Švėkšniškis Jonas Girskis: šaknys ir meilė gimtinei

Švėkšna – unikalus kraštas, ir ne tik todėl, kad turi ypatingą kraštovaizdį, architektūrą, istorinį palikimą, bet ir ypatingus, ją mylinčius ir garsinančius žmones. Vienas iš jų – švėkšniškis Jonas Girskis.

Prisilietė prie dviejų jubiliejų

Šiemet, kovo 8-ąją, švėkšniškiai pasitiko savojo miestelio 520-ąjį gimtadienį. Pasak istoriko Algimanto Miškinio, Švėkšnos gyvenvietė galėjo atsikurti arba pradėti iš naujo kurtis po 1422 m. Melno taikos sutarties, kuomet tarp LDK ir Livonijos ordino buvo nustatyta siena. Žemaitija tapo teisiškai ir politiškai nepriklausoma, o Ordinui atiteko Klaipėdos kraštas.

Darykime prielaidą, kad jau XV a. antrojoje pusėje Švėkšnoje savo dvarą galėjo įkurti Kęsgailos. 1509 m. Švėkšnoje jau stovėjo katalikų bažnyčia.

1526 m. lenkiškame Bernardo Vapovskio sudarytame Žemaitijos kunigaikštystės žemėlapyje pažymėta ir Švėkšna, o tai reiškia, kad gyvenvietė tuo metu buvo pakankamai svarbi ir žinoma.

Antroji jubiliejinė sukaktis – internetinio puslapio-svetainės „Švėkšnos naujienų“ dešimtmetis.

Atrodytų, šie du jubiliejai nieko bendro tarpusavyje neturi. Bet tiesa ta, kad prie abiejų prisilietęs yra vienas ir tas pats švėkšniškis – Jonas Girskis.

Garsina Švėkšnos vardą

Studijų metais krimtęs istorijos mokslus, Jonas aptiko, kol kas pirmą, vienintelį rašytinį šaltinį – Linkuvos bažnyčios fundacijos ir dotacijos aktą, pasirašytą Varniuose, kuriame minimas Švėkšnos miestelio vardas – 1503 m. kovo 8 d.

Jonas Girskis – pedagogas, visuomenininkas, prigimtinis švėkšniškis, gali didžiuotis, kad mokėsi Švėkšnos vidurinėje mokykloje, o jį mokė legendiniai mokytojai, dovanoję žinias ir meilę savam kraštui. Vienas tokių mokytojų – ne tik rajone, apskrityje, bet ir Lietuvoje žinomas Petras Albinas Čeliauskas. Mokytojas – enciklopedija, gebėjęs ne tik išmokyti dėstomų dalykų, bet sugebėjęs savo mokiniams įskiepyti ir meilę savosioms šaknims, meilę gimtinei, jos istorinei praeičiai ir didžiavimąsi švėkšniška kilme.

Istorijos studijos, meilė savosioms gimties šaknims ir noras skleisti gerąją žinią, buvo akstinas, kuris Joną paskatino imtis ypatingo darbo – sukurti internetinę svetainę „Švėkšnos naujienos“. Tad šiemet sukanka lygiai 10 metų nuo tinklalapio „Švėkšnos naujienos“ starto. Per dešimtmetį, internetinio laikraščio gyvavimo laikotarpį, Jono pastangomis Švėkšnos vardas dar labiau išgarsintas. Apie švėkšniškių gyvenimo aktualijas žinios nuvilnijo ne tik po Lietuvą, bet ir pasaulyje. Jonas ne tik aktyvus visuomeninio gyvenimo fiksuotojas, renginių dalyvis ir jų garsintojas, bet ir įvairių akcijų, konkursų organizatorius. Visu savo svetainės turiniu mielai dalinasi su įvairiausiomis žiniasklaidos priemonėmis nemokamai. Galybę nuotraukų, straipsnių, videoreportažų leido perpublikuoti didiesiems internetiniams šalies portalams, laikraščiams, televizijos kanalams ir cituoti radijo stotims. Informacine sklaida dalinasi ir su užsienio žiniasklaida.

Teikia šv. Jokūbo nominacijai

Jonui, kaip puslapio administratoriui, dažnai tenka atlikti ir informacinio centro funkcijas – sulaukti įvairiausių skambučių, žinučių, laiškų dėl vieno ar kito klausimo, susijusio su Švėkšna. Tenka išklausyti krašto žmonių džiaugsmus bei rūpesčius. Toks jau tas Jonas, kad suskubs padėti, patarti, ar nukreips ten, kur paklausėjas ras atsakymą.

Jonas nėra profesionalus žurnalistas, kalbininkas, fotografas, operatorius ar programuotojas, viską išmoko kantriai ir nuosekliai dirbdamas pats savarankiškai. Jo patirtis ne tik įdomi, bet ir vaisinga, tą paliudyti gali kiekvienas svetainės lankytojas, skaitantis „Švėkšnos naujienas“. Prieš pat Velykas, puslapio sekėjų skaičius perkopė 10 000. Tai daug pasakantis skaičius.

Švėkšniškių draugija „Tėviškė“ kartu su bičiuliais – Švėkšnos ir Inkaklių bibliotekomis bei asociacijos „Švėkšniškių sambūris“ nariais, vertindami J. Girskio visuomeninę veiklą, garsinant Švėkšnos vardą, iniciatyvas kultūrinėje, bendruomenės ir informacinės sklaidos veikloje, teikia Jono Girskio kandidatūrą kasmetinei Švėkšnos šv. Jokūbo nominacijai gauti.

Ar bus kitų pasiūlymų, atsakyti sunku, bet per dešimtmetį Jono atliktas darbas turėtų būti tikrai pagarbiai įvertintas.