Švėkšna turės tradicinių amatų centrą

SVEKSNA amatu centras skulpturaŠilutės rajono savivaldybės komunikacijos skyrius informuoja, kad  skiriamas finansavimas Tradicinių amatų centro įkūrimui Švėkšnoje.

Nacionalinės mokėjimo agentūra, išnagrinėjusi Šilutės rajono savivaldybės administracijos paraišką paramai gauti, nusprendė skirti finansavimą projektui „Tradicinių amatų centro įkūrimas Švėkšnoje” – pranešė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Žuvininkystės programų departamento Projektų administravimo skyrius.

Projekto įgyvendinimui skirta 835 578 Lt. Projektas bus finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 20007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra” veiklą „Tradicinių amatų kūrimas ir plėtra”.

Projektų atranka vyko konkursiniu būdu ir tik dešimčiai geriausių, iš visų pateikusių paraiškas, buvo suteiktas finansavimas.

Šilutės rajono savivaldybės Planavimo ir plėtros skyrius įdėjo daug pastangų rengiant paraišką, todėl projektas „Tradicinių amatų centro įkūrimas Švėkšnoje” pateko į finansuotinų projektų dešimtuką.

Kad tradiciniai amatai puoselėjami Šilutės rajone rodo tai, jog čia veiklą vykdo 51 tautodailininkas, liaudies meistrai ir amatininkai, dalis iš jų yra užregistravę individualų ar kitokio pobūdžio verslą. Kuriant amatų centrą siekiama patenkinti visų savivaldybės teritorijoje esančių amatininkų, gaminančių tiek tautinio paveldo produktus, tiek nesertifikuotus tradicinius gaminius, interesus bei paskatinti naujų amatininkų, užsiimančių tradiciniais amatais, atsiradimą.

Centre planuojama puoselėti tradicinius amatus: vėtrungių gamybą, margučių marginimą, karpinius, medžio drožybą. Taip pat bus vykdoma kultūrinė veikla, rengiamos parodos, inicijuojama ugdymo veikla: organizuojama kūrybinių dirbtuvių, studijų, būrelių veikla, mokslinės, metodinės, praktinės konferencijos, seminarai, stovyklos, paskaitos, parodos, bus rūpinamasi vaikų ir jaunimo užimtumu bei siekiama juos sudominti tradicinių amatų veikla. Viena iš prioritetinių centro veiklų bus inicijuoti ir remti tradicinių amatų plėtotę bei sudaryti sąlygas tradicinių amatų sklaidai, populiarinti amatų tradicijas: rengti parodas – pardavimus, muges, amatų šventes, aukcionus, kūrybinius konkursus ir kitus tradicinius amatus propaguojančius renginius.

Tikimasi, jog Švėkšnos tradicinių amatų centras taps kultūros traukos centru ir trauks ne tik profesionalius amatininkus bet ir mėgėjus, pradžiamokslius ar šiaip smalsuolius.