Švietimo įstaigų vadovai aptarė pasiekimus ir planus

DIREKTORIAI 2Tris dienas prieš mokslo metų pradžią Savivaldybės vadovai susikvietė rajono mokyklų bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovus aptarti pasiekimus ir palinkėti sėkmės naujuose mokslo metuose.

Pradės veikti penktoji gimnazija

Rajono merė Daiva Žebelienė, sveikindama įstaigų vadovus su naujų mokslo metų pradžia, pasidžiaugė, kad šiemet atidarytos trys naujos ikimokyklinio ugdymo klasės – Vilkyčiuose, Vainute ir Šilutės mieste. Jos manymu, tai ženklas, kad mūsų rajone mokinių skaičius nustos mažėti.

Merė ir kiti rajono vadovai pasveikino Vainuto mokyklos vadovą Antaną Joniką, nes jo vadovaujama įstaiga šiemet rugsėjo 1-ąją mokslo metus pradėjo kaip gimnazija.

Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė naujos gimnazijos vadovui A.Jonikui įteikė ne padėkos raštą, bet saulėgrąžos žiedą, linkėdama paskleisti savo mokyklos sėkmės patirtį ir kitoms rajono mokykloms.

Pasak B.Tekorienės, Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotoje konferencijoje jau pranešta, jog sumažinti kaimo ir miesto gimnazijų klasių komplektų užpildymo reikalavimai. Dabar kaimo gimnazijose pakaks turėti nors po vieną gimnazijos klasę, o klasėje pakaks ir 15 gimnazistų. Miesto gimnazijos klasės galės būti ir po du komplektus.

Administracijos direktorius Raimundas Ambrozaitis, sveikindamas įstaigų vadovus pasidžiaugė, kad Savivaldybei pavyko laiku išmokėti atostoginius švietimo įstaigų vadovams ir pedagogams ir jis tikisi, kad jie kokybiškai pailsėjo.

R.Ambrozaitis ragino visus jau pabusti iš „atostogų miego“ ir kibti į darbą. Jis tikisi, kad kiekvienas vadovas, įsigilinęs į įstaigos išlaidų sąmatas atras rezervų, kaip galėtų sumažinti anksčiau išaugusias skolas ir naštą savivaldybės biudžetui.

Pagerėjo kokybė

Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotojos Rasos Žemailienės pateikti duomenys įrodo, kad bendras rajono moksleivių pažangumas yra 1 procentu didesnis nei respublikos moksleivių pažangumas. Be to, 2013 metais padvigubėjo absolventų skaičius, kurių žinios buvo įvertintos 100 balų. Tokių šimtukininkų šiemet rajone buvo net 17.

Švietimo pagalbos tarnybos vadovė Judita Blinkevičienė mano, kad prie gerų rajono švietimo rezultatų prisidėjo ir jos vadovaujama įstaiga. Ji geru žodžiu minėjo dalykų mokytojus metodininkus, kurie tarnyboje organizuoja ir vadovauja pedagogų būreliams, keičiasi patirtimi ir žiniomis.

J.Blinkevičienė pasiguodė, kad pedagogų būrelių vadovai dirba tik visuomeniniais pagrindais, o tarnyba negali jų paskatinti jokiomis lėšomis.

Vainuto gimnazijos direktorius A.Jonikas papasakojo apie mokyklos pedagogų nuveiktą darbą, kaip jie kėlė savo kvalifikaciją ir siekė mokyklos užsibrėžto tikslo – gimnazijos statuso. Jis palinkėjo sėkmės ir kitoms rajono mokykloms, turinčioms ambicingų tikslų.

Susirinkime įteiktos gėlių puokštės vadovams, kuriems jau sukako 60 metų jubiliejai – Žemaičių Namiesčio gimnazijos direktoriui Liudvikui Geniui bei Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro direktorei Žibutei Daukontienei. Kintų vidurinės mokyklos direktorei Onai Jackūnienei įteiktas padėkos raštas ir puokštė gėlių, nes ji nuo šių mokslo metų pradžios palieka mokyklos vadovo pareigas ir išeina į užtarnautą poilsį.