Sveikinimai – be šypsenos, sprendimai – be užtikrintos daugumos

TARYBOS POSEDISValdžios perversmas numatytas gruodžio 9 dieną.

Ketvirtadienį rajono Tarybos posėdyje nemažai Savivaldybės administracijos parengtų ir rajono Tarybos komitetuose apsvarstytų sprendimo projektų strigo tik dėl to, kad valdančioji koalicija jau nebeturėjo daugumos, o opozicija demonstratyviai rodė savo naujas galias. Aiškiausiai tai pasimatė sprendžiant Šilutės sporto mokyklos pavadinimo ir naujų veiklos nuostatų patvirtinimo klausimą.

Gėlės – aršiausiam oponentui

Šiame posėdyje merei Daivai Žebelienei teko pareiga pasveikinti jos vadovaujamos valdančiosios koalicijos išsižadėjusį vicemerą Šarūną Laužiką, kuris jau po kelių dienų vadovaus jos interpeliacijos – atstatydinimo iš rajono merės posto – procedūrai. Puokštę Š.Laužikui D.Žebelienė turėjo įteikti laikydamasi tradicijos sveikinti rajono Tarybos narius, mininčius gimtadienį.

Laimės ir sveikatos linkėjimai Š.Laužikui vargu ar buvo tokie pat nuoširdūs kaip kitiems pasveikintiems politikams – Jonui Purliui, Birutei Kleinaitei ar Vytautui Laurinaičiui. Tarybos vardu įteikdama puokštę Š.Laužikui merė net nešyptelėjo.
Iškart po sveikinimų D.Žebelienė paskelbė, kad po pusantros savaitės – gruodžio 9 dieną – vyks neeilinis rajono Tarybos posėdis dėl nepasitikėjimo rajono mere.

Padėka rėmėjams

Šįkart Tarybos posėdyje buvo ypač daug svečių – į salę sugužėjo dalis piketuotojų, kurie prieš posėdį dalyvavo akcijoje „Vardan šviesos“ ir su plakatais bei vėliavomis stoviniavo Savivaldybės prieigose. Ten keleto verslininkų suburti piketuotojai demonstravo, kad jie simpatizuoja rajono merei D.Žebelienei ir nenori jokių pasikeitimų rajono vadovybėje.

D.Žebelienė padėkojo piketuotojams už paramą ir pilietiškumą.

Ji tikriausiai tuomet nežinojo, kad tarp piketuotojų, kurie prieš Tarybos posėdį rodė paramą „žmonių merei D.Žebelienei“, aktyviai darbavosi ir kitokių tikslų turintys žmonės. Mitinge ypač reiškėsi Jungtinio demokratinio judėjimo nariai, o vienas iš jų – kintiškis Olegas Titorenko – dalijo laikraštį „Būkim vieningi“ su atvira propaganda prieš prezidentę Dalią Grybauskaitę bei Europos Sąjungą.

Tai tas pats O.Titorenko, kuris šią vasarą šaukėsi Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos pagalbos stabdyti skalūnų dujų paieškas Lietuvoje. Pikete O.Titorenko vėl demonstravo priešiškumą Europos Sąjungai ir NATO.

D.Žebelienė vėliau „Šilutės naujienoms“ kalbėjo, kad ji apgailestauja, jog tarp žmonių, kurie atėjo taikiai išreikšti savo palaikymą jos vadovaujamai rajono valdžiai, buvo ir tokių, kurie liejo pagiežą ant Lietuvos prezidentės ir dėl Lietuvos žmonių pasirinkto kelio – būti Europos Sąjungoje.

Nauji socialdemokratai ir mažiau „darbiečių“

Opozicijos lyderis Virgilijus Pozingis, dar nepradėjus svarstyti posėdžio darbotvarkės klausimų, reikalavo, kad rajono merė paskelbtų, kuriai partijai ji dabar priklauso. Jo nuomone, žmones klaidina Savivaldybės internetiniame tinklapyje skelbiama informacija, jog merė D.Žebelienė yra partijos Tvarka ir teisingumas narė, o jau visą savaitę sklando žinios, jog merė tapo socialdemokrate.

Išsisukusi nuo tiesaus atsakymo V.Pozingiui, D.Žebelienė tik posėdžio pabaigoje patvirtino faktą, kad ji ir rajono Tarybos narys Vladas Kainovaitis prieš savaitę įstojo į Lietuvos socialdemokratų partiją ir ketina papildyti rajono Tarybos socialdemokratų frakciją.

