Sunkaus ligonio priežiūra: smerkti lengva, o padėti?..

 

Grabupiu neigalusisSlaugyti sunkų ligonį namuose – sunkus, begalinio atsidavimo, nuolatinio buvimo kartu ir ištvermės reikalaujantis darbas. Tai paliudyti galėtų kiekvienas, susidūręs su tuo. Tą žino ir Grabupiuose gyvenanti Jadvyga, jau daug metų slauganti sunkiai sergantį vyrą – 67-erių Edvardą.

Tačiau moters rūpesčiu nepatenkinti Edvardo sesuo ir brolis. „Brolis guli nešvaroje, namuose šalta, valgyti nepadaryta. Jo žmona pijokauja, namuose nebūna“, – tokio artimųjų skundo sulaukė „Šilutės naujienų“ redakcija.

Reaguodami į tai, jaukitą dieną, kartu su Šilutės seniūnu Raimondu Steponkumi nuvažiavome į Grabupius. Atvyko ir Edvardo brolis su seserimi. Teko išklausyti konfliktuojančių pusių priekaištus bei kaltinimus vieni kitiems. Visgi įvertinti ar tikrai Jadvyga nepakankamai rūpinasi savo vyru, palikome šį darbą dirbantiems specialistams.

Baisisi brolio priežiūra

Kai paskutinį praėjusių metų penktadienį atvažiavome į Grabupius, namuose mus pasitiko ligonio Edvardo brolis ir sesuo, žmona Jadvyga. Ligonis sėdėjo savo kambaryje ir valgė apelsiną.

Įžengus į namus suvoki, kad tvarkos juose trūksta, bet ligonio lova, kad ir be paklodės, visgi pritaikyta slaugai. Edvardo kambaryje įdėtas ir naujas plastikinis langas su palange, priešais lovą – televizorius. Virtuvėlėje stovi apynaujis šaldytuvas ir tvarkinga dujinė viryklė ant kurios – keptuvė su maisto likučiais.

„Jums reikėjo atvažiuoti prieš dvi dienas, būtumėte pamatę, kas čia darėsi. Baisu, betvarkė, nebuvo kur praeiti, lovos suverstos, koridorius suverstas, kambariai šalti. Tada buvau pasibaisėjęs. Dabar, matyt, ji truputį apsitvarkė“, – pasitikdamas svečius kalbėjo ligonio brolis.Grabupiu neigalusis_Jadvyga

Jis, kartu su seserimi, kaltina Edvardo žmoną, neva ši nepakankamai broliu rūpinasi, girtauja jį palikusi vieną, prageria už ligonio priežiūrą gaunamus pinigus. O kai pareina išgėrusi, esą nevengia ir rankos prieš sunkiai sergantį vyrą pakelti…

Edvardo artimieji galvoja, kad jam būtų geriau valdiškuose namuose – pensionate, tačiau jie nieko padaryti negali, nes brolis turi teisėtą žmoną. Šiuo atveju jie tikisi, kad viešumas padės išspręsti problemą.

Anot jų, tokia situacija tęsiasi metų metus. „Būna ateina kokios komisijos, Jadvyga tuomet pasitvarko, gražiau pašneka, o apsisukusi ir vėl kaime girtuokliauja, namuose nuolat „bomžai“ lankosi“, – pasakoja brolis ir sesuo.

„O kodėl patys nenorit dažniau atvažiuoti ir broliu pasirūpinti. Galėtumėte užsukti ir dažniau, pakontroliuoti Jadvygą“, – artimiesiems visai nepatogų klausimą užduoda seniūnas.

„Kad čia pat gyvenčiau, tai kiekvieną dieną žiūrėčiau. Kai Jadzė su Edvardu susitaiko, jį pakursto ir jis ant mūsų puola“, – teisinosi vos už kelių kilometrų, Grabupėliuose, gyvenanti Edvardo sesuo.

„Važiuoju, važiuoju, jau būna nusibosta, tada nebevažiuoju. Betgi visgi brolis, man rūpi. Šio to jam atvežu, o kitąsyk ir pagaminto maisto“, – kalbėjo brolis.

Slaugo jau daug metų

Grabupiu neigalusis_langasJadvyga su Edvardu jau 17 metų gyvena jo tėvams priklausiusiame name Grabupių kaime. Prieš 10 metų vyras patyrė insultą, tad jam reikalinga nuolatinė priežiūra. Visą tą laiką juo rūpinasi žmona.

Pasak Jadvygos, Edvardui tai jau antrasis insultas. Pirmąjį jis patyrė dar prieš jiems pradedant gyventi kartu ir tai, anot moters, nuo jos buvo nuslėpta. Anot jos, Edvardas savo šeimos, vaikų neturėjo, tad eidavo pas seserį dirbti. Jos žodžiais sakant, ten jis buvo kaip darbinis arklys.

