Švėkšnos sanatorinė mokykla taps moderniu metodiniu centru

sveksnos sanatorine diskusija su viceministru 1Švėkšnos sanatorinėje mokykloje lankęsis švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys įnešė aiškumo į planuojamą mokyklos reformą.

Ministerijai įgyvendinus priemonę „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“, Švėkšnos sanatorinė mokykla taps moderniu, vienu iš keturių Lietuvoje specialią pagalbą teiksiančiu metodiniu centru, kuris konsultacijas ir pagalbą teiks ne tik centro ugdytiniams, bet ir jų tėvams, kitų mokyklų pedagogams.
Į pagrindinį išsilavinimą šiuo metu teikiančią Švėkšnos sanatorinę mokyklą patenka vaikai, turintys emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, sergantys neurozėmis, psichozėmis ir šizofrenija, taip pat priklausomi nuo psichoaktyvių medžiagų ar alkoholio.

Po pertvarkos pagal specialiojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas metodiniame centre bus ugdomi tik emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų turintys vaikai. Kiti trys metodiniai centrai, kurie bus įsteigti Šakių, Plungės ir Panevėžio rajonuose, bus skirti kompleksinių sutrikimų turintiems ir autizmu segantiems vaikams.

Į Švėkšną drauge su viceministru nuvykęs rajono meras V.Pozingis  džiaugėsi ir planuojamomis investicijomis, ir būsimomis naujomis darbo vietomis, ir didesniu paslaugų spektru.

„Šilutės naujienoms“ rajono vadovas pasakojo, kad įvykdžius reformą vaikų skaičius mokykloje sumažės iki 70 (dabar jų yra 98), tačiau teikiamų paslaugų sąrašą papildžius naujomis, bus priimta daugiau specialistų.

Pasak Švėkšnos sanatorinės mokyklos direktorės Laimos Navickienės, personalas pasipildys pagalbos vaikui specialistais, be to, centras organizuos seminarus bei teiks specialiąją pedagoginę, psichologinę, informacinę pagalbą centro ir kitų mokyklų mokiniams bei jų šeimoms. Taip pat konsultuos kitų rajono mokyklų pedagogus.

Ministro teigimu, Lietuvoje kuriami metodiniai centrai bus naudingi siekiant kuo daugiau specialiųjų poreikių vaikų sėkmingiau integruoti į bendrojo lavinimo mokyklas.

L. Navickienė sakė, kad mokyklos kolektyvas tokia pertvarka džiaugiasi, nes ji buvo labai ilgai laukta.

Funkcionuoti kaip metodinis centras mokykla turėtų pradėti jau kitų mokslo metų pradžioje. Tačiau iki tol reikės padaryti nemažai darbų: pritaikyti patalpas metodiniam centrui ir konsultacijoms, įsigyti vaikų reabilitacijai naudojamas specialiąsias priemones, įrengti patalpas į centrą atvykstantiems seminarų dalyviams, renovuoti bendrabutį, o gyvenamuosius kambarius ir aplinką pritaikyti pagal vaikų poreikius.

Į specializuotą pagalbą teiksiantį centrą Švėkšnoje Švietimo ir mokslo ministerija investuos 2 mln. litų.

Tiesa, jai dar teks priimti sprendimą, kaip skirstyti mokinių krepšelio lėšas, nes modernaus centro ir jo darbuotojų išlaikymui, sumažėjus ugdomų ir gydomų vaikų skaičiui, dabar skiriamų pinigų neužteks.

Svarstoma galimybė tokiems centrams nustatyti kitokią krepšelio skaičiavimo metodiką.