Suderintos UAB „Šilutės vandenys“ paslaugų kainos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) įvertino UAB „Šilutės vandenys“ faktines reguliuojamos veiklos sąnaudas ir suderino perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Gyventojams, kurie už paslaugas atsiskaito bute, bus taikoma – 2,31 Eur/m3 (be PVM).

Apskaitos kaina, kuri mokama kas mėnesį ir nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio, nesikeičia – gyventojai mokės 0,77 Eur/mėn. butui per mėn. be PVM. Apskaitos kainą nustato Šilutės rajono savivaldybės taryba.

Kaina keičiasi dėl naujai pradėto eksploatuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos), t. y. Šilutės m. ir Pagrynių k. nutiesta 5,72 km vandens tinklų: 525 gyventojams suteikta galimybė naudotis centralizuotai tiekiamu vandeniu, rekonstruota 3,61 km nuotekų tinklų Rusnėje bei įsigyta kito turto būtino paslaugų teikimui, kuris suderintas VERT. Taip pat kaina keičiasi dėl didesnių personalo sąnaudų, papildomų sąnaudų, susijusių su COVID-19 prevencinių priemonių įsigijimu.

VERT suderintos kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Šilutės rajono savivaldybės tarybai.
Įsigaliojus naujoms kainoms, gyventojų už paslaugas mokama suma sudarys 1,2 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4,0 proc. ribos.

Dabar galiojančios UAB „Šilutės vandenys“ paslaugų kainos taikomos nuo 2020 m. liepos 1 d.

Reklama: refinansavimas