„Šiuo metu jis yra labai sunkus ligonis. Būna ateina, atidaro šaldytuvą, daužo, tranko viską. Parnešu malkų pasikurti, o jis tas malkas mėto į mane“, – nuleidusi galvą aiškinosi moteris.

Jadvyga pasakojo, kad nors Edvardas yra ir sunkus ligonis, tačiau jo išvežti į valdiškus namus nėra reikalo. Tą jai sakiusi psichiatrė, pas kurią lankosi ligonis. Į ligoninę Edvardo gydytojai taipogi negali priimti, nes jis yra vaikštantis, nuolat neguli, o juk pririšto prie lovos jo nelaikysi.

Moteris taip pat guodėsi, kad be psichiatro recepto negali gauti net raminamųjų vaistų, kad ligonis geriau miegotų. Kad išrašyti vaistus sudėtinga, patvirtino ir seniūnijos darbuotojai: anksčiau artimieji psichiatrui galėdavo nunešti receptų knygelę, o dabar ligonį reikia atvesti patį.

Beje, už vyro priežiūrą didelių išmokų žmona negauna. Jai priklauso apie 200 eurų vyro neįgalumo išmoka ir apie 50 eurų už jo priežiūrą.

Situacija žinoma

Ši situacija Šilutės seniūnijos specialistams žinoma gerai, jie ne kartą yra važiavę tuo keliuku į sodybą Grabupiuose. Anot seniūno, šeimos gyvenimas jo nestebina, o ir tvarka namuose pakenčiama. Visai kas kita būtų, jeigu ligonis būtų paliktas vienas, o žmona visgi būna kartu su juo. Seniūnas mano, kad brolis ir sesuo galėtų patys dažniau pas Edvardą užsukti, ir padėti Jadvydai juo pasirūpinti.

Anot specialistų, su tokiu ligoniu išties yra labai sunku. „Sveikas žmogus su tokiu ligoniu gali ir išprotėti. Juk jam nepasakysi, kad tu gulėk, kad neik, kad neversk ir nedaužyk daiktų. Šalia tokio ligonio visa laiką turi būti jį prižiūrintis žmogus, nes jis dažnai nesiorientuoja aplinkoje, išmėto, sugadina daiktus“, – pasakojo dažnai tokias problemas matantys seniūnijos atstovai.

Jie taip pat papasakojo pavyzdį, kai Alzhaimerio liga sergantį vyrą slauganti moteris bijodavo eiti miegoti, kad šis jai nieko naktį nepadarytų. Eidama miegoti ji užstumdavo lovą už durų. Ir tai tęsėsi ne vienerius metus.

Seniūnas R.Steponkus patikino, kad į šiuos namus nuo šiol dar dažniau užsuks socialinė darbuotoja, ypač – po 10-osios mėnesio dienos, kuomet yra išmokamos įvairios socialinės išmokos.

Ligonis kitokios priežiūros nenori

Apie šią situaciją pranešėmė ir Socialinės paramos skyriaus vedėjui Alvidui Šimelioniui. Konkrečiai apie šį atvejį jis nebuvo girdėjęs, tačiau situacijos, kuomet konfliktuoja ligonio artimieji, anot vedėjo, pasitaiko dažnai. Ypač – kai tai susiję su turtiniais santykiais.

Gavę skundą socialiniai darbuotojai važiuoja į ligonio namus, vertina jo poreikius, surašo buities tyrimo aktus. Taip pat atsižvelgia ir į paties žmogaus nuomonę, nes tai yra svarbu.

Po Naujųjų metų Šilutės seniūnijos socialinė darbuotoja Oksana Kalitina dar kartą nuvažiavo į sodybą, kurioje gyvena Edvardas su Jadvyga.

„Šilutės naujienoms“ specialistė komentavo, kad ir jos nuomone, kaltinti žmonos dėl neva netinkamos ligonio priežiūros šiuo atveju negalima. Kambaryje įdėtas plastikinis langas, stovi funkcinė lova, Jadvyga jį laiku nuveža pas šeimos gydytoją. Ir nors patogumų namuose, nėra, tačiau Jadvyga buitimu pasirūpina. Moteris iš šulinio atsineša vandens ir pajungia skalbyklę, kad galėtų išskalbti nešvarius drabužius. Jos pačios kambaryje yra baldai, švari patalynė. Šaldytuvas – pilnas maisto, o indai išplauti.

„Moteris išties pagal savo išgales rūpinasi ir buitimi, ir ligoniu“, – sakė O.Kalitina.

Tądien, kai specialistė neįspėjusi atvažiavo į ligonio namus, Jadvyga Edvardui buvo išvirusi du kiaušinius. O pats ligonis socialinei darbuotojai sakė, kad žmona juo gerai rūpinasi ir jis nenori kitokios priežiūros.

Visgi nuo šiuol socialiniai darbuotojai į jų namus užsuks dažniau.