Susivieniję mokiniai savo rūpestį įprasmino kūrybinėse instaliacijose

Rugsėjo 10-oji yra žinoma kaip Pasaulinė savižudybių prevencijos diena. Ji skirta atkreipti dėmesį į didelį savižudybių skaičių ir ieškoti išeičių užkirsti tam kelią. Už tai esame atsakingi visi - laiku išgirstas garsus ar nebylus pagalbos šauksmas, pastebėtos užuominos apie artėjančią nelaimę gali išgelbėti gyvybę.

Kūrybines instaliacijas draugiški aplinkai mokiniai kūrė iš antrinių žaliavų.

Jautriai ir nuoširdžiai rugsėjo 10-oji šiemet buvo paminėta Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre. Ikiprofesinio mokymo mokytojas Aurimas Liekis ir socialinė pedagogė Aušra Vingienė jaunimo klasių mokiniams papasakojo apie savižudybių problemą Lietuvoje, analizavo liūdnąją statistiką, kuri mūsų šalį pastūmėjo į, deja, aukščiausias pozicijas šioje srityje. Pedagogai kartu su mokiniais svarstė, kaip galima atpažinti depresija sergantį ir į savęs žalojimą linkusį žmogų, mąstė, kaip būtų galima laiku jam padėti. Diskutavusieji padarė išvadą, kad daugiausiai gyvybių nusineša alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų besaikis vartojimas, o tarp paauglių – ir nelaimingos meilės ar aistros sukelta neigiama reakcija.

Po diskusijos mokytojas A. Liekis pakvietė mokinius pasvarstyti, kaip būtų galima šią visiems aktualią problemą atvaizduoti grafiškai ar kuriant skulptūrinius objektus. „Prie kūrybinės užduoties noriai prisijungė ir kiti centro darbuotojai: mokytojai, administracijos darbuotojai. Tai – simboliška, nes savižudybių problema yra svarbi visiems, ir tik susivieniję žmonės gali jai užkirsti kelią“, – sakė mokytojas.

Meninio užsiėmimo metu kūrybinės instaliacijos buvo kuriamos iš antrinių žaliavų: dėžių, kartono ar kietojo statybinio polistirolo. Jaunieji dailininkai pjaustė raktinių žodžių raides, klijavo trimates detales, akriliniais dažais tapė sukonstruotus objektus, komponavo raides ant kartono plokštumos, kūrė koliažus. Paskutinis vieningo meninio darbo akcentas buvo sukurtas kompozicijas apjungti pasirinktu tekstu, atspindinčiu minėtą temą.

Baigę kurti meninius objektus mokiniai, mokytojai pasidalino įspūdžiais, vertino savo ir kitų sukurtus darbus, pasidžiaugė įgyta nauja emocine ir praktine patirtimi. Darbų eksponavimui buvo pasirinkta centro erdvė ir joje esanti mokyklinė lenta, kuri dažnai sutalpina kurti mėgstančių paauglių kūrybines mintis ir įvairius darbus.