviacijos sportas“ – 300 Eur

Sportininkų skatinimas – 2 440 Eur
Rezervas – 8 160 Eur
Iš viso – 25 400 Eur