Švėkšnos bendruomenė nerimsta dėl netvarkomos sinagogos

sssinagogaPraėjusį ketvirtadienį Šilutės savivaldybės tarybos posėdyje vėl kilo ginčas dėl Švėkšnos miestelio centre, Liepų aikštėje stovinčios ir netvarkomos žydų sinagogos.

Nors tuo metu Taryba svarstė visai kitą klausimą – „Dėl pritarimo testinių tvarkybos darbų įgyvedinimui Šilutės šv. Kryžiaus bažnyčios pastatų komplekso Našlaičių globos namuose“ (buvusioje vaikų tuberkuliozės sanatorijoje „Eglutė“), tačiau tai nesutrukdė švėkšniškiui konservatoriui Zigmantui Merliūnui priminti visiems, jog reikia pasirūpinSvečių iš LR Vyriausybės kanceliarijos delegacija nusifotografavo su Šilutės r. savivaldybės ir muziejaus vadovais.ti ne tik Šilutėje stovinčiais viešaisiais religinių bendruomenių pastatais, bet ir tokiais pat pastatais kitose gyvenvietėse.

Rekonstruota sinagoga – traukos taškas turistams

Tik pradėjus svarstyti klausimą dėl tęstinių tvarkybos darbų Šilutėje buvusioje vaikų tuberkuliozės sanatorijoje, Z. Merliūnas suskubo kalbėti apie jau daug metų stovinčią, netvarkomą ir net griūvančią žydų sinagogą Švėkšnoje.

Jis sakė, kad jau tikisi priekaištų, jog vėl kalba apie Švėkšnos reikalus. Tačiau, pasak Z. Merliūno, nors Švėkšna yra Šilutės savivaldybės pakraštyje, ja taipogi reikia rūpintis ir dėl jos kovoti.

Z. Merliūnas visiems priminė, jog prieš mėnesį Švėkšnos sinagogos tvarkymo projektas buvo išimtas iš Savivaldybės tarybos posėdžio dienotvarkės. Ir tik tam, kad kitas panašus projektas Šilutėje gautų finansavimą – kad būtų galima rekonstruoti Šilutės katalikų bažnyčiai priklausantį buvuvusį sanatorijos pastatą. Nors, pasak Z. Merliūno, dar ir dabar nėra žinoma, kokios paskirties ir kaip naudojamas bus tas pastatas.

Rekonstruota Švėkšnos sinagoga, anot jo, taptų Šilutės savivaldybės pasididžiavimu ir turistų traukos centru. Pasak Z. Meliūno, tokius objektus aktyviai lanko kruizinių laivų turistai, kurių dažnas turi žydų kraujo. Prie tokio turistų srauto derintis ir juos aptarnauti galėtų Švėkšnos verslininkai, kurie jau dabar kalba, kad laukia kruizinių laivų turistų.

Bus sutvarkyta tik Kultūros ministerijos lėšomissinagoga 3

Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis kantriai išklausė jaunojo švėkšniškio politiko kalbą. Jis patvirtino faktą, kad apie Švėkšnos sinagogos tvarkymo darbus yra kalbama jau keleri metai. Žydai yra atsisakę nuosavybės teisių į šią sinagogą, tačiau pastatas yra valstybės saugomas objektas.

Pasak V. Laurinaičio, sinagogos pastatas tikrai bus sutvarkytas ir įveiklintas. Yra pasiektas susitarimas, kad sinagoga bus tvarkoma Kultūros ministerijos lėšomis. Tai kas buvo prašoma padaryti Šilutės savivaldybės, ji įsipareigojimus jau įvykdė.

Savivaldybės merui pritarė ir jo kolega, statybos verslo įmonės vadovas, „tvarkietis“ Steponas Kazlauskas. Jis ramino jauną politiką teigdamas, kad ir sutvarkius sinagogą jokio turistų antplūdžio į Švėkšną tikrai nebus. Jeigu tokie, pasak S. Kazlausko, stebuklai ir darytųsi, verslininkai patys lėšomis iš savo kišenės tokius objektus atstatytų.

Tęstiniams darbams Šilutėje pritarta

Po tokios diskusijos apie Švėkšnos sinagogos rekonstrukciją, Tarybos politikai sugrįžo svarstyti klausimą dėl pritarimo tęsti tvarkybos darbus Šilutės šv. Kryžiaus bažnyčios pastatų komplekso bvusiuose Našlaičių globos namuose. Projekto tikslas – gauti dalinį finansavimą Našlaičių globos namų tęstinių tvarkybos darbų vykdymui iš valstybės biudžeto lėšų (iki 70 proc.) pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu tvirtinamą 2020 m. Paveldotvarkos programą.

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Alvyda Vidrinskienė sakė, kad buvusi vaikų tuberkuliozės sanatorija „Eglutė“ šiuo metu tikrai yra avarinės būklės: įgriuvęs stogas, šlampa vidaus patalpos, jau pradeda irti laikančiosios kapitalinės sienos ir pamatai. Atlikus avarijos grėsmės pašalinimo darbus, reikės vykdyti restauravimo darbus. Sutvarkytame pastate planuojama įkurti daugiafunkcį miesto bendruomenės centrą.

Avarijos grėsmės pašalinimo darbams atlikti pagal 2019 m. Paveldotvarkos programą yra skirta 110 tūkst. Eur. Tęstinių tvarkybos darbų (restauravimo, remonto) atlikimo išlaidos – 300 tūkst. Eur. Šios išlaidos gali būti dalinai finansuojamos (iki 70 proc.) valstybės biudžeto lėšomis. Gavus dalinį finansavimą, pastato tęstinių tvarkybos darbų išlaidos Savivaldybės biudžeto lėšomis turės būti finansuojamos ne mažiau 30 proc. Paraišką dėl tęstinių tvarkybos darbų 2020 m. finansavimo reikia pateikti iki šių metų rugsėjo 1 d.

Opozicijos politikų lyderė, konservatorė Sandra Tamašauskienė, prieš balsuodama dar pasitikslino ar Šilutės savivaldybė sugražins Katalikų bažnyčiai rekonstruotas buvusios sanatorijos patalpas. Meras V. Laurinaitis patikino, kad tikrai bus sugražintos. Jo teigimu, Savivaldybė rekonstruojamo pastato panaudos sutartį sudarė tik todėl, kad kitaip jo rekonstrukcijai nėjo gauti finansavimo paramą.