Staigmena politikams: eilėje prie milijonų dalybų Savivaldybė – tik antra?

SILUTES VVG 2Artėjant galimybei europinę finansinę paramą – apie 2,5 mln. litų – gauti Šilutės miesto bendruomenėms, Savivaldybės administracija ir politikai sukruto steigti asociaciją, kuri parengtų tinkamą strategiją ir paskirstytų pinigus.
Bet Ekonomikos ir finansų komiteto politikų laukė staigmena: pasirodo, asociacija, kuri galėtų parengti strategiją ir vėliau pagal ją skirstyti Šilutės miesto bendruomenėms pinigus, jau yra įsteigta.
Tuo jau prieš metus pasirūpino su verslininku ir politiku Sauliumi Stankevičiumi siejama Šilutės rajono bendruomenių sąjunga, Naujakurių kvartalo bendruomenė ir UAB „Klomenta“, įkūrusi Šilutėje sporto klubą „Oazis“.
Šios trys organizacijos įsteigė „Šilutės miesto vietos veiklos grupę“ ir jai vadovauti paskyrė Stasį Juškevičių iš Naujakurių bendruomenės.
Ekonomikos ir finansų komitete, kurio narys yra pats S.Stankevičius, jis pareiškė, jog Savivaldybės administracijos siūlymas steigti naują „Šilutės miesto VVG“ yra niekinis. Pakaktų, kad prie europinių milijonų skirstymo Savivaldybė prisidėtų deleguodama į „Šilutės miesto vietos veiklos grupę“ savo atstovą.
Pagaliau rems ne tik kaimų, bet ir miestų bendruomenes

Lietuvoje pradėtos steigti miesto bendruomenių vietos veiklos grupių (VVG) asociacijos, kurių veikla bus organizuojama panašiu principu, kaip jau dešimtmetį veikia kaimiškosios VVG (Šilutės rajone tokia yra asociacija „Lamatos žemė“). Per asociacijos „Lamatos žemė“ parengtą strategiją rajono kaimiškosios bendruomenės savo projektams įgyvendinti gavo apie 9 mln. litų.
Dešimtmetį delsusi, dabar Ūkio ministerija ES paramos lėšomis nusprendė pamaloninti ir miesto bendruomenes – tik pastarųjų sukurtoms strategijoms, skirtoms pagerinti miesto infrastruktūrą, bendruomenių veiklą ir miesto žmonių gyvenimo kokybę, skirta net tris kartus mažesnės lėšos. Šilutės miesto VVG gali tikėtis tik apie 2,5 mln. Lt finansavimo.
Todėl svarbu, kad būtų parengta gera Šilutės miesto VVG strategija, pagal ją mūsų miesto bendruomenės parengtų savo projektus ir gautų europinę paramą.

Asociacija jau įkurta

Šilutės r. savivaldybės administracija numatė, kad tokią strategiją turėtų rengti Šilutės miesto vietos veiklos grupė – asociacija „Šilutės miesto VVG“, ir Savivaldybės tarybai parengė sprendimo projektą dėl asociacijos „Šilutės miesto VVG“ steigimo.
Būsimą asociaciją ir galimybę per miesto bendruomenių projektus į Šilutę investuoti tuos 2,5 mln. litų,

 

Savivaldybės tarybos komitetams pristatė Savivaldybės Planavimo ir plėtros skyriaus specialistas Ignas Paulius. Numatyta sudaryti konsultacinę darbo grupę, kuri organizuotų naujos asociacijos steigiamąjį susirinkimą. Darbo grupės nariais numatyta skirti: bendruomeninių organizacijų atstovą – asociacijos „Šilutės bendruomenės namai“ pirmininką Orestą Lidžių, asocijuotų verslo struktūrų ir įmonių atstovą – UAB „Įtampa“ direktorių Algirdą Bekerį bei Šilutės rajono savivaldybės atstovą – Planavimo ir plėtros skyriaus darbuotoją I.Paulių.
Po tokio naujos asociacijos pristatymo Ekonomikos ir finansų komitete Šilutės „darbiečių“ lyderis S.Stankevičius pareiškė, kad sprendimo projektas dėl asociacijos „Šilutės miesto VVG“ steigimo yra niekinis, nes asociacija „Šilutės miesto vietos veiklos grupė“ jau yra įkurta ir jai vadovauja S.Juškevičius.
S.Stankevičiaus nuomone, Savivaldybė, steigdama dar vieną tokios pat paskirties asociaciją, tikriausiai siekia ją politizuoti ir daryti įtaką miesto bendruomenių veiklai.
S.Stankevičiui pritarė kitas „darbietis“ D.Soščeka. Jis sakė, jog Savivaldybei derėtų ne trukdyti miesto bendruomenių įsteigtai asociacijai, o tiesiog deleguoti savo atstovą į jau sukurtą asociacijos valdybą ir tęsti veiklą.

Išeiti ar palįsti po stalu?