Besiformuojančios naujosios valdančiosios koalicijos politikams ir galimam būsimos valdžios lyderiui Š.Laužikui tikru antausiu galėjo nuskambėti darbiečio Povilo Tunaičio pareiškimas. Niekad be reikalo neplepantis politikas trumpai ir aiškiai paskelbė, kad jis išstoja iš Darbo partijos frakcijos. „Šilutės naujienų“ žiniomis, tą pačią dieną jis partijos valdybai pranešė ir apie išstojimą iš Darbo partijos.

Darbo partijos frakcijos atsisakius P.Tunaičiui, šioje frakcijoje liko tik 5 politikai.

Po tokio P.Tunaičio žingsnio opozicijoje, ketinančioje nuversti valdančiąją koaliciją, lieka tik minimali dauguma – 14 politikų: „darbiečiai“, konservatoriai, „tvarkiečiai“, žalieji – valstiečiai ir nepriklausoma politikė Stasė Skutulienė.

„Būkit žmonės – negriaukit darbo…“

Dviejų frontų kova aiškiai atsispindėjo svarstant įvairius darbotvarkės klausimus, opozicija naudojosi galimybe pademonstruoti savo galią, nebalsuodama už kai kuriuos sprendimus.

Dėl to rajono Tarybai teko dar kartą atidėti klausimą dėl naujos įstaigos „Šilutės sporto centras – mokykla“ steigimo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo. Pusę metų rajono sporto reformą ir naują sporto strategiją rengusios darbo grupės pirmininkas, liberalcentristas Algirdas Gečas nuolankiausiai prašė opozicijos politikų: „Būkit žmonės, negriaukit tokio didžiulio atlikto darbo ir leiskit pradėti įstaigai dirbti pagal naują sistemą“. Juo labiau, kad dėl reformuojamos įstaigos veiklos nuostatų niekas jokių priekaištų neturi.

Tačiau opozicijos politikei S.Skutulienei neįtiko reformuojamos įstaigos pavadinimas – „Šilutės sporto centras – mokykla“. Politikę erzina mada pavadinimuose naudoti žodį „centras“. Jos nuomone, nieko bloga neatsitiktų, jeigu reformuotos „Šilutės sporto mokyklos“ pavadinimas liktų nepakeistas.

S.Skutulienės siūlymą palaikė opozicijos lyderis V.Pozingis, kiti opozicijos politikai ir pademonstravo savo galias. Valdančiajai koalicijai teko greitai apsispręsti, ką daryti: paklusti opozicijos įgeidžiui ir visuose parengtuose dokumentuose keisti jau įrašytą pavadinimą „Šilutės sporto centras – mokykla“ į pavadinimą „Šilutės sporto mokykla“, arba teikti parengtą sprendimą balsavimui ir rizikuoti, kad šiam klausimui bus nepritarta. Tada tą klausimą iš naujo būtų galima teikti Tarybai tik po pusės metų.

Opozicija akivaizdžiai tyčiojosi

Situacijos negelbėjo nei Švietimo skyriaus vedėjos Birutės Tekorienės, nei kalbininkės patikinimai, jog pavadinimas „Šilutės sporto centras – mokykla“ atitinka tiek kalbos, tiek Švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimų formulavimų rekomendacijas.

Opozicija akivaizdžiai tyčiojosi iš D.Žebelienės valdančiosios koalicijos balsų trūkumo ir siūlė kompromisą šioje absurdiškoje situacijoje. Vicemeras Š.Laužikas rekomendavo klausimą atidėti į posėdžio pabaigą, o tuo metu, kol vyks posėdis, Savivaldybės administracijos darbuotojai turėtų pakeisti sprendimo projekte ir naujosios įstaigos nuostatuose mokyklos pavadinimą į tokį, kokį siūlo S.Skutulienė. Toks karštligiškas darbas, atliktas iki posėdžio pabaigos, leistų dar iki naujų metų reformuotai įstaigai pradėti dirbti pagal naujus nuostatus.

Tačiau ir posėdžio pabaigoje politikai šio klausimo negalėjo svarstyti, nes paaiškėjo, kad visuose dokumentuose padaryti reikiamus pakeitimus fiziškai neįmanoma. Savivaldybės administracijos direktorius R.Ambrozaitis politikams pranešė, kad per tokį trumpą laiką administracija nebepajėgi atlikti norimus pakeitimus, nes juos turi lydėti dar ir kitų sprendimų pakeitimai.

Todėl Šilutės sporto mokyklos nauji nuostatai bus tvirtinami kitame posėdyje.