Sveikatinimo programos likutis – žaidimų aikštelėms įrengti

savivaldybes gydytoja_inesa_paciauskaiteŠilutės savivaldybė turi naują savivaldybės gydytoją – nuo spalio pirmos savaitės šias pareigas eina Ineta Pačiauskaitė.

Savivaldybės Tarybos komitetų posėdžiuose naujoji Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė pristatė Šilutės rajono savivaldybės 2015-2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių plano korekcijas.

Nauja savivaldybės gydytoja

Šilutės rajono savivaldybėje pradėjusi dirbti vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja I.Pačiauskaitė pakeitė prieš kelis mėnesius šį darbąstudijas pradėjo Klaipėdos universitete, vėliau persikėlė į Vilnių, studijavo Mykolo Romerio universitete. Šiuo metu žinias gilina Vilniaus universiteto Visuomenės sveikatos institute ir siekia mokslų daktaro laipsnio.

I.Pačiauskaitė savo profesiniame kelyje nėra naujokė. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras baigusią studijas I.Pačiauskaitę pakvietė dirbti vyriausiąja specialiste, vėliau suteikė galimybę vadovauti įstaigai. Šias pareigas ėjo penkerius metus.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, įvertinusi jaunosios kolegės darbą, pasiūlė specialistės pareigas Sveikatos apsaugos skyriuje, kurias I.Pačiauskaitė ėjo šešerius metus. Šiuo metu specialistė taip pat dėsto Klaipėdos universiteto studentams.

Paklausta, kodėl grįžo į Šilutę, I.Pačiauskaitė nedvejodama atsakė, kad vieną dieną supratusi, kur yra tikrieji namai.

Siekiama užtikrinti sveiką aplinką

Savivaldybės Tarybos komitetų politikai, prieš išklausydami visuomenės sveikatos rėmimo programos korekcijas, turėjo galimybę prisiminti dar metų pradžioje jų patvirtintą Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių planą. I.Pačiauskaitė priminė, kad numatytomis priemonėmis siekiama užtikrinti sveiką viešąją gyvenamąją aplinką bei teikti kokybiškas visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Pasak I.Pačiauskaitės, Šilutės rajono gyventojai, priklausantys rizikos grupei, jau galėjo dalyvauti atrankos ir prevencijų priemonių programoje siekiant mažinti širdies ir kraujagyslių ligų paplitimą, buvo vykdoma tuberkuliozės prevencinė programa, maudyklų vandens kokybės stebėsenos ir paplūdimių priežiūros darbai Šilutės rajone, taip pat paviršinio vandens kokybės stebėsena.

Taip pat vykdomas benamių gyvūnų gaudymas, karantinavimas ir naikinimas bei globa.

Gyventojai raginami registruoti šunis, skiriamos lėšos registravimo žetonų ir naminių gyvūnų pasų pirkimui. Šunų registravimo paslaugos vykdomos seniūnijose.

Atliekami triukšmo matavimai Šilutės miesto teritorijoje (tiriant skundus ir kt.), įgyvendinamas triukšmo mažinimo ir prevencijos veiksmų planas.

Iš Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos šiemet Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti buvo skirta 31 000 Eur. Iš praėjusių metų buvo likęs 8 694 Eur likutis. Bendra programos finansavimo suma siekė 39 694 Eur. Patikslinus biudžetą, Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai atiteko dar 10 tūkst. Eur, todėl teko prašyti politikų patvirtinti programos priemonių korekciją.

Korekcijos ir papildymai

Ekonomikos ir finansų bei Teritorijų ir kaimo reikalų komitetuose programos korekcijos politikų nesudomino – visi be klausimų pakėlė rankas „už”. Socialinių reikalų komitete, kuriam vadovauja Daiva Žebelienė, visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos korekcijos buvo nagrinėjamos detaliau.

Narpliojant programos priemones paaiškėjo, kad Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa ne tik gavo papildomų 10 tūks. eurų, bet ir nepanaudojo visų metų pradžioje turėtų lėšų: apie 3,5 tūkst. Eur buvo nepanaudota tuberkuliozės prevencijos darbams, per 1000 Eur liko nuo prevencinių priemonių programoje siekiant mažinti širdies ir kraujagyslių ligų paplitimą ir kita.

Paaiškinti situaciją šio komiteto nariams ėmėsi pats Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas Remigijus Rimkus, nes savivaldybės gydytoja I.Pačiauskaitė netikėtai sunegalavo ir komiteto posėdyje nedalyvavo.

Pasak R.Rimkaus, tuberkuliozės prevencijos lėšų liko, nes keičiasi Sveikatos apsaugos prevencinių priemonių tuberkuliozės susirgimams stabdyti taktika. Ministerija paskyrė didžiules lėšas rajonuose steigti tuberkuliozės profilaktikos kabinetus. Juose šeimos gydytojai gaus vaistų nuo   tuberkuliozės ir turės užtikrinti, kad jie atitektų ligoniams ir kad ligoniai tikrai juos  suvartotų.

R.Rimkaus nuomone, Visuomenės sveikatos rėmimo specialioje programoje buvo pernelyg daug pinigų suplanuota širdies ir kraujagyslių ligų prevencinėms priemonėms. Todėl sutaupytas lėšas sudėjus su pernykštės programos likučiais, šiemet gautomis papildomomis lėšomis yra sukaupta 23 tūkst. Eur suma. Ją numatoma panaudoti aplinkos sveikatinimo priemonei – vaikų žaidimo aikštelėms daugiabučių kiemuose įrengti, nes jos visos yra susidėvėjusios.

Už šiemet sukauptas papildomas ir sutaupytas lėšas norima įrengti dvi kokybiškas žaidimų aikšteles Laisvės ar Melioratorių daugiabučių namų alėjose. O per artimiausius 2-3 metus galėtų būti atnaujintos vaikų žaidimo aikštelės visose miesto daugiabučių namų alėjose.

R.Rimkui nepavyko politikams užtikrintai paaiškinti, kodėl neplanuojama atnaujinti vaikų žaidimo aikštelių seniūnijų gyvenvietėse. Anot jo, kaimuose daug vaikų gyvena sodybose, kuriose žaidimams yra pakankamai erdvės.