Abu politikai S.Stankevičius ir D.Soščeka pareiškė, kad jie nenori dalyvauti Savivaldybės valdžios intrigose su miesto bendruomenėmis ir paprašė Tarybos sekretoriaus Andriaus Jurkaus įregistruoti, kad jie nedalyvauja balsavime.
Prie „darbiečių“ prisidėjo ir konservatorė V.Bubilienė. Ji pareiškė nesuprantanti klausimo esmės ir būtinumo steigti naują taip pat pavadintą asociaciją.
Kitiems komiteto nariams priekaištaujant, kad nedalyvaujantys balsavime politikai neturėtų būti ir posėdyje, S.Stankevičius ir D.Soščeka sakė, kad balsavimo metu jie, jeigu reikia, gali ir išeiti. O V.Bubilienė pasiūlė dar „gudresnę“ išeitį: balsavimo metu ji galėtų pasislėpti po stalu, ir nereikės be reikalo vaikščioti…

Kalbas apie kvorumo gadinimą (trims politikams pasišalinus iš komiteto posėdžio, būtų likę tik 5 politikai – mažiau nei pusė komiteto narių) tramdė Tarybos sekretorius A.Jurkus. Jis aiškino, kad balsuoti atsisakantys politikai yra posėdžio dalyviai, nes dalyvavo klausimo svarstyme.

Kuo tepa ir kuo kvepia?

Kolegų nenorą dalyvauti balsavime karštai kritikavo partijos Tvarka ir teisingumas frakcijos narys Steponas Kazlauskas. Jis S.Stankevičiaus kaltinimui, kad valdžia nori politizuoti miesto bendruomenių asociaciją ir daryti įtaką jos veiklai, metė atkirtį, drėbęs frazę: „Kuo pats kvepia, tuo ir kitus tepa“.

Pasak S.Kazlausko, jis jau pakankamai prisižiūrėjo S.Stankevičiaus „globoje“ esančios VšĮ „Pasienio žuvys“ veiklos. Politiko nuomone, ši organizacija projektėliams išdrabstė kelis milijonus litų, bet pažiūrėti nėra į ką. Politikas retoriškai klausė, negi jei asociacija „Šilutės miesto vietos veiklos grupė“ įsteigta S.Stankevičiaus iniciatyva, tai ji jau teisėta ir visiems turi tikti?

Delsti nėra laiko

Rajono meras Vytautas Laurinaitis glaistė politikų aistras, ragindamas spręsti racionaliai. Jis tikino, kad kuriamos „Šilutės miesto VVG“ niekas nesiruošia politizuoti. Anot jo, Tarybos sprendime minėti asmenys turės tik surengti asociacijos steigiamąjį susirinkimą, toliau asociacijai vadovaus susirinkimo metu išrinkta vadovybė, sudaryta iš miesto bendruomenių ir socialinių partnerių atstovų.

Pasak V.Laurinaičio, rajono politikai, kurie dabar trukdo naujos asociacijos steigimui, elgiasi neatsakingai, nes būsima asociacija turi nedaug laiko sutvarkyti reikiamus dokumentus, parengti strategiją ir gauti planuojamą ES finansavimą.
Tokiam sprendimo projektui jau buvo pritarę Teritorijų ir kaimo reikalų bei Socialinių reikalų komitetai. Ir Ekonomikos ir finansų komitetas balsų dauguma nusprendė asociacijos „Šilutės miesto VVG“ steigimo klausimą spręsti Taryboje. Tačiau nebalsavę politikai, o ypač S.Stankevičius, teigė esantys įsitikinę, kad komiteto sprendimas yra negaliojantis ir žadėjo jį apskųsti.
Asociacijos „Šilutės miesto VVG“ steigimo klausimą vakar svarstė Savivaldybės taryba.

Ruošėsi jau seniai

„Šilutės naujienos“ susisiekė su asociacijos „Šilutės miesto vietos veiklos grupė“ pirmininku S.Juškevičiumi. Jis pasakojo, kad asociacija įsteigta anksčiau nei prieš metus. Pasak S.Juškevičiaus, jis, kaip Naujakurių kvartalo bendruomenės pirmininkas, dalyvavo seminare, kuriame paraginta steigti miesto bendruomenių vietos veiklos grupes ir siekti ES paramos miesto problemoms spręsti. Panašiu principu buvo steigiamos kaimiškosios VVG, o Šilutėje – asociacija „Lamatos žemė“. Asociacijos „Šilutės miesto vietos veiklos grupė“ steigėjais tuomet tapo Naujakurių kvartalo bendruomenė, UAB „Klomenta“ ir Šilutės rajono bendruomenių sąjunga.

S.Juškevičius stebėjosi, kodėl rajono valdžia, visai nesidomėdama jau sukurta asociacija, steigia naują – tokią pat. Jo nuomone, Savivaldybės valdžia sąmoningai ignoruoja jau esamą asociaciją, nors yra informuota apie ją – prieš pusmetį asociacija „Šilutės miesto vietos veiklos grupė“ įteikė prašymą, kad Savivaldybė deleguotų savo atstovą į asociacijos valdybą. Tačiau vietoj ilgai laukto atsakymo dabar pasiekė žinia apie dar vienos analogiškos asociacijos steigimą.
S.Juškevičiaus nuomone, Savivaldybės vadovybė rizikuoja įsivelti į teisinius ginčus. Valdžia neįvertina, kad mieste yra bendruomenių, kurios be valdžios paraginimų domisi ES paramos galimybėmis ir teisėtai siekia įgyvendinti savo sumanymus.