Švėkšnos skautai dalyvavo F.Šakalio 100-ajame gimtadienyje

skautai sveksna_visiŠvėkšnos skautų atstovės – gimnazistė Darija Freitikaitė ir mokytoja Violeta Stonienė – atstovavo Klaipėdos krašto skautijai respublikiniame skautų dainų konkurse „Gražių dainelių daug girdėjau“, skirtame Lietuvos skautų judėjimo atkūrėjo Felikso Šakalio 100-mečio jubiliejui.

Skautų judėjimo atkūrėjas

F.Šakalys (1917-1998) gimė prieš 100 metų, sausio 19 d., Rygoje.

Dešimtmetis Feliksas pradėjo skautauti 64-ojoje Rygos lietuvių skautų draugovėje, 1933 m. davė skauto vyčio – jūrų budžio įžodį. Nuo 1936 m. jis vadovavo skautų draugovei, jam suteiktas paskautininkio laipsnis. 1938 m. baigė Gilverio kursus ir tapo skautininku.

Sovietmečiu brolis Feliksas aktyviai dalyvavo turistinėje veikloje. 1989 m. atkuriamajame skautų organizacijos suvažiavime F.Šakalys buvo išrinktas Lietuvių skautų sąjungos Tarybos pirmininku ir vadovavo organizacijai iki 1992 m. Jam buvo suteiktas vyriausiojo skautininko laipsnis. Jis taip pat buvo Kauno krašto seniūnas. 1990 m. už ypatingus nuopelnus Lietuvos skautijos atkūrimui Lietuvių skautų sąjunga (išeivijoje) apdovanojo F.Šakalį „Geležinio vilko“ ordinu.

Brolis Feliksas Šakalys, užaugęs nuo lopšio lydimas mamos dainų, yra Lietuvos skautijos himno ir 1998 m. jubiliejinės – tautinės stovyklos dainos autorius. Jis skatino skautų dainavimą, rinko ir kūrė dainas.

F.Šakalio garbei nuo 2000 m. rengiami skautų dainų konkursai „Gražių dainelių daug girdėjau“. Šiais konkursais vaikai ir jauni žmonės skatinami nepamiršti savo krašto kultūrinio paveldo, lavinamas kūrybiškumas.

Konkurso iniciatorės – F.Šakalio dukros Rėda Šakalytė ir Almė Jurevičienė, 2010 m. už iniciatyvą ir savanoriškai rengiamą konkursą Kauno miesto mero apdovanotos Kauno miesto „Gerumo kristalu“.

Konkursas – šventė

Šis dainų konkursas – vienas ryškiausių Lietuvos skautijos renginių: ugdo organizacijos narių bendrystės jausmą, jaunųjų piliečių vidinę kultūrą, sąmoningą tautiškumą, stiprina jaunimo kūrybiškumą.

Konkurse kasmet dalyvauja apie 250 įvairaus amžiaus atlikėjų iš visos Lietuvos, sulaukiama apie 400 žiūrovų, atrankiniuose konkursuose dalyvauja daugiau kaip 500 dalyvių.

Šiais metais Klaipėdos krašto atrankinis konkursas vyko Švėkšnoje. Garbi komisija iš visų dalyvių į finalą išrinko ir Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos devintokę Dariją Freitikaitę bei skautų vadovę Violetą Stonienę. Abi dalyvės su palaikymo komanda bei muzikos mokytoja Vidilija Aidukiene, kuri akomponavo vadovei Violetai, vyko į Kauną, kur pateko į Felikso Šakalio 100-ąjį gimtadienį.

Konkursas – šventė vyko 4 valandas, jam pasibaigus komisija paminėjo tik po vieną dalyvį iš kiekvienos amžiaus grupės, visus kitus apdovanojo padėkomis ir dovanomis.

Gražus vaizdas nušvito scenoje, kai pasirodė 100 tortų ir daug degančių žvakučių. Kiekvienam dalyviui ar dalyvių grupei buvo įteikti tortai.

Grįžtant namo švėkšniškių autobuse netilo dainos, skambus juokas. Už galimybę dalyvauti šioje šventėje esame dėkingi Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos direktorei Daliai Dirgėlienei, skautukų tėveliams. Tikime, kad ir toliau sėkmingai vykdysime skautišką veiklą.