Stemplių girininkui – aplinkos ministro padėka

girininkas apdovanotasMinint Pasaulinę aplinkos dieną Šilutės miškų urėdijos Stemplių girininkijos girininkui Arūnui Useliui birželio 5 d. Vilniuje už gerus darbo rezultatus įteikta aplinkos ministro Gedimino Kazlausko padėka.

Pats girininkas šio apdovanojimo nesureikšmina: neslepia juo besidžiaugiantis, tačiau čia pat išduoda, kad darbus dirba ne dėl apdovanojimų, o tiesiog stengiasi viską atlikti sąžiningai ir pareigingai, nes kitaip paprasčiausiai neišeina.

Veiklos nestinga

Nors Stemplių girininkija savo plotu nėra didžiausia, darbų apimtimis vis dėlto lenkia visas likusias. Keliuose miško masyvuose, išsidėsčiusiuose 3 tūkst. ha plote, pagaminama itin daug pardavimui skirtos medienos.

„Dabar labai madinga skųstis, kad darbų nėra, bet girininkijoje jų tikrai netrūksta. Esu tuo patenkintas, nes darbas išties kūrybiškas ir įdomus: kiekvienas miško kampelis skirtingas, tad ir veikla įvairi būna. Jeigu atsodinam iškirstus plotus, jau po kelerių metų galime pamatyti darbo rezultatus – tai irgi džiugina“, – pasakojo A.Uselis.

Girininko darbą teigiamai vertina ir Šilutės miškų urėdas Stepas Bairašauskas. „Visi girininkai dirba šauniai, bet vienas kitas iš jų išsiskiria labiau: vienas – vienoje, kitas – kitoje srityje. Stemplių girininko Arūno dėka, šioje girininkijoje puikiai organizuojamas ir tiesioginis, ir visuomeninis švietėjiškas darbas. A.Uselis darbe pareigingas, darbštus, domisi miškininkystės naujovėmis, aktyviai dalyvauja kolektyvo bendruose renginiuose bei bendruomeninėje veikloje“, – pasakojo urėdas S.Bairašauskas.

2006 m. A.Uselis už ilgametį ir nepriekaištingą darbą buvo apdovanotas ir miškų urėdo padėkos raštu.

Jau kuris laikas girininkas globoja Gardamo pagrindinės mokyklos Jaunųjų miško bičiulių būrelį, yra Meškinės kaimo seniūnaitis, o nuo šių metų pradžios išrinktas Šylių bendruomenės „Švylys“ tarybos pirmininku.

„Jau keletą metų bendruomenės veikloje dalyvauju, esu parašęs keletą projektų. Neseniai atsikūrė Šylių vokalinis ansamblis, veikia dramos būrelis, padedu jų organizacinėje veikloje“, – kuklindamasis pasakojo Stemplių girininkas.

Labai gražiai A.Uselis atsiliepia apie šalia miško gyvenančius žmones ir pasakoja, kad miškininkai su jais visuomet randa bendrą kalbą, jei reikia, atskuba vieni kitiems į pagalbą ir vieni kitus sodiečiais vadina.

Prie miško darbų – nuo mažumės

Rugpjūčio 3 d. girininkas A.Uselis švęs 20 metų darbo urėdijoje jubiliejų. Karjerą girininkas, galima sakyti, pradėjo nuo mažumės. Užaugęs miškų apsuptame vienkiemyje – Šilgalių kaime, kur gyvena iki šiol, stebėdavo, kaip miške darbuojasi jo tėtis. Neretai ir pats jam padėdavo: sodindavo eglutes, kapodavo krūmelius, nušienaudavo griovių pakraščius.

Dar mokydamasis mokykloje vasaros atostogų metu A.Uselis pasiprašydavo darbo Šiaudėnų girininkijoje. Už gautus rublius būsimas girininkas tuomet nusipirko motorinį dviratį.

Baigęs mokslus tuomečiame Žemės ūkio technikume Kaune, 1992 m. Šiaudėnų girininkijoje gavo eigulio darbą. Po devynerių metų tapo girininko pavaduotoju. 2005 m. Šilutės miškų urėdas S.Bairašauskas A.Useliui patikėjo Stemplių girininkijos valdas.

Per septynerius A.Uselio girininkavimo metus girininkijoje atkurta ir įveista 168 ha kultūrų, išugdyta 271 ha jaunuolynų, nutiestas kilometras naujų miško kelių, rekonstruoti 2 kilometrai kelių, miške prie kelio Švėkšna – Kvėdarna įrengta atokvėpio vieta.

„Kai baigiau technikumą, supratau, kad jei noriu tobulėti, suprasti, kaip reikia atlikti visus miško darbus, įsitvirtinti miškininkystės sistemoje, tiek mokslų neužtenka. 1996 m. įstojau į Kauno žemės ūkio akademiją, 2000 m. baigiau bakalauro studijas. Padaręs kelerių metų pertrauką, 2008 m. baigiau magistrantūros studijas“, – pasakojo A.Uselis.

Meilę gamtai A.Uselio tėtis įskiepijo ir kitiems dviem sūnums. Vienas jų – Tomas Uselis, girininkauja Žemaičių Naumiesčio girininkijoje, kitas brolis anksčiau turėjo miško ruošos įmonę.