Švėkšnos „Saulės” gimnazijos angelai renka paramą sergančiam vaikui

 

SVEKSNA 1Visa Švėkšnos „Saulės” gimnazijos bendruomenė – pedagogai, moksleiviai ir jų tėveliai susirūpino vienu mažuoju savo nariu. Klastinga liga berniukui trukdo laisvai kvėpuoti, jam tenka miegoti prijungtam prie deguonies aparato, tenka kalbėti ir juoktis palydint dusulio priepuoliams.

Gimnazijos moksleiviai su pedagogais penktadienį surengė kalėdinės aukos koncertą, kurio metu surinktos lėšos bus perduotos berniuko šeimai, kad jie galėtų įsigyti apie 15 tūkst. eurų kainuojančią aparatūrą, kuri mažajam ligoniukui palengvins kvėpavimą.

Kiekvienus metus „Saulės” gimnazijos bendruomenė organizuoja akciją „Padėkime tiems, kurių nelanko Kalėdų senelis”. SVEKSNA 2

Pasak „Saulės” gimnazijos direktorės Dalios Dirgėlienės, šiemet moksleiviai ir pedagogai nutarė padėti vienam sergančiam vaikui. Jie užsibrėžė šiuometinės akcijos metu surinkti lėšų, kad galėtų nupirkti vaiko gerovei būtiną įrangą.

Penktadienį įvyko renginys, skirtas akcijos pradžiai. Pradinių klasių pastate esanti laisvalaikio salė buvo sausakimša akcijos dalyvių ir jų iniciatyvą palaikančių žmonių. Moksleiviai su pedagogais apie dvi valandas trukusiame pasirodyme gvildeno gerųjų angelų darbų temą. Buvo parodytas moksleivių sukurtas filmas, kuriame Švėkšnoje žinomi žmonės pasakojo, kas yra angelai, kaip jie atrodo, ar turi vardus, lytį, kokia jų veikla, buvo dainų ir teatralizuotų pasirodymų.

Renginio pabaigoje direktorė D. Dirgėlienė savo kalboje išsakė visą renginio prasmę ir lūkesčius.

Akcijos dalyviai kvietė pasisakyti ir renginio svečius. Gražią iniciatyvą sveikino ir savo aukas įteikė Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis, parapijos klebonas Julius Meškauskas, savivaldybės politikai Sandra Tamašauskienė, Arūnas Kurlianskas, Antanas Martinkus.

Savivaldybės mero pavaduotojas Algis Bekeris įteikė vokelį su auka nuo savivaldybės vadovų – jo paties, mero Vytauto Laurinaičio ir administracijos direktoriaus Sigito Šepučio. Be kita ko, įteikęs gėlių gimnazijos vadovei, jis kvietė ją ir Švėkšnos seniūną atvykti į Šilutę, kad galėtų kartu aplankyti vicemero draugus, kurie taip pat paremtų švėkšniškių akciją.
A. Bekeris sakė, kad atvykdamas į Švėkšną mažai žinojo apie renginį, tačiau tai ką pamatė, jį tiesiog sužavėjo.

Aukos bus renkamos tol, kol bus surinkta reikalinga suma. Tad visi, kurie nori padėti mažam berniukui lengviau kvėpuoti, gali prie jos prisidėti. Pasak D. Dirgėlienės, visi aukotojai gali užeiti į gimnazijos raštinę, arba lėšas pervesti į Švėkšnos „Saulės” gimnazijos šalpos fondo sąskaitą LT675010200014000297. Aukojant būtina padaryti prierašą „Padedame vaikui”.